<span class="txt-white-desktop">A1 PBX</span> <span class="txt-white-desktop">A1 PBX</span>

A1 PBX

Rešitev A1 PBX je primerna za:

  • Podjetja, ki že imajo v uporabi lastno ISDN ali IP hišno telefonsko centralo različnih dobaviteljev in vzdrževalcev, pa jim uporabnost le-teh popolnoma zadostuje.
  • Podjetja, ki želijo v kratkem namestiti lastno IP (ali ISDN) hišno centralo.

S storitvijo A1 PBX lahko izkoristite vse prednosti, ki jih prinaša IP telefonija, ne glede na to, ali imate obstoječo ISDN ali IP hišno centralo.

Hkrati lahko izkoristite tudi brezplačne klice s stacionarnih telefonov, v sklopu A1 PBX, na vse mobilne številke znotraj vašega podjetja.

A1 PBX paket total

A1 PBX Paket Total, poleg uporabe opreme in zakupa govornih kanalov, dodatno vsebuje še neomejeno količino klicev v vsa EU stacionarna in mobilna omrežja v okviru A1 PBX.

PaketTotal, kot prvi v Sloveniji, prinaša izjemno ugoden ter natančno predvidljiv mesečni strošek naročnine za uporabo storitve. Tako vam ne bo več potrebno skrbeti za stroške, saj v paketu, za fiksno mesečno ceno, prejmete neomejeno število minut klicev v vsa omrežja v Sloveniji in vseh državah EU (posebne in premijske številke niso vključene). 

Paket A1 PBX vključuje:

  • Uporaba potrebne terminalske opreme in vzdrževanje le-te.
  • Vklop in zakup govornih kanalov.
  • Telefonski klici so obračunani glede na opravljen promet.
aVsako podjetje je unikatno in ima svoje posebnosti.
Zato za vsako stranko posebej prilagodimo tudi našo ponudbo!
Kontaktirajte nas preko telefona na številko 040 40 40 40 ali pošljite povpraševanje.
STOPITE V STIK

Prilagodljiva storitev

A1 PBX že od dveh govornih kanalov naprej.
Več Skrij

Popust na priključnino

V primeru vezave A1 subvencionira priključnino v višini do 100 % in je odvisna od dolžine vezave pogodbe.
Več Skrij

Brez vložka v nadgradnjo opreme pri naročniku

A1 zagotovi vso potrebno infrastrukturo in potrebno število govornih kanalov (SIP Trunk), da lahko vašo hišno centralo ali govorni strežnik povežete na javno omrežje.

A1 v celoti poskrbi za ustrezno nadgradnjo obstoječih hišnih central, brez dodatnih vlaganj s strani naročnika v obstoječo infrastrukturo in brez investicij v dodatno opremo. V primeru vezave je za vas strošek priključnine lahko tudi 0 €, višina subvencije je odvisna od dolžine vezave pogodbe. 

Več Skrij

Nespremenjena uporaba storitve za zaposlene

Obstoječe funkcionalnosti, nastavitve in sama uporaba za zaposlene ostanejo popolnoma nespremenjene. Vklop storitve in prehod od drugega ponudnika k A1 je enostaven in poteka po vnaprej dogovorjenem postopku.
Več Skrij

Več o storitvi A1 PBX

Pogoj za vzpostavitev in delovanje samostojne storitve A1 PBX je pri operaterju A1 sklenjeno veljavno naročniško razmerje za širokopasovni oz. drug priključek na osnovi katerega naročnik dostopa v omrežje internet.

Operater zaračuna stroške storitve v skladu z veljavnim cenikom oziroma v skladu s ceno, navedeno na naročniški pogodbi. Naročnik je za pravilno delovanje storitve A1 PBX dolžan plačati:

  • osnovno priključnino ali del osnovne priključnine v enkratnem znesku v primeru, ko je v celoti ne subvencionira operater,
  • mesečno naročnino za zakup A1 PBX priključkov po ceni v skladu z veljavnim cenikom operaterja oziroma A1 PBX paketa Total po ceni, kot je opredeljena na pogodbi,
  • opravljen govorni promet v okviru storitve A1 PBX oz. govorni promet za vse ostale klice, ki niso vključeni v paket Total, v skladu z veljavnim cenikom operaterja.

Neomejeni pogovori v okviru paketa Total  so namenjeni običajni rabi storitve.

Operater v skladu z veljavnim cenikom obračuna mesečno naročnino in opravljene storitve. Obračunsko obdobje predstavlja koledarski mesec. Naročnina za izbran naročniški paket/storitev se začne zaračunavati z dnem, ko je bila naročniku storitev na razpolago.

Več Skrij