O A1 Slovenija

Poslovanje

 

Odgovornost se začne znotraj podjetja.

Poslujemo etično in transparentno, saj s tem dolgoročno krepimo svoj ugled in zaupanje javnosti v naše delo. S poslovno odličnostjo ohranjamo konkurenčnost, uspešno poslovanje in delovna mesta.

Učinkovito, etično in transparentno poslovanje je pomemben element kulture podjetja A1 Slovenija.

 

Uporabnik predstavlja središče našega delovanja. Zato ga vsakodnevno postavljamo na prvo mesto. Iščemo vedno nove poti za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje na slovenskem trgu. Predani smo ustvarjanju koristnih komunikacijskih storitev in odgovornemu poslovanju. S tehnologijo gradimo prostor in priložnosti za iskreno bližino. Zadovoljen uporabnik je naša mala  zmaga, h kateri stremimo iz dneva v dan.

Ustvarjamo rešitve, ki našim uporabnikom bogatijo izkušnjo dela, življenja in zabave. Storitve, ki jih ponujamo, so napredne, enostavne in brezskrbne. Prilagojene so željam in potrebam naših naročnikov. Neskončne možnosti, ki jih sodobna tehnologija omogoča, želimo izkoristiti v njihov prid. Pomagati jim želimo pri izzivih, s katerimi se soočajo, polepšati njihov vsakdan ter izboljšati kakovost življenja v digitalni dobi. S pomočjo inovacij želimo omogočati napredek, hkrati pa ustvarjati nove storitve ter izdelke, ki našim uporabnikom prinašajo dodano vrednost.

 

Skladnost poslovanja

Svoje delovanje gradimo na temeljih etičnosti in odgovornosti – do sebe in drugih. Zato posebno pozornost namenjamo vzpostavljanju organizacijske kulture, ki utrjuje poslovno kulturo integritete, zmanjšuje tveganja in povečuje naš ugled. Verjamemo, da odgovornost pospešuje rast podjetja. Naše odločitve usmerja Kodeksa vedenja. Gre za krovni dokument, ki zaposlene v celotni skupini Telekom Austria usmerja v skladno poslovanje. Poleg tega delo in vedenje naših zaposlenih podrobneje določa vrsta smernic, kot so smernice zaposlenim glede daril in vabil, glede svetovalnih storitev in lobiranja, glede sponzorstev, donacij in oglaševanja, glede preprečevanja korupcije in nasprotja interesov ter glede pravil konkurenčnega prava. Dodatni izvedbeni dokument na področju skladnega poslovanja je Pravilnik o ravnanju zaposlenih v A1 Slovenija, ki opredeljuje pravice in obveznosti zaposlenih v postopkih glede skladnosti poslovanja ter dolžnosti interne skupine za presojo skladnosti poslovanja. 

Datoteke:

Pravilnik določa smernice ravnanja, ki so za vse zaposlene, agencijske delavce in študente zavezujoče in vsakršna kršitev pravilnika oziroma njegovih smernic predstavlja kršitev delovnega razmerja.

 

Smernice glede pravil konkurenčnega prava

Sprejeli smo naslednje smernice delovanja:

 

Skupina za presojo skladnosti poslovanja

Za uveljavljanje in izvajanje skladnosti poslovanja smo oblikovali interno skupino, na katero se lahko med drugim obrnejo zaposleni v primeru vprašanj ali dilem. Vzpostavili smo portal za prijavo morebitnih kršitev oziroma sum zlorab, ki je povsem anonimen in skrbno upravljan s strani vodje skupine skladnosti poslovanja. 

V A1 Slovenija za uveljavljanje politike skladnosti poslovanja skrbi skupina za presojo skladnosti poslovanja. Člana skupine za presojo skladnosti poslovanja sta:

  • Vladimir Spasic
  • Dejan Mirkovic

Na njih se lahko kadarkoli obrnete z vprašanjem ali dilemo glede skladnosti poslovanja na elektronski naslov vprasajteme@a1.si.

Skladno z našimi prizadevanji za učinkovito in uporabniku prijazno poslovanje ter skladno z našo okoljsko politiko intenzivno uvajamo brezpapirno poslovanje.

E-arhiv

Bili smo drugo slovensko podjetje, ki je uvedlo sistem za pripravo in distribucijo e-računov v širokem obsegu. Naše poslovanje je v celoti podprto s shranjevanjem dokumentarnega gradiva v elektronski obliki in s pravili e-hrambe, ki jih je potrdil Arhiv Republike Slovenije.

E-podpis

Uvedli smo inovativno rešitev e-podpisovanja ePero. Sklepanje in urejanje naročniških razmerij v naših prodajnih centrih poteka izključno v elektronski obliki.

E-račun

Uporabnike spodbujamo k uporabi e-računa. Prednosti uvedbe so manjša poraba papirja za tisk računov, večja učinkovitost poslovanja in večja varnost.

Avtomati za plačevanje položnic

V poslovalnice smo uvedli plačilne avtomate za plačevanje položnic brez provizije.