<span class="txt-white-desktop">All Hours</span> <span class="txt-white-desktop">All Hours</span>

All Hours

All Hours omogoča enostavno beleženje delovnega časa s kartico, mobilnim telefonom ali prek spleta, odobritev dopustov in službenih poti, pregled in obračun prisotnosti. Storitev omogoča enostaven in popoln pregled nad delovnim časom zaposlenih.

Funkcionalnosti:

 • registracija s kartico (potreben All Hours terminal);
 • registracija z brskalnikom;
 • registracija s telefonom (aplikacija za telefone Android);
 • spremljanje obvezne prisotnosti in neupravičene odsotnosti;
 • spremljanje plačane in neplačane prisotnosti;
 • odobravanje in spremljanje odsotnosti;
 • spremljanje izhodov in odmorov;
 • dostop do lastnih podatkov (brskalnik ali aplikacija Android).

Ključne prednosti:

 • preprosto evidentiranje delovnega časa brez začetnih stroškov;
 • vpogled v prisotnost na delovnem mestu v realnem času;
 • točnost podatkov o skupni prisotnosti in odsotnosti z možnostjo izvoza;
 • vpogled v kršitve pravil o delovnem času in nadzor nad odobritvami odsotnosti;
 • intuitivna in preprosta uporaba prek spletnega vmesnika;
 • vodenje evidenc o izrabi delovnega časa.

Varnost

All Hours deluje prek varne povezave SSL kar pomeni, da so vsi podatki, ki se prenašajo med strežniki All Hours in vašim brskalnikom, šifrirani in zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. Za varnost strežnikov na katerih teče All Hours in kjer se shranjujejo vaši podatki, skrbita vse dni v letu varnostna služba in alarmni sistem. Vsak dan se pripravi varnostna kopija vseh podatkov tako, da je tudi v primeru katastrofe mogoča obnovitev stanja.

Mobilnost

Podpora mobilnosti se zagotavlja s posebno aplikacijo za mobilni telefon z operacijskim sistemom Android. Funkcionalnosti v aplikaciji:

 • sprotna registracija dogodkov;
 • pregled časovnic po mesecih;
 • ročno vnašanje dogodkov;
 • pregled in urejanje registracij za posamezen dan;
 • samodejno posodabljanje stanja;
 • oddaja zahtevka za celodnevno odsotnost;
 • pregled in urejanje celodnevne odsotnosti za posamezen dan.