Obvestilo ob spremembi Posebnih pogojev uporabe storitve A1 Protekt+

Obveščamo vas, da se z dnem 27.5.2022 spreminjajo Posebni pogoji uporabe storitve A1 Protekt+. Z navedenim datumom funkcionalnost onemogočanja dostopa do določenih sklopov  spletnih vsebin (družbena omrežja, neprimerne vsebine , audio in video vsebine) ter funkcionalnost blockade komercialnih klicev in SMS sporočil, ne bosta več del storitve A1 Protekt+. Cena storitve A1 Protekt+ ostaja nespremenjena in znaša 2,99 EUR.

Za namen delovanja vseh funkcionalnosti storitve, je potrebna posodobitev aplikacije Moj A1 na zadnjo izdano verzijo.

Kako posodobite aplikacijo za Android

  • Odprite aplikacijo Trgovina Google Play Google Play.
  • V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone profila.
  • Dotaknite se Upravljanje aplikacij in naprave.
  • Pri aplikacijah, za katere je na voljo posodobitev, je navedeno »Na voljo je posodobitev«.
  • Dotaknite se Posodobi.

Na povezavi si lahko ogledate bolj podrobna navodila.

 

Kako posodobite aplikacijo za iOS

  • Odprite aplikacijo App Store.
  • V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone profila.
  • S prstom podrsajte od zgornjega dela zaslona proti spodnjem.
  • Pri aplikacijah, za katere je na voljo posodobitev, je navedeno »UPDATE«.
  • Dotaknite se UPDATE.

Na povezavi si lahko ogledate bolj podrobna navodila.

 

Spremenjene posebne pogoje storitev najdeta na naslednjih povezavah:

Posebni pogoji uporabe Storitve A1 Protekt+ (.pdf)

Povezava do Cenikov

 

Kaj v primeru, če se s spremembami ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, na katere se zadevna sprememba nanaša in za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, v 30 dneh od prejema obvestila o spremembi odstopite od naročniške pogodbe.

Od naročniške pogodbe odstopite tako, da storitev izklopite s pomočjo naših svetovalcev na 040 40 40 40, v naših poslovalnicah, preko SMS sporočila in preko portala Moj A1.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Za več informacij pokličite številko Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali obiščite najbližje prodajno mesto A1.