Tehnologija Oglaševana hitrost do uporabnika Ocenjena najvišja hitrost
GSM (2G) 0,236/0,110 Mbit/s 0,140/0,070 Mbit/s
LTE 75/25 Mbit/s 50/20 Mbit/s
LTE+ 300/50 Mbit/s 150/40 Mbit/s
5G 1000/100 Mbit/s 500/80 Mbit/s
Zemljevid se ustrezno posodablja na dnevni bazi.

Zemljevid pokritosti s signalom smo izračunali z računalniško simulacijo. Na širitev radijskih signalov v okolju vplivajo različni dejavniki, zato lahko prihaja do odstopanj med izračunano (optimalno) ter dejansko (pričakovano) pokritostjo in hitrostjo.

Uporabniki lahko izberejo različne hitrosti dostopa do interneta prek mobilnih storitev ali pa so te lahko določene z izbranim naročniškim paketom/opcijo.   

Kakovost in jakost signala sta odvisni od naslednjih dejavnikov:
 • modela mobilne naprave in zmožnost terminalske opreme dosegati maksimalne hitrosti;
 • umetnih in naravnih ovir;
 • razgibanosti reliefa, geografske pogojenosti, umetnih ovir (kovinske in železobetonske gradbene konstrukcije, metaliziranje stekla, kovinske žaluzije na oknih, ostrešja iz kovinskih materialov, izolacije, ki vsebujejo kovine itd.);
 • zunanjih in notranjih uporab storitev;
 • novogradenj in adaptacij obstoječih objektov z novimi gradbenimi materiali (beton, železo, nove vrste stekel), ki so za radijske signale moteči;
 • neugodnih vremenskih razmer, predvsem padavin;
 • nivoja sprejemnega signala na določeni točki;
 • kvalitete signala na določeni točki;
 • zasedenosti bazne postaje oz. gostote sočasnih uporabnikov na posamezni celici in zmogljivosti le-te;
 • tehnologije, ki je uporabljena za prenos podatkovnega prometa (2G/4G/5G);
 • frekvenčni spekter, ki se uporablja za določeno tehnologijo,
 • tehnologije preko katere je mobilna naprava prijavljena v omrežje;
 • omejitve količine podatkov;
 • pokritosti omrežja.
Poleg tega mobilno omrežje A1 ob izjemno nizkih obremenitvah baznih postaj zlasti v nočnem času (od 00:00 do 05.59 ure) deluje v pametnem energetsko varčnem načinu, ki se samodejno prilagaja potrebam po signalu, tako da omogoča nemoteno uporabniško izkušnjo dostopa do vseh širokopasovnih storitev vsaj z LTE kakovostjo, kot izhaja iz tabele zgoraj. Posledično je lahko v tem času hitrost dostopa do interneta do ustreznega povečanja obremenitve posamezne bazne postaje, ki je sicer (kot prikazano na zemljevidu) opremljena z opremo, ki omogoča LTE+ kakovost, nižja od ocenjene najvišje hitrosti na vplivnem območju te bazne postaje in ustreza ocenjeni hitrosti za LTE. Z navedenim A1 znatno zmanjšuje svoj ogljični odtis, vpliv na okolje ter varčuje z omejenimi energetskimi viri. 

Priporočena uporaba mobilnega omrežja za posamezno storitev:

Katero storitev uporabljate? Ustrezna tehnologija
Glasovni klici
SMS sporočila​​​​​​​
GSM    2G 
MMS sporočila
Dostop do interneta prek WAP
Občasna uporaba elektronske pošte
Uporaba enostavnih spletnih aplikaci
EDGE / UMTS / LTE    2G / 4G LT
Intenzivna uporaba elektronske pošte, sinhronizacija opravil in koledarjev
Lokacijske storitve in navigacija
Družbena omrežja (Facebook, Twitter, Foursquare)
Mobilna internetna telefonija (VoIP)
Prenos glasbe (streaming)
Mobilni telefon kot modem za računalnik
Video klici
Prenos video posnetko
UMTS / LTE     4G LT
Prenos video posnetkov HD
Igranje iger na spletu
Domači interne
LTE    4G LT
Hitrosti, ki jih potrebujete za nemoteno delovanje interneta glede na uporabo storitev:
 • Brskanje po internetu, chat, socialna omrežja - pribl. 2 Mbit/s
 • Prenašanje videa v SD-kakovosti - pribl. 2 Mbit/s
 • Prenašanje videa v HD-kakovosti - pribl. 5 Mbit/s
 • Prenašanje videa v 4K-kakovosti - pribl. 20 Mbit/s
 • Prenašanje glasbe - pribl. 0,32 Mbit/s
 • Uporaba IP-telefonije - pribl. 0,1 Mbit/s
 • Igranje spletnih igric - pribl. 5 Mbit/s

