1. Kaj potrebujem za sklenitev naročniškega razmerja?

Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje v obliki kartice) in davčno številko. Uporabnik naročniškega razmerja je lahko tudi mladoletna oseba. Za mlade med 11. in 18. letom starosti lahko naročniško razmerje sklenejo starši ali zakoniti zastopniki, ki pa morajo biti starejši od 31 let.

2. Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja za mobilne in fiksne storitve se zaračuna znesek priključnine.

Obračuna se na prvem izdanem računu v višini 11,99 €. (V primeru istočasnega priklopa mobilnih in fiksnih storitev se priključnina zaračuna samo enkrat.)

3. Izbira številke

Na prodajnem mestu si lahko izberete naročniško številko iz seznama, ki je na voljo.

4. Kaj prejmete ob sklenitvi naročniškega razmerja za mobilne storitve?

kartico SIM (kartica z identifikacijsko kodo naročnika, ki omogoča identifikacijo naročnika, priključitev na omrežje in uporabo storitev), telefonsko številko (to je številka, ki jo A1 v okviru izvajanja storitev dodeli v uporabo naročniku) in komunikacijsko napravo ali drugo opremo, ki jo uporabljajo uporabniki storitev A1, v kolikor se odločite za nakup.

5. Kaj prejmete ob sklenitvi naročniškega razmerja za fiksne storitve (TV, internet, telefonija)?

Nabor opreme, ki jo prejmete v brezplačno uporabo se glede na naročeno storitev razlikuje: paket lahko vsebuje več digitalnih sprejemnikov, elektro sete, DIN kabel, optično napravo ONT ali razdelilnik, vsi naročniki brezplačno prejmete modem, izjemi sta kabelski internet in internet prek ponudnika OŠO Tritel, kjer modem zagotovi lastnik oz. upravitelj omrežja.