Razširitev zakupa 1 GB izven EU

Dne 1. 3. 2024 dodajamo v zakup 1 GB prenosa podatkov pri izbranih operaterjih izven EU sledečo destinacijo oz. operaterja: Maroc Telecom (Maroko).