Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Skrita številka

Prikrivanje identitete lastne številke lahko uporabniki mobilnih storitev vklopite oz. izklopite na naslednje načine:

  • s kodo za začasno omejitev prikaza številke, ki velja le za vsak posamezni klic in deluje pri vseh telefonskih aparatih. Preden vnesete številko, ki jo želite poklicati, vtipkajte #31#. Primer: #31#040xxxxxx + kliči,
  • v meniju svojega telefonskega aparata (nastavitve klicanja),
  • ob sklenitvi naročniške pogodbe ali kadar koli pozneje s klicem na 040 40 40 40 lahko trajno aktivirate ali prekličete prikaz telefonske številke.Prikrivanje identitete lastne številke uporabniki fiksnih storitev vklopite na način, da dvignete telefonsko slušalko in zaporedoma vtipkajte *31#. Vsi nadaljnji klici, do izklopa te storitve, bodo opravljeni s prikrito identiteto. Za izklop storitve dvignite telefonsko slušalko in zaporedoma vtipkajte #31#. Ko iz slušalke zaslišite potrditev, je storitev aktivirana oz. deaktivirana.

Uporabniki fiksnih storitev z modemom FritzBox:
Uporabniki modemov FritzBox lahko številke prikrivate le za posamezne klice. Vklop prikrivanja telefonske številke za odhodne klice za vsak posamezni klic izvedete tako, da vtipkate *31#. Primer: *31#040xxxxxx + kliči.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Da. Če želite, lahko uporabniki mobilnih in fiksnih storitev pri klicu skrijete svojo telefonsko številko z vklopom storitve prikrivanje identitete kličočega (CLIR). To pomeni, da se vaša telefonska številka ne bo izpisala na telefonskem aparatu osebe, ki jo kličete. Izpisalo se bo besedilo »Skrita številka«.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Ne, svojo telefonsko številko lahko skrijete samo pri klicih.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

CLIP (Calling Line Identification Presentation) pomeni prikaz identitete kličočega.
CLIR (Calling Line Identification Restriction) pomeni prikrivanje identitete kličočega
.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Storitev lahko uporabljajo uporabniki mobilnih in fiksnih storitev.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij