Gostovanje v EU/EEA brez dodatnih stroškov

Nič več iskanja WiFi omrežij, nič več izklapljanja interneta v EU, nič več visokih stroškov.

A1 zagotavlja visoke količine brezplačnega prenosa podatkov tako doma, kot v EU gostovanju. V skladu s principom "gostovanje kot v domačem omrežju" vsi zakupi v vašem mobilnem paketu, veljajo tudi v EU gostovanju. To pomeni, da za uporabo reguliranih storitev v EU (klici, sporočila SMS/MMS in prenos podatkov), ne doplačate nič več kot bi z uporabo v slovenskem A1 omrežju.

Izjemoma lahko pri paketih z visoko količino zakupa prenosa podatkov obstaja mesečna omejitev pravične rabe, do katere je prenos podatkov v EU gostovanju brezplačen, naprej pa se prenos obračunava s pribitkom 1,891 EUR/GB EUR na GB prenesenih podatkov. A brez skrbi, ob dosegu omejitve pravične rabe vas obvestimo preko sporočila SMS, z naslednjim obračunskim ciklom pa imate znova brezplačno na voljo celotno količino prenosa podatkov do omejitve pravične rabe.

Želite vedeti, kaj vključuje vaš paket za brezskrbno gostovanje v EU/EEA? Niste prepričani, kateri paket imate?

Vse to lahko enostavno preverite v aplikaciji Moj A1 ali na vašem mesečnem računu.

Za vsa tvoja potovanja - brezplačno turistično zavarovanje

Z mobilnimi paketi MIO potuj po celem svetu še bolj brez skrbi! Edini v Sloveniji smo v mobilne pakete dodali možnost koriščenja Osnovnega turističnega zavarovanja.

V zavarovanju so vključena kritja do 50.000 €, zate pa je popolnoma brezplačno.

Vzorec uporabe mobilnih storitev v EU/EEA

Na ravni Evropske Unije je bila sprejeta EU regulacija, ki določa uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju. Mobilne storitve v EU gostovanju, se po pogojih in cenah, ki jih imate doma, uporabljajo le za začasna in občasna potovanja.

Vzorec uporabe mobilnih storitev v EU/EEA nam pove, koliko časa in v kolikšni meri uporabnik uporablja mobilne storitve v  EU gostovanju. Z namenom preprečevanja trajne uporabe mobilnih storitev v EU gostovanju se uporabnike, ki imajo v 4 mesečnem obdobju pretežno prisotnost in uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju, pozove k spremembi vzorca uporabe.  Uporabnik dobi poziv za spremembo uporabe vzorca za posamezno storitev: Klice, upoštevani so tako odhodni kot dohodni klici, prenos podatkov, poslana sporočila SMS in poslana sporočila MMS.

Uporabnik ima 15 dni po prejemu poziva čas, da spremeni vzorec uporabe tako da:

 • je pretežno prisoten izven EU gostovanja, torej v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA,
 • ima pretežno uporabo mobilnih storitev izven EU gostovanja, torej, da pretežno uporablja mobilne storitve v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA.

Če uporabnik v obdobju 15 dni ne spremeni vzorca uporabe se mu začnejo obračunavati pribitki za storitev, za katero je prejel poziv. 
 • Kakšna je cena pribitkov?

  • 0,027 EUR na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
  • 0,00244  EUR na minuto dohodnega klica,
  • 0,005 EUR na poslani SMS,
  • 0,00185  EUR na poslani MMS,
  • 1,891  EUR na GB prenosa podatkov.
 • Vključili so se mi pribitki na storitev, kako jih odpravim?

  Edini način za odpravo pribitkov na posamični storitvi je, da spremenite vzorec uporabe oz. prisotnosti v EU gostovanju tako, da bo v zadnjih štirih mesecih prisotnost ali uporaba storitve v EU gostovanju nižja od prisotnosti oz. uporabe v omrežjih izven EU gostovanj. Takoj, ko se bo vzorec uporabe oz. prisotnosti prevesil v prid omrežij izven EU gostovanj, se naslednji dan pribitki na tej storitvi samodejno izključijo. 
 • Ali se različni pribitki seštevajo?

  Na isti mobilni številki se vam lahko pribitki obračunavajo iz različnih pogojev pravične rabe: z naslova odprtega paketa, vzorca uporabe ali odsotnosti trajnih vezi. Vendar se za posamično storitev pribitki ne seštevajo, tudi če je prisotnih več izpolnjenih pogojev za obračunavanje pribitkov. Pribitki se vam obračunajo po enotni vrednosti. 
 • Pribitki so se mi izključili, kdaj se mi lahko ponovno vključijo?

  Pribitki na vzorec uporabe se nanašajo na dejansko uporabo in prisotnost v in izven EU gostovanja. Kadarkoli bo vaša 4-mesečna prisotnost in uporaba v EU gostovanju višja od prisotnosti in uporabe izven EU/EEA omrežij, se vas lahko pozove k spremembi tega vzorca in vključi pribitke, če se sprememba v 15-dnevnem vmesnem obdobju ne zgodi. Časovnih omejitev pri pozivanju in obračunavanju ni. 
 • Kje najdem več podrobnosti?

