Ukinitev poslovnega naročniškega paketa A1 Podjetni Zakup

 

S 1. junijem 2022 bomo ukinili poslovni naročniški mobilni paket A1 Podjetni Zakup (vključno z različico A1 Podjetni Zakup VPN).

Kaj svetujemo uporabnikom paketa A1 Podjetni Zakup?

Vsem obstoječim naročnikom navedenega paketa svetujemo, da sami opravijo brezplačni prehod na katerikoli aktualni poslovni pogovorni paket A1 najkasneje do 31. maja 2022.

Kaj se zgodi, če uporabniki ne zamenjajo paketa do 31. maja 2022?

Če ne boste sami uspeli zamenjati paketa do vključno 31. maja 2022, bomo 1. junija 2022 vaš naročniški paket samodejno spremenili v paket Podjetni miniMIO oz. Podjetni miniMIO VPN.

Kaj lahko storite, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, v roku 30 dni od uveljavitve sprememb in najkasneje do vključno 31. maja 2022 odstopite od naročniške pogodbe. To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti. Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili telefon ali drugo opremo in jih še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe: obdržite opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali vrnete opremo v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste opremo uporabljali, pri A1 pa vam vrnemo kupnino. Za brezplačno menjavo paketa, dodatne informacije in pojasnila obiščite naša prodajna mesta ali nas pokličite na 040 40 40 40.