​​​​​ Količina prenosa podatkov pri uporabi pretočnih video vsebin (npr. A1 Xplore TV, Mobia TV, Youtube, Netflix, , HBO Go, Voyo...) je odvisna od izbrane ločljivosti videa in zmogljivosti naprave: 0,3 GB na uro pri nizki, približno 0,7 GB na uro pri standardni (SD), približno 3 GB na uro pri visoki (HD) ali 7 GB na uro pri ultra visoki ločljivosti (UHD ali 4K).

Količina prenosa podatkov pri uporabi pretočnih glasbenih vsebin (npr. A1 Xplore Music, Deezer, Tidal, Apple Music) je odvisna od izbrane kakovosti predvajanja: pri normalni kakovosti (96 kb/s) približno 3 MB podatkov na pesem, pri visoki (320 kb/s) približno 10 MB podatkov na pesem, pri HiFi kakovost (1400 kb/s) pa 40 MB na pesem.

Količina prenosa za odpiranje povprečne spletne strani ali povprečne »chat« seje ali povprečne elektronske pošte, je cca. 100 kB (1MB če ima mail priponko), za naložitev dokumenta je cca. 100 kB na stran, za naložitev fotografije 2 MB, za naložitev pesmi 5 MB, za naložitev videoposnetka cca. 10 MB na minuto.

Fiksno

​​​​​​​V svoji ponudbi omogočamo izbiro med vsemi zmogljivimi omrežji: optičnim, DSL in VDSL telefonskim omrežjem ter lokalnimi kabelskimi omrežji. Optično omrežje, na katerem A1 ponuja svoje storitve, je prisotno v že več kot 140.000 domovih po vsej Sloveniji, z ostalimi omrežji pa pokrivamo preostali del države.
​​​​​​​

Pokritost optičnega omrežja

Vas zanima, katero omrežje je na razpolago na vašem naslovu? To lahko preprosto preverite s klicem na brezplačno telefonsko številko 040 40 40 40.
 • Razlaga hitrosti prenosa podatkov

  Pri mobilnih širokopasovnih storitvah oglaševana hitrost pomeni teoretično maksimalno možno hitrost, ki jo določena tehnologija zmore v idealnih radijskih pogojih. Ta je različna v omrežjih 2G/3G/4G in je predpisana z mednarodnimi standardi. To pomeni, da ima uporabnik, ki uporablja storitve na določeni točki, terminalno opremo, ki te hitrosti omogoča, poleg tega pa ima odlične nivoje sprejemnega signala, dobro kvaliteto signala, prav tako pa lokacija bazne postaje, na katero se povezuje, ni prezasedena s prometom ostalih uporabnikov na področju iste bazne postaje. Oglaševana hitrost je v določenih pogojih lahko drugačna od maksimalne možne.

  Hitrost, ki jo lahko določimo za povprečnega uporabnika, ki uporablja storitve mobilnega omrežja kjerkoli na področju bazne postaje, pa je ob realni uporabi, upoštevajoč vse dejavnike omejevalne narave, praviloma nižja od oglaševane hitrosti. Vse tudi v odvisnosti od tega, ali se nahaja v dobrih ali slabih radijskih razmerah, ali lahko koristi storitve na zasedenih ali normalno obremenjenih baznih postajah v katerikoli točki dneva ali od odvisnosti od številnih zgoraj naštetih dejavnikov. V primeru če pride do bistvenega odstopanja tudi od te dejanske hitrosti, se v odvisnosti od tehnologije in pa vrste storitev, ki jo uporabnik želi uporabljati, lahko pojavijo težave pri dostopu do spletnih storitev, aplikacij in drugih vsebin. Vse navedeno velja tako za prenos podatkov/vsebin iz strežnika k uporabniku in od uporabnika k strežniku. Uporabnik lahko hitrost preveri z aplikacijo AKOS Test Net (na povezavi zgoraj) ter nekaterimi komercialnimi orodji, kot je OOKLA. Z uporabo teh aplikacij se porablja zakupljene količine podatkov.

  Hitrost prenosa podatkov je za različne tehnologije različna, prav tako pa so odstopanja tudi geografsko. Tako v povprečju v večjih mestih lahko zagotavljamo višje hitrosti, kot na ruralnih predelih Slovenije.

  Definicije hitrosti in druge opredelitve, kot jih nalaga Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta so opredeljene v Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma pravne osebe.

  Pri širokopasovnem dostopu do interneta na fiksni lokaciji A1 v skladu z Uredbo (EU) 2015/120 Evropskega parlamenta in Sveta ter s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov. Naročnikom Širokopasovnih storitev zagotavlja naslednje pogodbene hitrosti širokopasovnega priključka, ki so naročnikom širokopasovnih storitev za njihov konkretni priključek na voljo na naslovu https://moj.a1.si/ oziroma https://moj.amis.net/:
   
  • Oglaševana hitrost širokopasovnega priključka je hitrost, ki jo A1 navaja v tržni komunikaciji oz. pri oglaševanju in je določena glede na naročniški paket, ki ga izbere Naročnik. Oglaševana hitrost širokopasovnega priključka je v naročniški pogodbi navedena z oznako »do«.
  • Maksimalna hitrost je hitrost, s katero širokopasovni priključek deluje vsaj nekaj časa (npr. enkrat dnevno), pri čemer A1 hitrosti širokopasovnih priključkov navzgor ne omejuje z maksimalno hitrostjo, temveč s tehničnimi nastavitvami, ki zagotavljajo optimalno delovanje vseh storitev.
  • Običajno razpoložljiva hitrost je hitrost, ki je dosegljiva 90% časa dneva in se meri izven vršnih ur (tj. med 19:30 in 22:00 uro) in znaša vsaj 80% maksimalne hitrosti. V primeru širokopasovnega dostopa do elektronskih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji z uporabo brezžičnih tehnologij (A1 Lite) je običajno razpoložljiva hitrost dosegljiva 90% časa dneva in se meri izven vršnih ur (tj. med 19:30 in 22:00 uro) in znaša vsaj 50% maksimalne hitrosti.
  • Minimalna hitrost širokopasovnega priključka je najnižja hitrost, ki jo A1 zagotavlja Naročniku in praviloma znaša več kot 50% maksimalne hitrosti ter vsaj 25% maksimalne pritočne in odtočne hitrosti v primeru širokopasovnega dostopa do elektronskih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji z uporabo brezžičnih tehnologij.

  Vršne ure so med 19:30 in 22:00.
  Na hitrost delovanja interneta lahko vplivajo tudi okoliščine, ki niso na strani A1, kot so naročnikova strojna in programska oprema (zmogljivosti mrežnih kartic, trdih diskov, procesorjev, pomnilnika, omrežnih kablov, WiFi usmerjevalnika) v primeru brezžičnega prenosa, oddaljenost od oddajnika, število brezžičnih odjemalcev, ovire v prostoru, gradbeni dejavniki, število uporabnikov, ki dostopajo sočasno preko istega internetnega dostopa, razni virusi in malware, ...
 • Drugi parametri kakovosti storitev in njihov vpliv na storitev dostopa do interneta

  A1 Slovenija ne izvaja IP QoS (quality of service) na uporabniškem prometu dostopa do spleta in ne posega v uporabniško izkušnjo na način, da bi privilegiral določene spletne storitve. IP omrežja so bila zasnovana za prenos podatkov, kjer zakasnitve IP paketov in zanesljivost dostave ni pomembna, vendar pa se danes uporabljajo tudi za prenos zahtevnejšega prometa. Na uporabniško izkušnjo pa v veliki meri vplivajo omejitve pri prenosu IP paketov, ki jih opisujemo kot zakasnitev, trepetanje in izguba paketov. Le-te so odvisne od vrste uporabniškega terminala (prenosni telefon), dostopovne tehnologije, trenutne lokacije uporabnika in spletne storitve, do katere uporabnik dostopa. V razmerah, ko se uporabniku poveča zakasnitev, trepetanje ali izguba paketov se le-to lahko odraža kot počasna odzivnost nekaterih spletnih storitev, zmanjšana hitrost prenosov in občasna izguba povezljivosti do spletnih storitev. Vzorčen primer so IP govorne in video klicne storitve v oblaku, kjer uporabnik lahko doživi zamik ali izgubo zvoka in video vsebine.

