Predplačniški paket A1 Simpl

Predplačniški paket A1 omogoča preprosto uporabo mobilnih storitev brez mesečne naročnine. Zagotovite si ga enostavno: z nakupom paketa A1 Simpl. Cena paketa je le 6 € in že vključuje 5 € dobroimetja. Omogoča vam, da začnete uporabljati storitve takoj – brez podpisovanja pogodbe, vezave ali skritih stroškov.

Izbirate lahko med osnovno tarifo A1 Simpl ali paketi z zakupom enot. Za brezskrbno uporabo mobilnih storitev vam svetujemo vklop paketa Simpl veliki, kjer lahko poljubno porabite kar 15.000 enot. Ena enota predstavlja 1 min, 1 sporočilo SMS/MMS ali 1 MB.

Vklopite A1 Simpl mali ali A1 Simpl veliki in prejmite trojne enote!

 

 • A1 Simpl

 • /

  Cena zakupa enot

 • 0,15 € / enoto**

 • A1 Simpl

  Ključna beseda za vklop

Dodatne informacije Dodatne informacije
 • Do 40/5 mbit/s

  Hitrost prenosa podatkov

 • /

  Prenosa podatkov v EU/EEA brez dodatnih stroškov

 • * Neomejeni klici v A1 omrežje veljajo do porabe zadnje enote v zakupu A1 Simpl veliki.

  ** Ena enota predstavlja 1 minuto klica, 1 SMS ali MMS sporočilo ali 1 MB.

 • A1 Simpl mali

 • 5 EUR / 30 dni

  Cena zakupa enot

 •  500 
  1.500 enot**
 • Simpl mali

  Ključna beseda za vklop

Dodatne informacije Dodatne informacije
 • Do 40/5 mbit/s

  Hitrost prenosa podatkov

 • Do 1000 MB

  Prenosa podatkov v EU/EEA brez dodatnih stroškov

 • * Neomejeni klici v A1 omrežje veljajo do porabe zadnje enote v zakupu A1 Simpl veliki.

  ** Ena enota predstavlja 1 minuto klica, 1 SMS ali MMS sporočilo ali 1 MB.

 • A1 Simpl veliki

 • 7,99 EUR / 30 dni

  Cena zakupa enot

 • ∞ klici v A1 omrežje* +  5.000 
  15.000 enot**

 • Simpl veliki

  Ključna beseda za vklop

Dodatne informacije Dodatne informacije
 • Do 40/5 mbit/s

  Hitrost prenosa podatkov

 • Do 3.833 MB

  Prenosa podatkov v EU/EEA brez dodatnih stroškov

 • * Neomejeni klici v A1 omrežje veljajo do porabe zadnje enote v zakupu A1 Simpl veliki.

  ** Ena enota predstavlja 1 minuto klica, 1 SMS ali MMS sporočilo ali 1 MB.

Med različnimi A1 Simpl paketi lahko brezplačno in enostavno prehajate kadarkoli, kar pomeni da si lahko poljubno izbirate paket, ki vam ustreza. Vklopite ga:

 • s poslanim sporočilom SMS na številko 448, ki vsebuje ključno besedo iz zgornje tabele,
 • prek portala Moj A1 ali
 • s klicem Skupini za podporo uporabnikom na 040 40 40 40.

Kako preverite stanje na Simpl računu, lahko preverite na tej povezavi.

Nasvet: Paket zakupljenih enot se samodejno obnovi, ko ga porabite oziroma ko poteče. Zato vam svetujemo, da v primeru prehoda na drug paket, novega vključite, preden vam poteče trenutno aktiven paket.

Prilagojen za otroke in starejše

Blokada komercialnih SMS sporočil in 090 številk

Prednastavili smo vam blokado pošiljanja ali prejemanja komercialnih sporočil ter klice na številke 090. Tako boste varni pred visokimi stroški in zaščiteni pred neprimernimi vsebinami.

Povežite svoj Simpl račun z naročniško številko

Svoj Simpl račun lahko povežete z naročniško številko A1 na najbližjem prodajnem mestu A1 in si tako omogočite:

 • Brezplačne klice na povezano številko vedno, tudi ko nimate dobroimetja.
 • Obveščanje o nizkem stanju na Simpl računu – na naročniško številko A1 bomo poslali sporočilo SMS, ko bo dobroimetje na Simpl računu nižje od 0,5 €.
 • Preprosto enkratno polnjenje Simpl računa z naročniške številke A1 s storitvijo POLNI.
 • Vključite si lahko tudi samodejno mesečno polnitev Simpl računa s svojega naročniškega razmerja.

Storitev NUJNO

Storitev NUJNO omogoča Simpl uporabnikom, da kljub praznemu predplačniškemu računu na številko 448 pošljete brezplačno sporočilo SMS z vsebino:

Poklici me, lahko pa mi napolnis predplacniski račun s sporočilom SMS s ključno besedo POLNI Znesek MojaStevilka, ki ga pošlješ na 448.

