Vse o A1 računu Vse o A1 računu

Vse o A1 računu

1. Podatki o naročniku/uporabniku Zapri

Naročnik in uporabnik sta lahko različni osebi, npr. naročnik je en od staršev, uporabnik pa otrok, ki še ni dopolnil 18 let.

Vam je odgovor pomagal?

2. Telefonska številka Zapri

Telefonska števila uporabnika, ki smo mu izdali račun.

Vam je odgovor pomagal?

3. Paket Zapri

Ime paketa in količina zakupljenih enot, ki jih vključuje paket. Na samostojnem računu za eno naročniško razmerje je ta informacija zapisana v tem polju. Če imate račun za več naročniških razmerij, je ta informacija v polju pod opravljenimi storitvami oz. v zbirni tabeli za vsako telefonsko številko posebej.

Vam je odgovor pomagal?

4. Številka računa Zapri

Številka računa je enaka referenci ali sklicu na računu.

Vam je odgovor pomagal?

5. Obračunsko obdobje Zapri

Mesečna naročnina se obračuna za preteklo, izbrano obračunsko obdobje. V primeru, ko so na računu zaračunane storitve v tujini, ki smo jih prejeli z zamudo, velja da je obračunsko obdobje lahko daljše kot pretekli mesec. Ko vklopite mesečeno opcijo sredi obračunskega obdobja, pa prejmete na naslednjem računu sorazmerni del mesečne naročnine na opcijo, in sicer za obdobje od dneva vklopa do obračunskega obdobja.

Vam je odgovor pomagal?

6. Opcije Zapri

Navedene so vse opcije, ki so bile na dan izdaje računa vklopljene, kot tudi informacije o zakupljenih količinah.

Vam je odgovor pomagal?

7. Število dogodkov Zapri

Stolpec »Število dogodkov« vsebuje število opravljenih storitev: naročnin, minut, poslanih SMS-ov, MMS- ov in prenesenih MB.

Vam je odgovor pomagal?

8. Količina Zapri

Navedene količine so zaokrožene enote porabljenih količin. Vsaka postavka, ki ima različno ceno/ enoto, se izpiše v drugi vrstici; na primer minute klicev, ki jih imate vključene v paketu, bodo v eni vrstici, v drugi pa morebitni presežki minut – saj se te obračunajo po drugi ceni/enoto. Trajanje klicev se izpisuje v formatu ura:min:sek: kot npr. 00:01:45.

Vam je odgovor pomagal?

9. Cena na enoto brez DDV Zapri

Cena storitve na enoto brez DDV in brez dodatnih popustov.

Vam je odgovor pomagal?

10. Končna vrednost brez DDV Zapri

Vrednost brez DDV je cena na enoto brez DDV in pomeni vrednost vseh zaračunanih količin, brez DDV in brez upoštevanih popustov.

Vam je odgovor pomagal?

11. Storitve v Sloveniji Zapri

Navedene so vse storitve, ki ste jih v izbranem obračunskem obdobju uporabljali v Sloveniji. Sivo obarvane postavke so storitve, ki jih imate že vključene znotraj naročnine za vaš paket in/ali opcijo. Belo obarvane postavke so storitve, ki niso vključene v naročnino in se zaračunavajo po veljavnem ceniku, ki ga najdete tukaj.

Vam je odgovor pomagal?

12. Storitve v tujini Zapri

Navedene so vse storitve, ki ste jih v izbranem obračunskem obdobju uporabljali v tujini, z datumom obračuna. V nekaterih primerih se lahko storitve v tujini obračunajo kasneje, izven danega obračunskega obdobja, kajti podatke o vaši porabi v tujini prejmemo z zamikom.

Vam je odgovor pomagal?

13. Plačila in nakupi Zapri

Navedena so vaša plačila, ki ste jih s storitvijo VALU Moneta poravnali preko telefona.

Vam je odgovor pomagal?

14. Storitve z dodano vrednostjo Zapri

Navedene so vse storitve z dodano vrednostjo kot npr. klici na komercialne številke 090, SMSi in USSD glasovanja, komercialna sporočila tretjih ponudnikov ipd.

Vam je odgovor pomagal?

15. Obrok za napravo Zapri

Če ste ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja izbrali nov telefon na obroke, je na računu upoštevan tudi strošek obroka odplačila telefona. Informacije o številu plačanih obrokov in obdobju do konca vezave, pa najdete v aplikaciji Moj A1.

Vam je odgovor pomagal?

16. Znesek brez DDV Zapri

Znesek predstavlja končno vrednost brez DDV.

Vam je odgovor pomagal?

17. Znesek za plačilo Zapri

Naveden je znesek, ki ga je potrebno poravnati in vključuje seštevek vseh končnih vrednosti z vključenim DDV.

Vam je odgovor pomagal?