  Podrobnosti o pogojih in pravični rabi v EU gostovanju najdete v Posebnih pogojih za izvajanje mobilnih storitev pod poglavjem VIII: Gostovanje kot v domačem omrežju.
 • Države EU/EEA

  Države EU so:

  Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Ciper, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

  Države EEA so:

  Vse države EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Trajne vezi

Uporabnikom omogočamo uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju po pogojih in cenah, ki jih imate doma. Da mobilne storitve lahko uporabljate brezskrbno, morate uporabniki v določenih primerih predložiti dokazilo o trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

Trajno vez z Republiko Slovenijo imajo vsi, ki bivajo ali so na tem območju pogosto in bistveno prisotni na območju zaradi šolanja, trajnega delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki terja fizično prisotnost, ne glede na državljanstvo.

 • Kako izkažem trajno vez z območjem Republike Slovenije?

  • Naročniki ste trajno vez izkazali ob sklenitvi naročniškega razmerja.
  • Predplačniki osebno predložite dokazilo o trajnih vezeh. Predplačniške storitve lahko aktivirate anonimno, zato privzeto obračunamo pribitke v EU gostovanju, dokler trajnih vezi ne izkažete. Trajno vez lahko izkažejo le osebe stare 15 let in več. Za mlajše morajo trajno vez izkazati skrbniki.

  Tako naročnike kot predplačnike lahko pozovemo, da dokažejo ali trajna vez še velja, ker želimo preprečiti morebitne zlorabe. Trajne vezi lahko predplačniški uporabniki in zasebni naročniki izkažete z:

  • Dokazilom o vpisu v redne programe šolskih ali visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji,
  • Dokazilom o delovnem razmerju s krajem opravljanja dela v Republiki Sloveniji,
  • Dokazilom o trajnih pogodbenih razmerjih v Republiki Sloveniji, ki vključujejo znatno stopnjo fizične prisotnosti v primeru samozaposlenih oseb,
  • Dokazilom o trajnih prejemkih iz javnih sredstev vezanih na prisotnost v Republiki Sloveniji ipd.

  Poslovni uporabniki (zakoniti zastopniki pravne osebe oz. pooblaščene osebe) trajne vezi izkažete z:

  • Izpiskom iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES.
  • Po potrebi z dokazili o dejanskem opravljanju gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji s strani zaposlenih, ki uporabljajo zadevno SIM-kartico.

  Trajno vez za naročniško razmerje lahko izkažete le nosilci naročniškega razmerja oz. pooblaščene osebe. Uporabniki, ki niste hkrati tudi nosilci naročniškega razmerja oz. pooblaščene osebe, trajnih vezi za zadevno SIM-kartico ne morete izkazati. Poleg dokazila morate na prodajnem mestu predložiti tudi zadevno SIM-kartico.

 • Kdaj je potrebno ponovno izkazati trajno vez?

  V A1 preverjamo, če dokazana trajna vez še velja, saj želimo preprečiti morebitne zlorabe. Ob zaznanih anomalijah, zlasti pretežni uporabi in prisotnosti v tujih omrežjih,  vas lahko pozovemo k predložitvi dokazil o aktualnih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

  • Prek sporočila SMS vas bomo obvestili, da osebno izkažete trajno vez. Po prejemu SMS sporočila se  v 15 dneh oglasitena prodajnem mestu A1, izkažete trajne vezi in s tem preprečite vklop pribitkov na opravljene storitve v EU gostovanju.


  Trajne vezi lahko izkažete samo osebno na prodajnem mestu A1. S seboj prinesite:

  • dokazilo o aktualnih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije in
  • kartico SIM, na katero ste prejeli sporočilo SMS.
   

  Če boste 15-dnevni rok zamudili, vam bomo začeli obračunavati pribitke za vse opravljene regulirane storitve v EU/EEA gostovanju, dokler ne boste dokazali trajnih vezi. Pribitki bodo odpravljeni naslednji delovni dan po tem, ko boste dokazali trajne vezi.

 • Kakšni so pribitki za uporabo storitev?

  Če trajnih vezi z območjem Republike Slovenije ne izkažete, bomo za storitve opravljene v EU gostovanju k domačim cenam prišteli pribitke za opravljene storitve v višini:

  • 0,027 EUR na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
  • 0,00244  EUR na minuto dohodnega klica,
  • 0,005 EUR na poslani SMS,
  • 0,0022 EUR na poslani MMS.
  • 1,891 EUR na GB prenosa podatkov.


  Pribitkov z naslova odsotnosti trajnih vezi in z naslova prekoračitve meje pravične rabe na paketu ne seštevamo, ampak obračunamo le pribitke zaradi odsotnosti trajnih vezi.

  Če ne želite plačevati pribitkov za opravljene storitve z naslova odsotnosti dokazanih trajnih vezi, lahko le-te izkažete na prodajnih mestih A1.

 • Ali mi boste pribitke obračunali, čeprav imam na voljo enote?

  Da. Če trajnih vezi z Republiko Slovenijo niste izkazali, se bodo ob uporabi storitev v EU/EEA obračunale zakupljene enote in pribitek. Če nimate zakupljenih enot, se bo obračunala opravljena storitev po ceniku in pribitek.

 • Kje najdem več podrobnosti?

  Podrobnosti o pogojih in pravični rabi v EU gostovanju najdete v Posebnih pogojih za izvajanje mobilnih storitev pod poglavjem VIII: Gostovanje kot v domačem omrežju.