Pogoje uporabe storitev Netflix je pripravila družba Netflix International B.V. Pogoji so v izvirni obliki v angleškem jeziku dostopni tukaj: https://help.netflix.com/legal/termsofuse. Slovenska različica Pogojev uporabe storitev Netflix je prevod izvirne angleške različice in je zgolj informativne narave. V primeru neskladja med slovensko in angleško različico teh Pogojev uporabe storitev Netflix prevlada angleška različica in se šteje za edino zavezujočo.

Informativni prevod Pogojev uporabe storitev Netflix 

Netflix zagotavlja uporabniku prilagojeno naročniško storitev, ki naročnikom omogoča dostop do zabavnih vsebin (»Netflixove vsebine«) prek interneta na določenih v internet povezanih televizorjih, računalnikih in drugih napravah (»naprave, ki podpirajo Netflix«). 

Storitev Netflix vam zagotavlja Netflix International B.V. Ti Pogoji uporabe storitev urejajo vašo uporabo naše storitve. Kot je uporabljeno v teh pogojih uporabe, izrazi »storitev Netflix«, »naša storitev« ali »storitev« pomenijo uporabniku prilagojeno digitalno storitev vsebin, ki jo Netflix omogoča za odkrivanje in dostop do Netflixovih vsebin, vključno z vsemi funkcijami in možnostmi, priporočili in ocenami, našimi spletnimi stranmi in uporabniškimi vmesniki, kot tudi vso vsebino in programsko opremo, povezano z našo storitvijo. Sklicevanja na »vas« v teh pogojih uporabe označujejo naročnika, ki je ustvaril Netflixov račun in ki mu zaračunamo storitev iz izbranega plačilnega sredstva. 

1 Naročnina 

 
1.1. Vaša naročnina pri Netflixu traja do preklica. Za uporabo storitve Netflix potrebujete dostop do interneta, napravo, pripravljeno za Netflix, in morate vnesti eno ali več Plačilnih sredstev. »Plačilno sredstvo« pomeni trenutno veljavno in sprejeto plačilno sredstvo, ki se lahko občasno posodobi in lahko vključuje plačilo preko vašega računa pri tretji osebi. V kolikor ne prekličete svoje naročnine pred datumom obračuna, dovoljujete, da vam za naslednje obračunsko obdobje zaračunamo naročnino z uporabo vašega Plačilnega sredstva (glej »Preklic« spodaj). 
 
1.2. Ponujamo lahko več vrst naročniških paketov, vključno z naročninami, ki jih ponujajo tretje osebe v povezavi z zagotavljanjem lastnih izdelkov in storitev. Nekateri naročniški paketi imajo lahko različne pogoje in omejitve, ki bodo razkriti ob vaši prijavi ali v drugih komunikacijah z vami. Vse podrobnosti o vaši naročnini na Netflix lahko najdete na spletni strani netflix.com, s klikom na povezavo »Account« (Račun) na vrhu strani pod vašim imenom profila. 

2 Promocijske ponudbe  

Občasno ponujamo posebne promocijske ponudbe, naročniške pakete ali naročnine (»Ponudbe«). Upravičenost do Ponudb določa Netflix po lastni presoji in si pridržuje pravico do preklica Ponudbe ter začasno zamrznitev vašega računa, če ugotovi, da niste upravičeni. Naročniki ali gospodinjstva z obstoječo ali nedavno naročnino za storitev Netflix morda ne bodo upravičeni do določenih Ponudb za nove naročnike. Za določitev upravičenosti do Ponudbe lahko uporabimo informacije, kot so ID naprave, plačilna sredstva ali naslov elektronske pošte računa, ki je bil uporabljen pri obstoječi ali nedavni naročnini za storitev Netflix. Pogoji upravičenosti in druge omejitve ter zahteve bodo razkriti, ko se prijavite na Ponudbo ali v drugih komunikacijah z vami. 