Moj A1

Svoj predplačniški račun lahko upravljate prek portala ali aplikacije Moj A1, kjer lahko:

 • preverite stanje na računu,
 • preverite porabo,
 • vklapljate in izklapljate opcije,
 • polnite svoj predplačniški račun,
 • spreminjate profil,
 • urejate blokado klicev,
 • uredite preusmerjanje klicev in
 • ostale klicne nastavitve.

Moj A1 je na voljo tudi za pametne mobilne naprave z operacijskim sistemom Android in iOS.

Paket A1 Simpl SIM 3v1

Paket A1 Simpl SIM 3v1

 

6 €

Prosta prodaja

Paket A1 Simpl Nokia 105

Paket A1 Simpl Nokia 105

 

19,90 €

Prosta prodaja

Paket A1 Simpl net SIM

Paket A1 Simpl net SIM

 

10 €

Prosta prodaja

Promocijska ponudba trojnih enot

Promocijska ponudba trojnih enot (A1 Simpl mali in A1 Simpl veliki) velja do 31. 8. 2021. V času promocije uporabniki prejmejo trojne količine pri zakupu enot za klice, sporočila in prenos podatkov. Uporabniki zakupa enot A1 Simpl mali tako prejmejo 1.500 namesto 500 enot za 5 €. Uporabniki zakupa enot A1 Simpl veliki pa prejmejo 15.000 namesto 5.000 enot za 7,99 €. Veljavnost enot v zakupu je 30 dni. Zakup dvojnih enot ni številčno omejen, opravljeno je lahko neomejeno število zakupov. Če uporabnik zakupi enote zadnji dan promocije, t.j. 31. augusta 2021, je veljavnost enot 30 dni od zakupa oz. do porabe enot.

Več Skrij

Posebni pogoji za predplačniški paket A1

Ponudba novih predplačniških paketov A1 velja od 12. 7. 2018. Za predplačniške pakete veljajo Posebni pogoji za izvajanje predplačniških storitev, ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven morebitno zakupljenih količin na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. Vse cene vključujejo DDV.

Navedene količine in cene veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Za uporabo storitev v EU/EEA gostovanju, veljajo pogoji pravične rabe, kjer je na paketu A1 Simpl Mali na voljo do 500 MB brez dodatnih stroškov, na paketu A1 Simpl Veliki pa do 2238 MB brez dodatnih stroškov. V EU/EEA območju se upoštevajo pogoji pravične rabe, ki jih lahko preverite na tej povezavi. Veljavnost enot v zakupu je 30 dni. Zakup enot ni številčno omejen in lahko opravijo zakupov kolikor želijo. Ob nakupu paketa A1 Simpl je prednaloženo stanje na predplačniškem računu 5 € za 30-dnevno uporabo v Sloveniji, obračunano skladno s cenikom, tarifo A1 Simpl. Za zakup enot je potrebno zadostno dobroimetje na predplačniškem računu. V primeru zakupa enot se lahko posamezna enota v paketu porabi za minuto klica, za poslano sporočilo SMS oz. MMS ali za 1 MB prenosa podatkov. Neomejeni klici v A1 omrežje na zakupu A1 Simpl veliki veljajo do porabe zadnje enote na predplačniškem računu. Enote so veljavno javne 30 dni in se po porabi oz. po poteku veljavnosti vsakokrat samodejno obnovijo, v kolikor je stanje na predplačniškem računu zadostno. Če je stanje na predplačniškem računu prenizko za zakup izbranega paketa in v zakupu ni nobene proste enote, se klici, sporočila in prenos podatkov obračunavajo po dejanski porabi v skladu z A1 Simpl tarifo, brez zakupa enot. Avtomatično nalaganje enot v zakup je možno na zahtevo tudi izključiti.

Obračunski interval znaša 60/60 in pomeni, da se polno zaračunava vsaka začetna minuta pogovora. Obračunski interval pri prenosu podatkov v omrežju A1 Slovenija znaša 10 kB. Pri zakupu enot se vsak začetek podatkovne seje obračuna kot ena enota. SMS in MMS sporočila, poslana iz Slovenije v tujino, se obračunajo po ceni 0,1525 € na sporočilo. 

Več Skrij

Zakupi enot in sprememba paketa

Na voljo vam je osnovna tarifa A1 Simpl, kjer boste plačevali enotno ceno 0,15 € za minuto, SMS/MMS sporočilo ali prenos podatkov (MB) ter paketi z zakupom enot.  Med različnimi paketi lahko prehajate preprosto, brezplačno in kadar koli, poskrbeti morate le, da imate na predplačniškem računu zadostno dobroimetje za vklop paketa. Če boste nov zakup opravili pred pretekom 30 dni, vam bodo morebitne preostale enote še vedno ostale veljavne do preteka.

Zakupljene enote so veljavne 30 dni, po preteku pa se samodejno obnovijo v kolikor je na vašem predplačniškem računu zadostno dobroimetje. Če želite samodejne aktivacije izklopiti pošljite SMS s ključno besedo »A1 Simpl« na 448 in vklopila se bo osnovna tarifa.