  Večinoma ponudniki spletnih storitev in vsebin sami zaznajo poslabšanje uporabniškega dostopa in prilagodijo izročanje vsebine uporabniku. Primer so storitve z video vsebino (Mobia, Vimeo, YouTube), kjer ponudnik dinamično spreminja kvaliteto pretočne vsebine do mere, ki ustreza uporabniku v danih razmerah
 • Preveritve hitrosti priključka

  Preveritve hitrosti priključka

  Pogodbene hitrosti lahko z vpisom ID storitve, ki ga najdete v aplikaciji Moj A1 oz. Moj Amis, preverite na https://www.a1.si/pogodbena-hitrost.

  Izvajanje meritev z merilnim orodjem AKOS test:

  Naročnik lahko meritve internetne hitrosti med modemom naročnika (omrežno priključno točko) in slovenskim stičiščem internetnih omrežij izvede z orodjem AKOS Test Net, ki je dostopen na spletni strani https://www.akostest.net.

  Ob meritvi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
   
  1. Naprava oziroma računalnik, s katerim se izvaja meritev, mora biti z žično povezavo neposredno povezan na omrežno priključno točko, ki jo zagotavlja ponudnik (Ethernet LAN port modema oziroma usmerjevalnika).
  2. V času trajanja merjenja na omrežno priključno točko končnega uporabnika (modem/usmerjevalnik) ne sme biti drugih povezanih naprav ali vzpostavljenih sej, razen merilne naprave ali računalnika s katerim se izvaja meritev.
  3. V času merjenja morajo biti na omrežni priključni točki in računalniku izključene vse brezžične (WiFi ali Bluetooth) ali VPN povezave.
  4. Na napravi oziroma računalniku se v času merjenja ne sme izvajati nobena druga aplikacija ali storitev (vključno s požarno pregrado in protivirusnim programom).
  5. Naročnik lahko običajno razpoložljivo hitrost preverja tako, da izvede pet (5) meritev znotraj petih (5) dni, ob različnih, med sabo vsaj eno (1) uro oddaljenih časih in izven obdobja vršnih ur.
  6. Naročnik lahko minimalno hitrost preverja tako, da izvede pet (5) meritev znotraj petih (5) dni, ob različnih, med sabo vsaj eno (1) uro oddaljenih časih, ne glede na obdobje vršnih ur.

  Pravna sredstva v primeru razhajanj med izmerjeno in pogodbenimi hitrostmi

  Bistveno stalno ali redno ponavljajoče razhajanje med pogodbeno dogovorjeno in dejansko zagotovljeno hitrostjo dostopa pomeni:
  1. Pri ugotavljanju običajno razpoložljive hitrosti: povprečje vseh pravilno izvedenih meritev izven vršnih ur je nižje od pogodbeno dogovorjene običajno razpoložljive hitrosti, pri čemer se ne upošteva meritvi z izmerjeno najnižjo in najvišjo hitrostjo.
  2. Pri ugotavljanju minimalne hitrosti: od vseh pravilno izvedenih meritev ne glede na čas dneva je vsaj ena izmed meritev nižja od pogodbeno dogovorjene minimalne hitrosti.

  Naročnik skladno s Splošnimi in Posebnimi pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev na podlagi prijavi napako A1, kadar na podlagi pravilno izvedenih meritev utemeljeno domneva, da hitrost širokopasovnega priključka na priključni točki ne dosega pogodbenih hitrosti.

  A1 bo takemu Naročniku enkrat v obračunskem obdobju ali najkasneje v roku desetih (10) dni od prijave ponudil brezplačno strokovno meritev hitrosti in drugih parametrov kakovosti povezave na omrežni priključni točki s svojimi orodji. Ob ugotovljenem bistveno stalnem ali redno ponavljajočem razhajanju med pogodbeno in dejansko hitrostjo dostopa do interneta imajo naročniki možnost brezplačnega prehoda na paket z nižjo hitrostjo prenosa podatkov ali pravico do znižanja mesečne naročnine za 50% deleža cene storitve internetnega dostopa, ob tem pa do vzpostavitve stanja stalne, trajajoče in s pogodbo zagotovljene hitrosti zadrži enak paket ostalih storitev. Naročnik se lahko sam odloči za eno izmed ponujenih možnosti. V kolikor Naročnik spremembe paketa ali nadomestila ne želi, lahko odstopi od Naročniške pogodbe brez plačila administrativnih stroškov predčasne prekinitve naročniškega razmerja oziroma brez plačila drugih stroškov, v kolikor je tako določeno z ostalimi zakonskimi predpisi. Določba prejšnjega stavka ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov (npr. vračila sorazmernega dela ugodnosti)
 • Specializirane storitve