3 Zaračunavanje in preklic 


3.1. Obračunsko obdobje. Naročnina za storitev Netflix bo poravnana z vašim izbranim Plačilnim sredstvom na datum plačila, ki je naveden na strani »Račun«. Dolžina vašega obračunskega obdobja bo odvisna od vrste naročniškega paketa, ki ste ga izbrali ob prijavi na storitev. V določenih primerih se lahko vaš datum plačila spremeni, če na primer vaše izbrano Plačilno sredstvo ni zmoglo uspešno poravnati, ob spremembi vašega naročniškega paketa, ali če se je vaša plačljiva naročnina začela na dan, ki ni vključen v določen mesec. Za ogled naslednjega datuma plačila obiščite spletno stran netflix.com in kliknite na povezavo »Billing details« (Podrobnosti zaračunavanja) na strani »Account« (Račun). Če ste se na storitev Netflix naročili z uporabo računa pri zunanjem partnerju kot Plačilnim sredstvom, lahko informacije o zaračunavanju vaše naročnine za Netflix najdete na vašem računu pri temu zunanjemu partnerju. 
 
3.2. Plačilna sredstva. Za uporabo storitve Netflix morate vnesti eno ali več plačilnih sredstev. Pooblaščate nas, da obremenimo katerikoli plačilno sredstvo, ki je povezano z vašim računom, če vaše primarno plačilno sredstvo ni bilo sprejeto oziroma ni več na voljo za plačilo vaše naročnine. Odgovorni ste za morebitne neplačane zneske. Če plačilo ni uspešno izvedeno zaradi poteka veljavnosti, nezadostnih sredstev ali drugih razlogov in če ne zaprete svojega računa, lahko omejimo vaš dostop do storitve, dokler uspešno ne obremenimo veljavnega Plačilnega sredstva. Za nekatera Plačilna sredstva lahko izdajatelj zaračuna določene pristojbine, kot so pristojbine za transakcije v tujino ali druge pristojbine, povezane z obdelavo vašega načina plačila. Izbrano Plačilno sredstvo lahko vpliva na določitev lokalnih davčnih obremenitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika vašega Plačilnega sredstva.. 
 
3.3. Posodobitev Plačilnega sredstva. Svoje Plačilno sredstvo lahko posodobite na strani »Account« (Račun). Svoja Plačilna sredstva lahko posodobite tudi z informacijami, ki jih zagotovijo ponudniki plačilnih storitev. Pri vsaki posodobitvi nas pooblaščate, da nadaljujemo z obremenitvijo ustreznega Plačilnega sredstva oziroma Plačilnih sredstev. 
 
3.4. Preklic. Svojo naročnino pri Netflixu lahko prekličete kadarkoli, pri čemer boste vedno obdržali dostop do storitve Netflix do konca vašega obračunskega obdobja. Plačil ne vračamo in ne nudimo vračil denarja ali dobropisa za delno izkoriščeno naročnino ali neuporabljeno vsebino Netflixa. Za preklic naročnine obiščite stran »Account« (Račun) in sledite navodilom za preklic. Če prekličete svojo naročnino, se bo vaš račun samodejno zaprl ob koncu vašega trenutnega obračunskega obdobja. Če želite izvedeti, kdaj se bo vaš račun zaprl, kliknite »Billing details« (Podrobnosti zaračunavanja) na strani »Account« (Račun). Če ste se naročili na storitev Netflix z uporabo računa pri zunanjemu partnerju kot Plačilnim sredstvom in želite preklicati svojo naročnino za storitev Netflix, boste morda morali to storiti preko tega zunanjega partnerja, na primer na vašem računu pri temu zunanjemu partnerju in izklopom samodejnega podaljšanja ali odjavo od storitve Netflix preko tega zunanjega partnerja. 
 
3.5. Spremembe cene in Naročniških  paketov. Netflix lahko občasno spremeni svoje naročniške pakete in ceno storitve.  O vsaki spremembi cene ali vašega naročniškega paketa vas bomo obvestili vsaj mesec dni preden ta sprememba stopi v veljavo. Če ne želite sprejeti spremembe cene ali naročniškega paketa, lahko prekličete svojo naročnino preden sprememba stopi v veljavo. 

