Napredna komunikacija A1 Xpert

A1 Xpert je prilagodljiv komunikacijski sistem z naprednimi funkcijami. Združuje ključne prednosti telefonskih sistemov, denimo klasičnih hišnih telefonskih central in sistemov centreks.
Prednosti A1 Xpert so številne.

 • Obvladovanje klicev: Klicanje sodelavcev s kratkimi številkami, interaktivni glasovni odzivnik, lovilne skupine, časovne preusmeritve in skupni imenik podjetja.
 • Ugodna priključnina: Subvencionirana, odvisna od dolžine pogodbene vezave.
 • Cena porabe po meri: Odvisna je od izbranega paketa. Pri paketu A1 Xpert se poraba obračuna po ceniku, pri paketu A1 Xpert Total pa so klici brezplačni.

Uporabne možnosti sistema A1 Xpert

Aplikacije po meri

> Časovne preusmeritve z najavami.
> Interaktivni glasovni odzivnik (IVR).
> Glasovna pošta (voice mail).
> Klic z enim klikom na računalniku (click2dial).

Celovito upravljanje sistema

> Nadzor nad celotnim telefonskim sistemom prek spletnega vmesnika.
> Upravljanje telefonskega priključka prek spletnega vmesnika.

Stabilnost in zanesljivost

> Prenapetostna zaščita.
> Kriptirane povezave za prenos govora s tehnologijo IP.

Mobilnost

> Možnost hkratnega zvonjenja stacionarnega in mobilnega aparata.
> Upravljanje celotnega sistema ali telefonskega priključka in dostop do njiju prek spletnega vmesnika za A1 Xpert tudi zunaj pisarne.

A1 Xpert A1 Xpert Total
Mesečna naročnina
(na priključek) brez DDV
4,5 € Po ponudbi
Osnovna priključnina za 1 telefonski priključek
(z dobavo in montažo opreme)
69,90 €
(50 % popusta ob 24-mesečni vezavi, brezplačno ob 36-mesečni vezavi)
69,60 €
(50 % popusta ob 24-mesečni vezavi, brezplačno ob 36-mesečni vezavi)
Klicna skupina 2,49 €/mes. 2,49 €/mes.
Cena klicev Po ceniku Brezplačno
(v vsa omrežja v SLO in EU, izključene so premijske in posebne telefonske številke)
Administrativno vzdrževanje paketa 10 €/mes. 10 €/mes.
Oprema in njeno vzdrževanje
(vrvični ali brezvrvični telefonski aparati IP oziroma DECT s pripadajočo opremo)
Osnovna: brezplačna
Dodatna:
plačljiva po ceniku
Osnovna: brezplačna
Dodatna:
plačljiva po ceniku
Osnovni interaktivni glasovni odzivnik
(mesečni najem in upravljanje) – prvi nivo
9,90 €/mes. 9,90 €/mes.
Osnovni interaktivni glasovni odzivnik
(mesečni najem in upravljanje) – vsak naslednji nivo
5,90 €/mes. 5,90 €/mes.
Osnovni interaktivni glasovni odzivnik
(vzpostavitev storitve in postavitev menijev ter govorne najave)
49,90 € 49,90 €

Izberite paket A1 Xpert Total in bodite brez skrbi.

Zagotovite si brezplačne klice v vsa omrežja v Evropski uniji ter mesečni najem osnovnih telefonskih priključkov brez investicije in stroškov vzdrževanja.

Telefonija A1 ITP

A1 ITP je primeren za manjše poslovne enote srednjih ali velikih podjetij, ki za svoje poslovanje potrebujejo osnovne telefonske funkcije in do 4 telefonske številke, vključno s faks priključkom. 

Sistem A1 ITP omogoča:

 • nižje stroške v primerjavi s klasično telefonijo (priključki ISDN in PSTN),
 • do 50 odstotkov cenejše telefonske klice v vsa stacionarna, mobilna in mednarodna omrežja (sistem je namreč neodvisen od nacionalnega operaterja),
 • brezplačne klice v stacionarno omrežje A1,
 • možnost brezplačnih klicev na mobilne številke naročnikov v omrežju A1,
 • enostaven priklop telefonskih naprav,
 • možnost izbire med različnimi analognimi vrvičnimi in analognimi brezvrvičnimi (DECT) telefonskimi aparati.
A1 ITP
Mesečna naročnina na priključek 3,76 €
Število možnih priključkov do 4
Priključnina za 1 telefonski priključek 83,04 €
Brezplačna ob 24-mesečni vezavi
Cena klicev Po ceniku
Oprema v ponudbi
(brezvrvični telefoni DECT)
Osnovna: brezplačna
Dodatna:
plačljiva po ceniku

* Vse cene vključujejo DDV.