  A1 Slovenija, kot tudi vsi ostali ponudniki javnih elektronskih komunikacij, vključno s ponudniki storitev dostopa do interneta ter ponudniki vsebin, aplikacij in storitev lahko ponuja storitve, ki niso storitve dostopa do interneta in ki so optimizirane za določene vsebine, aplikacije ali storitve oziroma njihovo kombinacijo, če je optimizacija nujna za izpolnitev zahtev v zvezi z vsebinami, aplikacijami ali storitvami za določeno raven kakovosti (t.i. specializirane storitve). A1 Slovenija morebitne tovrstne storitve, če te obstojijo in na katere se lahko naroči naročnik, nudi v sklopu svoje preostale ponudbe, ki je na voljo na internetni strani A1.si. Razlaga morebitnega dejanskega vpliva na storitev dostopa do interneta je v primeru obstoja le-tega pojasnjena ob posameznem produktu. A1 pri širokopasovnih storitvah na fiksni lokaciji uporablja ločene VLANe za zagotavljanje kakovosti TV storitve (IPTV), ki skupno razpoložljivo hitrost dostopa do interneta na priključku zmanjša za 2,5 Mbit/s, ogled televizijskih programov v visoki ločljivosti (HD) pa za 5,5 Mbit/s. Pri brezžični različici dostopa na fiksni lokaciji se za te namene uporablja prioritizacija prometa (QCI). Prav tako se uporablja ločene VLANe za potrebe telefonije (VoIP) oz. v prihodnosti QCI za VoLTE na mobilnem omrežju, kar lahko na podatkovni prenos vpliva do 0,1 Mbit/s.
 • Zagotavljanje varnosti in celovitosti omrežji

  Uporabniki so pri uporabi storitev dostopa do interneta in uporabe terminalske opreme brez potrebne zaščite izpostavljeni različnim varnostnim tveganjem, med katere sodijo zlasti:

  • neželena elektronska pošta vseh oblik (t.i. spam sporočila),
  • okužbe z računalniškimi virusi, črvi, trojanskimi konji in boti,
  • vdor v informacijski sistem uporabnika,
  • spletne goljufije,
  • kraje identitete,
  • kraje gesel (Phishing).
    

  Potrebno zaščito si lahko zagotovite z A1 Protekt, več informacij na: https://www.a1.si/a1protekt. A1 za nemoteno delovanje omrežja ter zagotavljanje storitev izvaja ukrepe za delovanje, kakovost in vzdrževanje omrežja. Ukrepi za delovanje, kakovost in vzdrževanje omrežja, ki jih izvaja A1, ne vplivajo na storitev dostopa do interneta na način, ki bi predstavljal spremembo ali poslabšanje kvalitete storitve ali kakorkoli posegal v zasebnost končnih uporabnikov ali predstavljal obdelavo osebnih podatkov. A1 ne izvaja ukrepov za upravljanje prometa v smislu, ki bi pomenil nerazumno ali nedovoljeno prakso uporabe sredstev omrežja oziroma celotne kakovosti prenosa podatkov.

  Zaradi zaščite jedrnega omrežja pred DDoS napadi in Botnet strežniki A1 izvaja stalno blokado nekaterih portov. Ukrepi omejitve uporabe se izvajajo za uporabnike dinamičnih IP naslovov (rezidenčni in poslovni uporabniki) tako preko fiksnega kot tudi preko mobilnega dostopa.

  Mobilno omrežje:

  A1 omejuje izhodni promet proti internetu na vratih (portu) 25 za uporabnike z dinamičnim IP naslovom. Vrata 25 se uporablja za pošiljanje elektronske pošte preko SMTP protokola, ki je pogosto izrabljen za pošiljanje masovne neželene elektronske pošte. Zaradi ukrepa uporabniki ne morejo pošiljati pošte po protokolu SMTP na internetne poštne strežnike. Uporabniki lahko alternativno dostopate do storitve na dva načina, in sicer tako, da storitev SMTP, ki poteka preko vrat 25, uporabljate preko poštnih strežnikov A1, oziroma tako, da si na portalu Moj A1 izberete statični IP naslov, za katere omejitev ne velja. V tem primeru morate poskrbeti za varno pošiljanje preko SSL / TLS avtentikacije.