4 Storitev Netflix 

 
4.1. Za sklenitev naročnine na storitev Netflix morate biti stari vsaj 18 let. Mladoletne osebe lahko storitev uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. 
 
4.2. Storitev Netflix in vsebine, do katere dostopate preko storitve, sta namenjeni izključno vaši osebni in nekomercialni uporabi in se ne sme deliti z osebami izven vašega gospodinjstva, razen če to dovoljuje vaš naročniški paket. Dokler ste naročnik Netflixa, vam podeljujemo omejeno, neizključno, neprenosljivo pravico do dostopa do storitve Netflix in Netflixovih vsebin. Z izjemo zgoraj navedenega se nobena pravica, lastništvo ali interes ne prenese na vas. Strinjate se, da storitve ne boste uporabljali za javno predvajanje. 
 
4.3. Do Netflixovih vsebin lahko dostopate predvsem znotraj države, kjer ste odprli svoj račun, in samo na geografskih lokacijah, kjer ponujamo našo storitev in imamo licence za te vsebine. Razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo in se bodo sčasoma spreminjale. Število naprav, na katerih lahko hkrati gledate vsebine, je odvisno od vašega izbranega naročniškega paketa in je navedeno na strani »Account« (Račun). 
 
4.4. Storitev Netflix se, vključno s knjižnico vsebin, redno posodablja, in morda bomo občasno vključili dogodke v živo ali posebne dogodke (vključno s ponovitvami takšne vsebine) ali nove, dodatne funkcionalnosti. Te vsebine in nove funkcionalnosti lahko vsebujejo prekinitve z oglasi in druge vrste komercialnih sporočil. Obenem tudi nenehno preizkušamo različne vidike naše storitve, vključno z našimi spletnimi mesti, uporabniškimi vmesniki in promocijami. Sodelovanje v preizkusih lahko kadarkoli izključite na strani »Account« (Račun) in spremembo nastavitev »Test participation« (Sodelovanje v preizkusih). 
 
4.5. Nekatere Netflixove vsebine so na voljo za začasen prenos in ogled brez povezave na določenih podprtih napravah (»Vsebina brez povezave«). Za to funkcionalnost veljajo nekatere omejitve, vključno z omejitvami glede števila Vsebin brez povezave na račun, največjega števila naprav, na katerih se lahko nahajajo Vsebine brez povezave, časovnega obdobja v katerem morate začeti z ogledom Vsebin brez povezave in kako dolgo so dostopne Vsebine brez povezave. Nekaterih Vsebin brez povezave morda ne bo mogoče predvajati v določenih državah, in če se povežete v internet v državi, kjer določene Vsebine brez povezave ni mogoče predvajati, te Vsebine brez povezave ne boste mogli predvajati dokler se nahajate v tej državi. 
 
4.6. Razen če izrecno dovolimo, se strinjate, da ne boste: 

(i) arhivirali, reproducirali, razpečevali, spreminjali, prikazovali, izvajali, objavljali, licencirali, ustvarjali izvedenih del na podlagi, ponujali v prodajo ali uporabljali vsebin in informacij pridobljenih prek storitve Netflix; 

(ii) obšli, odstranili, spreminjali, deaktivirali, oslabili, blokirali, zakrili ali izničili nobene od zaščit vsebine ali drugih elementov storitve Netflix, vključno z grafičnim uporabniškim vmesnikom, obvestili o avtorskih pravicah in blagovnimi znamkami; 

(iii) uporabljali robotov, pajkov, strgalnikov ali drugih avtomatiziranih sredstev za dostop do storitve Netflix;  

(iv) dekompilirali, izvajali vzvratnega inženirstva ali razstavili kakršnokoli programsko opremo ali druge izdelke ali procese, dostopne prek storitve Netflix; 

(v) vstavili kakršnokoli kodo ali izdelek ali na kakršen koli način manipulirali z vsebino storitve Netflix;  

(vi) uporabljali kakršnekoli metode rudarjenja podatkov, zbiranja ali ekstrakcije podatkov;  

(vii) nalagali, objavljali, pošiljali po elektronski pošti ali na kakršenkoli drug način posredovali materiale, namenjene prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti katerekoli programske opreme ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme, povezane s storitvijo Netflix, vključno z računalniškimi virusi ali kakršnokoli drugo računalniško kodo, datotekami ali programi.  

