<span class="txt-white-desktop">IP MPLS</span> <span class="txt-white-desktop">IP MPLS</span>

IP MPLS

Storitev IP MPLS vam zagotavlja vzpostavitev zasebnega navideznega omrežja, katerega glavni namen je varno in racionalno povezovanje oddaljenih lokacij naročnika v enotno omrežje.

Zagotavljanje varnosti in zasebnosti celotnega naročnikovega omrežja

Za najvišji nivo varnostni je potrebno vitalne dele zasebnega omrežja poslovnega uporabnika ustrezno zaščititi pred vdori. IP MPLS vam zagotovi zasebnost z ločitvijo zasebnega privatnega omrežja od javnega internetnega dostopa.

Prioritizacija prometa (QoS)

Prednost IP MPLS omrežij je možnost označevanja različnih tipov prometa (podatkovni, glasovni …), s čimer lahko uporabnik poljubno določa prioriteto za posamezni tip prometa in s tem zagotavlja kvaliteto pretočnosti.

Storitev je možna na vseh tehnologijah širokopasovnega dostopa

Glede na razpoložljivost posamezne tehnologije in zahtevah po hitrosti, vam lahko zagotovimo storitev IP MPLS na vseh tehnologijah širokopasovnih povezav (ADSL, VDSL, SHDSL in optika)

Izmenjava prometa po načelu vsak-z-vsakim ali samo s centralno lokacijo

Glede na vaše potrebe je možno nastaviti IP omrežja po topologiji Any-to-Any, kjer vsaka oddaljena lokacija lahko komunicira z vsako drugo lokacijo, ali po topologiji Hub-and-Spoke, kjer dislocirane enote lahko komunicirajo zgolj s centralno lokacijo.