Obvestilo ob spremembi posebnih pogojev in cene A1 Protekt+

Ker želimo našim uporabnikom ponujati še bolj kakovostno storitev A1 Protekt+, smo ga nadgradili in ga naredili še boljšega. Zaradi nadgradnje in sprememb se bodo s 25. 01. 2022 spremenili Posebni pogoji uporabe storitve A1 Protekt+.  Spreminja se tudi cena storitve A1 Protekt+. Nova cena storitve A1 Protekt+:

Storitev Stara mesečna naročnina [z DDV] Nova mesečna naročnina [z DDV]
A1 Protekt+ 2,49 EUR 2,99 EUR

Spremembe Posebnih pogojev uporabe storitve A1 Protekt+:

  • A1 Protekt+ bo poleg že znanih funkcionalnosti vseboval tudi VPN ali virtualno zasebno omrežje:
  • S tehnologijo VPN (virtual private network) ali navidezno zasebno omrežje omogoča varno povezovanje v splet, saj od izvora do cilja zavaruje (šifrira) povezavo uporabnika, ne glede na to, v katerem omrežju se nahaja (mobilnem ali WiFi).
  • V kolikor ima uporabnik vklopljen VPN, bo v primeru povezave na WiFi omrežje (domače ali javno) delovala tudi funkcionalnost varnega brskanja (A1 Protekt).
  • Pogoj za uporabo funkcionalnosti VPN je nameščena aplikacija Moj A1 na mobilnem aparatu z operacijskim sistemom Android ter aktiviran uporabniški račun. 
  • VPN ne deluje na napravah, ki uporabljajo operacijski sistem iOS. 
  • Blokada prenosa podatkov izven zakupljene količine zaradi komoditete uporabe storitev ni več del storitve A1 Protekt+.

Spremenjene posebne pogoje storitev najdete na naslednjih povezavah: 

Posebni pogoji uporabe Storitve A1 Protekt+ (.pdf)
Povezava do Cenika storitev

Kaj storiti v primeru, če se s spremembami ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, v 30ih dneh od prejema obvestila o spremembi odstopite od naročniške pogodbe.
 
Od naročniške pogodbe odstopite tako, da storitev izklopite s pomočjo naših svetovalcev na 040 40 40 40, v A1 poslovalnicah, prek SMS sporočila s ključno besedo A1 Protekt na 4040 ali prek portala Moj A1. 
 
To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.
 
Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.