Vašo uporabo naše storitve lahko prekinemo ali omejimo, če kršite te pogoje uporabe ali se ukvarjate z nezakonito ali goljufivo uporabo storitve. 
 
4.7. Kakovost prikaza Netflixovih vsebin se lahko razlikuje od naprave do naprave in je lahko odvisna od različnih dejavnikov, kot so vaša lokacija, razpoložljiva pasovna širina in/ali hitrost vaše internetne povezave. Razpoložljivost vsebin v visoki ločljivosti HD, ultra visoki ločljivosti Ultra HD in tehniki HDR je odvisna od vaše internetne storitve in zmogljivosti naprave. Vse vsebine niso na voljo v vseh formatih, kot so HD, Ultra HD in HDR, in vsi naročniški paketi ne omogočajo ogleda vsebin v vseh formatih. Za visoko ločljivost videa (HD, ki je določena kot ločljivost 720p ali višja) je priporočena minimalna hitrost povezave 3,0 Mb/s na napravo, vendar priporočamo hitrejšo povezavo za boljšo kakovost videa. Za polno visoko ločljivost videa (FullHD, ki je določena kot ločljivost 1080p ali višja) je priporočena hitrost povezave vsaj 5,0 Mb/s na napravo. Za ultra visoko ločljivost videa (Ultra HD, ki je določena kot ločljivost 4K ali višja) je priporočena hitrost povezave vsaj 15,0 Mb/s na napravo. Sami ste odgovorni za vse stroške povezave v internet. Za informacije o morebitnih stroških uporabe podatkov se posvetujte z vašim ponudnikom dostopa do interneta. Čas, ki je potreben za začetek ogleda Netflixovih vsebin, je odvisen od več dejavnikov, vključno z vašo lokacijo, razpoložljivo pasovno širino ob določenem času, izbrano vsebino in nastavitvami vaše naprave, ki podpira Netflix. 
 
4.8. Programsko opremo Netflix je razvil Netflix oziroma je bila razvita za Netflix in se lahko uporablja izključno za pooblaščeno in dostop do vsebine Netflixa na napravah, ki podpirajo Netflix. Ta programska oprema se lahko razlikuje glede na napravo in medij, funkcionalnosti in lastnosti pa se lahko prav tako razlikujejo med napravami. Sprejemate, da uporaba storitve lahko zahteva programsko opremo tretjih oseb, ki je predmet licenc tretjih oseb. Strinjate se, da lahko samodejno prejmete posodobljene različice programske opreme Netflix in povezane programske opreme tretjih oseb. 

5 Gesla in dostop do računa


Vaše geslo je namenjeno izključno vaši osebni uporabi in naj ostane zaupno. Če dovolite drugim dostop do računa (kar vključuje dostop do informacij o aktivnostih ogleda na računu), se strinjate, da ti posamezniki delujejo v vašem imenu in da ste odgovorni za vse spremembe, ki jih naredijo na računu, vključno z, a brez omejitev na spremembe vašega naročniškega paketa. Za ohranitev nadzora nad računom in preprečevanje nepooblaščenim uporabnikom dostopa do računa, morate ohraniti nadzor nad napravami, ki se uporabljajo za dostop do storitve, in ne smete nikomur razkriti gesla ali podrobnosti o plačilnem sredstvu, ki je povezano z računom. Strinjate se, da boste zagotovili in vzdrževali točne podatke, povezane z vašim računom, vključno z veljavnim naslovom elektronske pošte, da vam lahko pošljemo obvestila, ki so povezana z vašim računom. Vaš račun lahko ukinemo ali začasno zamrznemo, da zaščitimo vas, Netflix ali naše partnerje pred krajo identitete ali drugo goljufivo dejavnostjo. 

