Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje

Dne 1. 7. 2022 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2022/612 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov, odhodne klice in odhodna SMS sporočila v EU gostovanju. Zaradi spremembe veleprodajne cene, bomo količine za brezplačen prenos podatkov, ki so pri paketih z odprtim prenosom podatkov zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah povišali. Hkrati bomo 1. 7. 2022 znižali višino maloprodajnih pribitkov:

  • za reguliran prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 2,44 EUR/GB (trenutno znašajo 3,05 EUR/GB),
  • za regulirane odhodne klice v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,027 EUR/min (trenutno znašajo 0,03904 EUR/min),
  • za regulirana odhodna sporočila SMS v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,005 EUR (trenutno znašajo 0,0122 EUR),
  • za regulirana odhodna sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,0024 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,003 EUR/MMS).

Vsi zneski pribitkov vključujejo DDV.

Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju:

Paket

Trenutna količina [MB]

Količina od 1.7.2022 dalje [MB]

Mobilni internet Pro

16.384

20.480

Mobilni internet Unlimited

12.971

16.214

Sledenje vozil

10.003

12.504

Podjetni miniMIO

8.051

10.906

Podjetni midiMIO

11.409

15.104

Podjetni maksiMIO

15.438

20.976

A1 Podjetni GO! S

13.419

17.618

A1 Podjetni GO! M

14.762

19.297

A1 Podjetni GO! L

19.467

25.170

A1 Podjetni Svobodni EU

16.769

21.811

A1 Podjetni Svobodni EU+

18.113

23.491

A1 Podjetni Svobodni 50 GB

16.106

20.972

A1 Podjetni Svobodni 80 GB

20.136

26.010

A1 Podjetni Svobodni 100 GB

22.823

29.368

A1 Podjetni Svobodni 140 GB

30.212

38.605

A1 Net 70 GB

16.098

20.976

A1 Net 100 GB

18.121

23.491

MI 45GIGA/GIGANTnet

27.460

35.245

Brezskrbni Internet XXL

18.432

23.880

Mobilni internet 15GIGA

12.747

15.360

GIGANTnet

8.053

10.240

A1 Hitri net M

8.725

10.240

A1 Hitri net L

14.762

19.297

A1 Neskončni net

14.091

18.458

SILVESTER NET

8.053

10.906

A1 Orto 15 GB

12.083

15.934

A1 Orto Epik

16.106

20.976

A1 ORTO EU

15.434

20.132

A1 ORTO Tripster+

16.106

20.976

miniMIO

8.051

10.906

midiMIO

11.409

15.104

maksiMIO

15.438

20.976

A1 GO! S

13.419

17.618

A1 GO! M

14.762

19.297

A1 GO! L

19.467

25.170

A1 GO! S KIDZ

9.394

12.585

A1 Svobodni EU

16.769

21.811

A1 Svobodni EU+

18.113

23.491

A1 Svobodni 50 GB

16.106

20.972

A1 Svobodni 80 GB

20.136

26.010

A1 Svobodni 100 GB

22.823

29.368

A1 Svobodni 140 GB

24.616

37.765

A1 Vajb

11.500

15.360

A1 Podjetni All Inclusive

127.575

160.307

A1 All Inclusive

127.575

160.307

maksiSIMPL

4.694

5.868