Vsako podjetje je unikatno in ima svoje posebnosti. Zato za vsako stranko posebej prilagodimo tudi našo ponudbo!

Kontaktirajte nas po telefonu na številko 040 40 40 42 ali se oglasite v najbližjem prodajnem mestu.

 • Opis storitve A1 Xpert

  Samostojno storitev A1 Xpert lahko naročite in uporabljate naročniki, ki imate veljavno naročniško razmerje za širokopasovni oziroma drug internetni priključek. A1 Xpert vključuje tri vrste stroškov, podrobneje opredeljene v podpisani pogodbi.
   
  • Priključnina: Osnovno ali opcijsko priključnino A1 zaračuna v enkratnem znesku ali obročno v skladu z veljavnim cenikom operaterja. Njena cena je odvisna od števila priključkov A1 Xpert in pripadajoče terminalske opreme (osnovna/opcijska). A1 v celoti ali delno subvencionira osnovno priključnino. Pri vezavi za 24 mesecev je ta za 50 odstotkov nižja, pri vezavi za 36 mesecev pa je brezplačna. A1 ne subvencionira opcijske priključnine.
  • Mesečna naročnina: Obračuna se za posamezni priključek A1 Xpert po veljavnem ceniku operaterja.
  • Govorni promet: Zaračuna se opravljeni govorni promet oziroma promet za vse klice, ki niso vključeni v paket Total. Neomejeni pogovori v okviru paketa Total so namenjeni običajni rabi storitve.

  A1 obračuna mesečno naročnino in opravljene storitve v skladu z veljavnim cenikom. Obračunsko obdobje je koledarski mesec. Naročnina za izbrani naročniški paket oziroma storitev se začne zaračunavati z dnem, ko vam je bila storitev na razpolago.
 • Paket A1 Xpert Total

  • Priključnina: Osnovna priključnina zajema dobavo in montažo osnovne terminalske opreme. Cena osnovne priključnine je 85,28 € v enkratnem znesku. V primeru vezave za 24 mesecev je cena osnovne priključnine za 50 odstotkov nižja. Če se vežete za 36 mesecev, je osnovna priključnina brezplačna. (Kot naročnik, ki je izkoristil popust, se zavežete, da naročniškega razmerja ne boste enostransko prekinili v obdobju, za katero ste sklenili pogodbo.) A1 ne subvencionira opcijske priključnine.
  • Mesečna naročnina: Mesečna naročnina za paket A1 Xpert Total vključuje neomejene klice v vsa omrežja v Sloveniji in EU, ne zajema pa klicev na posebne in premijske številke ter številke z dodano vrednostjo. Vsebuje tudi mesečni najem telefonskih priključkov brez investicije in stroškov vzdrževanja. V mesečno naročnino so vključeni osnovni telefonski aparati IP ali DECT ter vsa potrebna aktivna oprema (stikala itn.).
  • Klici: V sklopu ponudbe paketa A1 Xpert Total A1 ne zaračuna klicev v vsa stacionarna in mobilna telefonska omrežja v Sloveniji in državah članicah EU. Klice na telefonske številke premijskih storitev in posebnih služb ter vse klice v druga omrežja A1 obračuna v skladu z veljavnim cenikom operaterja. Neomejeni pogovori so namenjeni običajni rabi storitve.

  Uporaba storitve, ki bi kakor koli škodovala delovanju, varnosti ali kakovosti omrežja operaterja A1, ni dovoljena (namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd.). Če A1 z analizo telefonskega prometa oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitev s takšnimi klici ter odpovedati naročniško pogodbo.
 • Opis storitve A1 ITP

  Samostojno storitev A1 ITP lahko naročite in uporabljate naročniki, ki imate veljavno naročniško razmerje za širokopasovni oziroma drug internetni priključek. A1 ITP vključuje tri vrste stroškov, podrobneje opredeljene v podpisani pogodbi.

  • Priključnina: v enkratnem znesku za vsako telefonsko številko, za katero je sklenjeno naročniško razmerje.
  • Mesečna naročnina: skupna mesečna naročnina za priključek A1 ITP – za vsako telefonsko številko, za katero je sklenjeno naročniško razmerje.
  • Govorni promet: za vse telefonske klice.
   

  A1 obračuna mesečno naročnino in opravljene storitve v skladu z veljavnim cenikom. Obračunsko obdobje je koledarski mesec. Naročnina za izbrani naročniški paket oziroma storitev se začne zaračunavati z dnem, ko vam je bila storitev na razpolago.

 • Navodila za uporabo telefonskih aparatov W73P in W73H