6 Razno 

 
6.1. Veljavno pravo Te Pogoje uporabe ureja zakonodaja Nizozemske. Ti pogoji ne omejujejo nobenih pravic varstva potrošnikov do katerih ste morda upravičeni po obveznih zakonih vaše države prebivališča. 
 
6.2. Nenaročeni materiali. Netflix ne sprejema nenaročenih materialov ali idej za Netflixove vsebine in ni odgovoren za podobnosti katerekoli svoje vsebine ali programov v katerem koli mediju z materiali ali idejami, ki so bili posredovani Netflixu. 
 
6.3. Podpora uporabnikom. Za več informacij o naši storitvi in njenih funkcijah, ali če potrebujete pomoč pri svojem računu, obiščite »Netflix Help Center« (Netflixov center za pomoč), ki je dostopen preko spletne strani netflix.com. V določenih primerih vam lahko Služba za podporo uporabnikom najbolje pomaga z uporabo orodja za podporo z daljinskim dostopom, ki nam omogoča popoln dostop do vašega računalnika. Če ne želite, da imamo tak dostop, ne privolite v podporo preko orodja za daljinski dostop, in pomagali vam bomo na druge načine. 
 
6.4. Trajna veljavnost. Če se katera koli določba teh pogojev uporabe izkaže za nično, nezakonito ali neizvršljivo, ostane upravičenost, zakonitost in izvršljivost preostalih določb v polni veljavi. 
 
6.5. Spremembe pogojev uporabe. Netflix lahko občasno spremeni te Pogoje uporabe. O bistvenih spremembah vas bomo obvestili vsaj en mesec preden vstopijo v veljavo spremembe, ki se nanašajo na vas. Če sprememb ne želite sprejeti, lahko prekinete svojo naročnino preden stopijo v veljavo. 
 
6.6. Elektronske komunikacije. Informacije, povezane z vašim računom (npr. pooblastila za plačevanje, račune, spremembe gesla ali Plačilnega sredstva, potrditvena sporočila, obvestila), vam bomo pošiljali zgolj v elektronski obliki, na primer po elektronski pošti na vaš naslov elektronske pošte, ki ste ga vnesli pri registraciji. 

 

Zadnja posodobitev: 24. januar 2024 

Prevod postopka vseh korakov za registracijo:

Odlična novica! Netflix je vključen v vaš A1 Slovenija paket

 Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov, da boste lahko pričeli z uporabo. Netflix že uporabljate? Vnesite e-poštni naslov, ki ga uporabljate za vas Netflix račun.

Ustvarite geslo za vaš Netflix račun.

 Uporabite svoj e-poštni naslov in ustvarite geslo, da boste lahko gledali Netflix. 

Zdaj izberite vaš Netflix paket.

Premium: 4K UHD video ločljivost, Glejte na 4 napravah hkrati, 5 € mesečnega doplačila.*
Standard: Polna visoka ločljivost videa, glejte na 2 napravah hkrati, 3 € mesečnega doplačila.*
Basic: Visoka ločljivost videa, glejte na 1 napravi, vključeno.
 

Potrdite svoje podrobnosti in pričnite z gledanjem! 

Ustvarili bomo nov Netflix račun s vašim e-poštnim naslovom. 
E-naslov: test@a1.si 
Podatki o plačilu: Zaračunano na vaš račun pri A1 Slovenija 
Netflix paket: Osnovni
Z nadaljevanjem se strinjate s pogoji uporabe Netflix-a, ter da ste starejši od 18 let in potrjujete izjavo o zasebnosti.

Dobrodošli na Netflixu! 

Pričeli  ste z vašim članstvo, podrobnosti smo poslali na test@a1.si.

Nastavitev obnovitve gesla:
Vaša telefonska številka bo uporabljena, da vam pomaga dostopati do svojega računa in obnoviti geslo. Lahko se nastanejo stroški za sporočila in prenos podatkov. V trenutku prejema aktivacijske kode preko SMS sporočila in/ali e-maila, boste imeli aktiviran dostop do vsebin (vsebina bo dobavljena).