A1 Zavarovanje mobilne naprave

 

Polno zavarovanje vaše naprave  -  že od 1,29 €/mesec

Storitev A1 Zavarovanje je polno zavarovanje vaše naprave, s katero ostanete brez skrbi tudi v primeru nenamerne poškodbe, vlomske tatvine ali ropa vaše naprave.

Višina zavarovalne premije je odvisna od vrednosti vaše mobilne naprave:

Vrednost naprave Mesečna premija Soudeležba pri škodi
do 150 € 1,29 € 9 €
do 300 € 2,99 € 29 €
do 600 € 4,99 € 49 €
do 850 € 5,99 € 69 €
do 1700 € 8,99 € 99 €
do 2000 € 11,99 € 99 €

Vse cene vsebujejo DDV in davek od prometa zavarovalnih poslov. Vrednost vaše naprave je navedena na Pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti (seštevek končne cene za opremo in ugodnosti oz. maloprodajna cena mobilne naprave iz ponudbe A1).

 •  

  Kritje škode na napravi (npr. padec ali lom na ohišju).

 •  

  Kritje škode na napravi zaradi stika z vodo, vlago ali oksidacijo.

 •  

  Kritje škode na napravi zaradi vlomske tatvine ali ropa (katerih posledica je odtujitev naprave).

 •  

  Pokritost po vsem svetu

 •  

  Kritje stroškov nepooblaščene uporabe naprave (kot posledico vlomske tatvine ali ropa in s tem nastale stroške v prvih 24 urah v vrednosti do kar 1000 EUR).

 •  

  Pomoč asistenčnega centra zavarovalnice

Zavarovanje zagotavlja zavarovalnica L’AMIE AG lifestyle insurance services. V času veljavnosti storitve bo zavarovalnica v skladu s splošnimi pogoji za zavarovanje mobilnih in multimedijskih naprav, kjer so navedene vse zavarovalne nevarnosti, krila strošek nadomestitve vrednosti zavarovane mobilne naprave oziroma njenega popravila. Več informacij najdete tudi v Dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu. 

Kako do zavarovanja?

A1 Zavarovanje - polno zavarovanje vaše naprave lahko sklenete vsi obstoječi in novi naročniki A1 samo ob vezavi z nakupom nove subvencionirane naprave. Zavarovanje lahko sklenete ob nakupu nove naprave ali najkasneje v roku 30 dni od nakupa. Zavarovanje traja največ 5 let in je sestavljeno iz osnovne premije, ki jo plačujete mesečno, in soudeležbe pri morebitni škodi, ki jo plačate pred popravilom.
Več Skrij

Kaj storiti v primeru škode?

V primeru škode doma lahko dogodek kadarkoli prijavite L'amie klicnemu centru na številko 080 39 40, kjer vam bodo pomagali pri nadaljnjih postopkih.
Več Skrij

Pogosta vprašanja

Katere predmete se z A1 Zavarovanjem lahko zavaruje?

A1 Zavarovanje za mobilne aparate omogoča zavarovanje mobilnih elektronskih naprav, namenjenih komunikaciji, vključno z mobilnimi telefoni, pametnimi telefoni in računalniki manjših dimenzij z ekrani na dotik (tablični računalniki).

Katera kritja zagotavlja A1 Zavarovanje?

A1 Zavarovanje zagotavlja kritje naključnih škod, torej fizičnih poškodb ali uničenja naprav, nastalih zaradi takojšnjih, nenadnih in od človekove volje nepredvidljivih dogodkov, kritje v primeru vlomske tatvine in ropa ter posledične nepooblaščene uporabe naprave.

Kaj je obveznost zavarovalnice v primeru škodnega primera?

V primeru okvare ali poškodbe naprave, ki zahteva popravilo, bo zavarovalnica na podlagi upravičenega zahtevka, za v pogojih navedena kritja, zagotovila kritje stroškov popravila naprave pri pooblaščenem proizvajalčevem servisu, ki ga določi zavarovalnica (v nadaljevanju: pooblaščeni servis), zmanjšane za dogovorjeni lastni delež.

V primeru, ko popravilo naprave tehnično ni mogoče ali pa ni gospodarno oziroma ekonomično (popolno uničenje naprave) ter v primeru odtujitve naprave pri vlomski tatvini ali ropu, bo zavarovalnica zavarovancu zagotovila novo napravo istega modela, kvalitete in vrednosti, ki v času poravnave škode ne presega vrednosti zavarovane naprave, ki je bila ob sklenitvi zavarovanja.

Kako pristopim k zavarovanju?

K zavarovanju se pristopi s podpisom pristopnice na prodajnem mestu A1 ob sklenitvi aneksa.

Kdo lahko sklene zavarovanje mobilne naprave?

Zavarovanje lahko sklene fizična in pravna oseba, z nakupom mobilne naprave z vezavo.

Kje se lahko sklene zavarovanje?

Stranka lahko sklene zavarovanje mobilne naprave na prodajnem mestu A1 z nakupom mobilne naprave z vezavo.

Kdaj zavarovalno kritje prične veljati?

Zavarovalno kritje se za vsako posamezno zavarovano napravo zagotovi takoj ob podpisu Police za A1 zavarovanje. Zavarovanec lahko sklene zavarovanje za napravo neposredno ob nakupu naprave in sklenitvi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti ali v prvih 30 dneh od nakupa naprave.

Kdaj zavarovalno kritje preneha?

Zavarovalno kritje za vsako napravo lahko traja največ 5 let od dneva sklenitve, samodejno pa ugasne v primeru prekinitve naročniškega razmerja, v primeru stvarne napake, na željo zavarovanca.