  Blokada porta 53
  Zaradi pogostih zlorab odprtih DNS storitev in povzročanja zasičenja domenskih strežnikov ter omogočanja izvajanja DDoS napadov z ojačenjem, A1 izvaja blokado porta 53. Zaradi ukrepa uporabniki ne morejo uporabljati storitve lastnega DNS strežnika dosegljivega iz interneta. Uporabniki lahko alternativno dostopajo do storitve tako, da izberejo fiksni dostop do interneta, v prihodnje pa bo možna izjema v primeru statičnega IP.
  Navedeni blokadi veljata v primeru vseh mobilnih paketov, ne pa tudi prek FWBA stritev (npr. A1 Lite)

  Fiksno omrežje:

  A1 omejuje izhodni promet proti internetu na vratih (portu) 25 za uporabnike z dinamičnim IP naslovom. Vrata 25 se uporablja za pošiljanje elektronske pošte preko SMTP protokola, ki je pogosto izrabljen za pošiljanje masovne neželene elektronske pošte. Zaradi ukrepa uporabniki ne morejo pošiljati pošte po protokolu SMTP na internetne poštne strežnike. Uporabniki lahko alternativno dostopate do storitve na dva načina, in sicer tako, da storitev SMTP, ki poteka preko vrat 25, uporabljate preko poštnih strežnikov A1, oziroma tako, da si na portalu Moj A1 izberete statični IP naslov, za katere omejitev ne velja. V tem primeru morate poskrbeti za varno pošiljanje preko SSL / TLS avtentikacije.

  A1 blokira tudi naslednje porte:
  TCP/UDP 135, MS DCE / RPC / EPMAP, TCP/UDP 137, 138, 139 MS NETBIOS, TCP 445 Microsoft Domain Controller, Window Share.
  Zaradi zaščite uporabnikov pred grožnjami iz interneta (skrivanje identitete, preprečevanje širjenja zlonamerne programske opreme itd..) A1 izvaja blokado navedenih vrat uporabnikom z dinamičnimi IP naslovi. Zaradi ukrepa uporabniki ne morejo uporabljati storitev Microsoft RPC in file share. Uporabniki lahko alternativno dostopajo do storitev s statičnim IP naslovom.

  Blokada porta 53
  Zaradi pogostih zlorab odprtih DNS storitev in povzročanja zasičenja domenskih strežnikov ter omogočanja izvajanja DDoS napadov z ojačenjem, A1 izvaja blokado porta 53. Zaradi ukrepa uporabniki ne morejo uporabljati storitve lastnega DNS strežnika dosegljivega iz interneta. Uporabniki lahko alternativno dostopate do storitve tako, da izberete statični IP.

  V primeru zaznanega DDoS napada na uporabnikov IP naslov se ne glede na omrežje in na to, ali gre za dinamični ali statični IP naslov, izvedejo postopki blaženja, ki v najhujših primerih lahko začasno onemogočijo komunikacijo uporabnika s tujimi omrežji. Uporabnik v času trajanja ukrepa nima alternativnega načina dostopa do storitve. Ukrepi so posledica priporočil nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost (dostopno na: https://www.cert.si/). Večje omejitve zaradi varnosti bodo ažurno objavljene na tem spletnem mestu.

 • Informacije o kakovosti javnih komunikacijskih storitev

  Podatki za leto 2023

  Čas vzpostavitve storitve:  Fiksne storitve 37 dni; Mobilne storitve - isti dan
  Odstotek naročil izvedenih v pogodbenem roku:  >90% ter povprečno število zamujenih dni: 3,1 dni
  Pogostost napak: 0,25 napake na leto na priključek
  Povprečni čas odprave napake za fiksne storitve: 40,8 ur
  Odstotek v pogodbenem roku odpravljenih napak: >90%
  Povprečni odzivni čas podpornega centra: 80 s
  % odziva pod 20 sekund: 32,2%
  Delež klicev, prekinjenih po najmanj 20 sekundnem čakanju: 15%
  Čas vzpostavitve klica: 4,2 s
  Čas vzpostavitve seje, relevanten za IMS (VoLTE): 2,5 s
  Delež neuspešnih klicev: 0,24 %
  Zakasnitev paketov (delay): <0,03 s
  Trepetanje (jitter): <0,001 s
  Delež izgube paketov: <0,02%
  Ukrepi za zagotovitev enakovrednosti pri dostopu za končne uporabnike invalide:
  •    Splošni pogoji v pdf strojno berljivi obliki: da
  •    Besedilo v realnem času (RTT): ne
  •    Video: ne