Obvestilo o posodobitvah, vključno z varnostnimi, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi

Obveščamo vas o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi. Obveznost A1 Slovenija (v nadaljevanju: A1) kot prodajalca je zagotavljanje varnostnih posodobitev in zagotavljanje novejših inačic programske opreme (obvezne posodobitve).

  • A1 ni dolžan zagotavljati nadgradenj za boljše delovanje - slednje potencialno zagotavljajo prostovoljno posamezni proizvajalci oziroma razvijalci programske opreme ali tretje osebe in A1 v zvezi s tovrstnimi posodobitvami ne nosi nikakršne odgovornosti.
  • A1 ne prevzema nobene dodatne obveznosti iz naslova zagotavljanja obveznih posodobitev, kot jih prevzemajo proizvajalci, razvijalci ali tretje osebe, pri čemer izrecno ne odgovarja za zagotavljanje posodobitev za boljše delovanje - tudi če jih posamezni proizvajalec, razvijalec ali tretji zagotavlja.
  • A1 kot prodajalec ne razpolaga z informacijami in znanjem, niti s tehničnimi zmožnostmi da bi vam neposredno zagotavljal obvezne posodobitve programske opreme in se zato mora zanesti na to, da programsko opremo ustrezno posodabljajo proizvajalci, razvijalci oziroma tretje osebe, s katerimi A1 pogosto nima neposrednega pogodbenega odnosa.

Zaradi navedenega je zelo pomembno, da sledite vsem navodilom o obveznih posodobitvah proizvajalcev, razvijalcev ali tretjih oseb in ne opuščate posameznih posodobitev, saj takšno ravnanje lahko privede do neskladnosti blaga z digitalnimi elementi ali celo do varnostnih tveganj, v zvezi s čimer A1 ne prevzema nikakršne odgovornosti. A1 prav tako ne odgovarja za nepravilne posodobitve v primeru potrošnikovega neupoštevanja navodil proizvajalca, razvijalca ali tretjih oseb, nepravilne prve namestitve (inštalacije), ki so posledica neupoštevanja navodil proizvajalca, razvijalca ali tretje osebe ter tudi ne za morebitne vsiljene posodobitve teh subjektov.

Obvezne posodobitve se zagotavlja v obdobju dveh let od dobave blaga, pri čemer so upoštevane okoliščine in narava pogodbe.

Obvezne posodobitve niso obvezne v smislu, da jih potrošnik mora namestiti - odločitev o namestitvi teh je na potrošniku, vendar se šteje, da je bil potrošnik s prejemom tega obvestila ustrezno obveščen o razpoložljivosti posodobitev in o posledicah opustitve namestitve oziroma se - zaradi narave zagotavljanja obveznih posodobitev -  šteje, da je bil potrošnik o razpoložljivosti obveznih posodobitev in posledicah opustitve v konkretnem primeru seznanjen najkasneje v trenutku, ko ga je o tem obvestil razvijalec, proizvajalec ali tretja oseba, pri čemer se za obvestilo o razpoložljivosti obveznih posodobitev in o posledicah opustitve posodobite šteje, da je podano in da ga je potrošnik prejel, tudi ko prejme samodejno obvestilo o tem s strani proizvajalca, razvijalca ali tretje osebe, saj A1 nima tehničnih zmožnosti, ustreznih dovoljenj in znanj podajati tovrstna obvestila.

V primeru, da potrošnik izklopi opcijo samodejnega obveščanja, je vsa odgovornost na potrošniku in se smatra, da je obvestilo prejel.