Ali zavarovanje krije zavarovanje kraje?

Zavarovanje zagotavlja kritje vlomske tatvine in ropa, kritje kraje pa je izključeno.

Vlomska tatvina je protipravna prilastitev zavarovane naprave z vlomom v zaprt prostor, pri čemer je vlomska tatvina iz zaklenjenega vozila krita pod pogojem, da se je vlom zgodil med 6. uro in 22. uro, ter naprava v vozilu ni bila postavljena na vidno mesto.

Rop je protipravna prilastitev zavarovane naprave z uporabo sile ali grožnje.

Kaj je nepooblaščena uporaba naprave?

V primeru, da je bila ob dokončani vlomski tatvini ali ropu (stranka lahko v tem primeru uveljavlja zavarovanje le s policijskim zapisnikom) naprava uporabljena brez pooblastil zavarovanca, se zavarovalnica do višine 1.000,00 € obvezuje kriti stroške nepooblaščeno opravljenih storitev (klici, tekstovna sporočila, multimedijska sporočila, elektronska sporočila itd). Stranka lahko to zahtevo uveljavlja samo direktno na zavarovalnici Allianz.

Zavarovalnica krije zgoraj omenjene stroške od trenutka odtujitve zavarovane naprave, vendar največ v času 24 ur pred podajo zahtevka za preprečitev nadaljnje uporabe naprave (vključno s kartico SIM) A1 po postopku, kot je določen v Splošnih pogojih A1 za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev.

Kakšno je zagotovljeno območje kritja?

Zavarovalno kritje velja na ozemlju celega sveta, vse storitve iz naslova zavarovanja pa se nudijo izključno v Republiki Sloveniji - torej škoda se lahko naredi kjerkoli, zavarovanje pa se lahko uveljavlja samo v Sloveniji.

Katera cena je upoštevana pri izračunu premije za A1 Zavarovanje in katera cena se uporablja v primeru promocije, ko je cena aparata nižja od redne?

Pri izračunu premije za zavarovanje se kot osnova upošteva maloprodajna cena naprave A1, brez subvencij mobilnega operaterja.

Kaj je lastni delež?

Lastni delež je soudeležba zavarovanca pri vsakršni škodi (delni ali popolni), ki se spreminja glede na cenovno kategorijo naprave, njegovo plačilo pa je predpogoj za uveljavljanje zahtevka.

Kako se lastni delež poravna?

Lastni delež zavarovanec poravna na prodajnem mestu pred uveljavljanjem zahtevka za popravilo, pri čemer ga o plačilu in njegovem načinu predhodno obvesti klicni center zavarovalnice.

Ali so pri plačilu lastnega deleža kakršnekoli izjeme?

Lastni delež je potrebno plačati in je predpogoj za uveljavljanje škode. Lastni delež se plača na prodajnem mestu.

Lahko navedete primere kritij?

Zavarovalnica krije naslednje poškodbe, uničenje ali izgube naprav:

 • Poškodbe zaradi uhajanja tekočin, razen neposrednih padavin (dež, sneg ...); primer: zavarovanec zlije na zavarovano napravo kavo ali vodo.
 • Lom naprav zaradi padca ali udarca; primer: zavarovana naprava se je poškodovala ob tem, ko se je zavarovanec sklonil, naprava pa je padla iz žepa, zavarovanec pade po stopnicah in pri tem poškoduje napravo, ki jo je nosil.
 • Poškodbe zaradi neposrednega in posrednega udara strele; primer: zavarovanec ni izključil naprave iz električnega omrežja v primeru nevihte, neurja, udara strele ter je povzročil prenapetost in poškodoval napravo. V primeru, da je zavarovanec med nevihto na prostem, strela pa je udarila direktno v napravo (npr. mobilno napravo).
 • Poškodbe zaradi nenamerne, napačne rabe; primer: zavarovanec ponesreči vtakne napačno orodje v napravo.
 • Vpliv tlaka; primer podtlaka: uporaba naprav v letalih, uporaba naprav v gorah, visokih hotelih in med opravljanjem višinskih del; primer nadtlaka: opravila s stisnjenim pritiskom, ki presega 0.1 bar.
 • Poškodbe zaradi požara, dima, eksplozije in poškodbe, ki nastanejo zaradi reševanja (požar); primer: naprava je v sobi, kjer nastopi požar in naprava zgori.
 • Poškodbe zaradi kratkega stika (elektrika); primer: kratek stik povzroči poškodbo naprave.
 • Poškodbe zaradi elektromagnetne motnje in previsoke napetosti; primer: polnilec za mobilne naprave je ponavadi narejen za različne stopnje napetosti. Ko mobilna naprava deluje na napačni napetosti, lahko pride do okvare. V Evropi naprave večinoma delujejo na 230 V, medtem ko v ZDA na 115 V. V primeru napačnega priklopa bi prišlo do uničenja.

Način plačevanja zavarovanja

Zavarovanje se plačuje mesečno na A1 Računu. Ta storitev je upravičena plačila DDV-ja, je pa obračunan davek na promet od zavarovalnih poslov v višini 8,5 % (točen znesek za premijo je napisan v splošnih pogojih). Zavarovanje se plačuje vnaprej, zato bo uporabnik na prvem mesečnem računu prejel zaračunani 2 mesečni premiji.

Kam se obrnem v primeru dodatnih vprašanj?

V primeru dodatnih vprašanj se obrnete na klicni center A1.

Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.a1.si/system/templates/chat/ 10 false