V A1 imamo vsi enake možnosti in smo lahko svoja najboljša verzija. S spodbujanjem raznolikosti in enakosti sprejemamo pomembne ukrepe ter razvijamo kulturo medsebojnega spoštovanja.

Naša stroga pravila zagotavljajo etično in transparentno poslovanje. Z njim dolgoročno krepimo svoj ugled in zaupanje vseh deležnikov v naše delo. S poslovno odličnostjo pa ohranjamo konkurenčnost, uspešno poslovanje in delovna mesta. Našo zavezo smo še utrdili s sprejetjem upravljavskih ciljev skupine A1 Telekom Austria Group do leta 2023.

Raznolikost

Delež žensk na vodstvenih položajih v družbi želimo povečati na 40 % in ohranjati tak delež žensk v podjetju.

Skladnost poslovanja

Prizadevamo si poslovati skladno in odgovorno ter biti zaupanja vredno podjetje z integriteto.

Raznolikost

V A1 cenimo in spodbujamo raznolikost. Ustvarjamo vključujoče delovno okolje, kjer smo vsi, ne glede na spol, starost, kulturo, etnično poreklo, spolno usmerjenost, versko pripadnost, fizične zmožnosti ter posameznikove življenjske in delovne okoliščine, obravnavani pravično, se lahko razvijamo in uspevamo. Z raznolikimi ekipami ostajamo radovedni, učinkoviti in agilni.
Marca leta 2021 smo podpisali Listino raznolikosti in se tako pridružili prostovoljni evropski iniciativi, ki spodbuja organizacije k razvoju in izvajanju politike raznolikosti. S tem smo se zavezali k preprečevanju vseh oblik diskriminacije ter spodbujanju enakih možnosti, vključenosti in raznolikosti.

Enakost spolov

V A1 ne želimo samo opozarjati na pomen enakosti spolov, temveč jo želimo tudi aktivno uresničevati. S tem želimo spodbujati možnosti za poklicni razvoj žensk ter izboljšati združljivost poklicnega in družinskega življenja. Sodelavcem zato omogočamo:

S tem želimo spodbujati možnosti za poklicni razvoj žensk ter izboljšati združljivost poklicnega in družinskega življenja. Sodelavcem zato omogočamo:

  • prilagodljiv delovni čas,
  • možnost dela zunaj pisarne do dvakrat tedensko,
  • prost dan za prvi šolski dan otroka oziroma za informativni dan,
  • opravljanje dela zunaj pisarne prvi teden uvajanja otroka v vrtec ter
  • štiriurni delovni čas v prvih dveh tednih po porodniški odsotnosti z izplačilom plače za polni delovni čas.

Naše odločitve usmerja Kodeks ravnanja, ki mu sledimo sodelavci v celotni skupini Telekom Austria, delujemo pa tudi skladno s Pravilnikom o ravnanju zaposlenih v A1. Ta opredeljuje pravice in obveznosti sodelavcev v postopkih glede skladnosti poslovanja. Za uveljavljanje in izvajanje skladnosti skrbi interna Skupina za presojo skladnosti poslovanja. V primeru vprašanj, morebitnih kršitev oziroma suma zlorabe so na voljo na elektronskem naslovu vprasajteme@a1.si.