A1 Simpl Mali

Paket A1 Simpl Mali vključuje 500 enot, ki jih lahko porabite v Sloveniji ali EU/EEA gostovanju. Vsakič, ko opravite klic, pošljete SMS/MMS sporočilo ali prenašate podatke, se enote odštevajo, dokler ne porabite vseh enot oz. preteče 30 dni. Preko SMS sporočila boste obveščeni, ko boste porabili vse enote ali pred pretekom 30 dni.

Vklopite ga preprosto s poslanim SMS sporočilom »Simpl Mali« na 448.

A1 Simpl Veliki

Paket A1 Simpl Veliki vključuje neomejene klice v A1 omrežje ter 5.000 enot, ki jih lahko porabite v Sloveniji ali EU/EEA gostovanju. Od vključenih enot lahko do 3.833 MB porabite v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov. Vsakič, ko opravite klic v drugo omrežje, pošljete SMS/MMS sporočilo ali prenašate podatke, se enote odštevajo dokler ne porabite vseh enot oz. preteče 30 dni. Neomejeni klici v A1 omrežje veljajo do porabe zadnje enote na predplačniškem računu. Preko SMS sporočila boste obveščeni, ko boste porabili vse enote ali pred pretekom 30 dni.

Vklopite ga preprosto s poslanim SMS sporočilom »Simpl Veliki« na 448.

Več Skrij

Preverjanje stanja

Če želite preveriti stanje na vašem predplačniškem računu vam ponujamo več možnosti:

 • vtipkajte *448# in pritisnite tipko za klicanje,
 • pokličite na številko 448 in pritisnite številko 1 ali
 • obiščite portal ali aplikacijo Moj A1.

Klici in sporočila na številko 448 so brezplačni. 

Več Skrij

S Simpl paketi v tujini

Na tej povezavi preverite, kaj vključuje vaš paket za brezskrbno gostovanje v EU in drugih državah. 

Več Skrij

Ostale storitve

Storitev NUJNO

Za vse uporabnike predplačniških paketov smo pripravili storitev NUJNO, ki omogoča pošiljanje brezplačnih sporočil SMS s prednastavljenim besedilom tudi takrat, ko je vaš predplačniški račun prazen.

Kako uporabljam storitev NUJNO?

Ko je vaš predplačniški račun prazen, enostavno pošljete sporočilo SMS na številko 448 z vsebino: NUJNO št. prejemnika.

Primer uporabe

Če želite obvestiti uporabnika s telefonsko številko 040555444, naj vas pokliče ali napolni vaš predplačniški račun: pošljite besedilo NUJNO 040555444 na številko 448.

Prejemnik bo dobil sporočilo SMS z naslednjo vsebino:

Poklici me, lahko pa mi napolnis moj predplacniski račun z SMS sporočilom s ključno besedo POLNI Znesek MojaStevilka, ki ga pošlješ na 448.

Sporočilo SMS za storitev NUJNO lahko pošljete v katerokoli slovensko mobilno omrežje. Če prejemnik ni naročnik A1 ali predplačniški uporabnik, vas lahko le pokliče, ne more pa napolniti vašega predplačniškega računa.

 

Storitev POLNI

Če ste uporabnik A1, lahko napolnite predplačniški račun vaših otrok ali bližnjih tudi brez nakupa A1 vrednotnice. Enostavno pošljete sporočilo SMS in napolnite predplačniški račun s storitvijo POLNI.

Kako uporabljam storitev POLNI?

Poljuben znesek v evrih (npr. 1 €, 2 €, 5 €, 10 €), na predplačniški račun posredujete tako, da na številko 448 pošljete sporočilo SMS z vsebino: POLNI znesek polnjenja telefonska številka poljubno besedilo

Znesek: Če ste naročnik A1, lahko na izbrani predplačniški račun posredujete največ 40 € mesečno, če ste uporabnik predplačniškega paketa, pa največ 200 € mesečno. Poslano sporočilo SMS je brezplačno.

Besedilo: Poljubno besedilo je lahko dolgo največ 100 znakov.

Primer uporabe

Če želite napolniti predplačniški račun uporabnika s telefonsko številko 040123456, z zneskom v višini 5 € in mu hkrati zaželeti lepe praznike, na številko 448 pošljite naslednjo besedilo v sporočilu SMS: POLNI 5 040123456 Lepe praznike!

Prejemniku se bo povečalo stanje na njegovem predplačniškem računu za višino zneska, ki ste ga posredovali. Hkrati pa bo dobil tudi vaše sporočilo SMS z naslednjo vsebino: "Stanje na vašem predplačniskem računu se je povečalo za 5 EUR! Lepe praznike!"

Dodatne informacije o storitvi POLNI

Uporabnikom, ki bodo prejeli sredstva na podlagi storitve POLNI, se bo podaljšala veljavnost predplačniškega računa za 90 dni, vendar le v primeru polnitve za 1 € ali več.

Storitev POLNI ne vpliva na seštevek mesečnih polnitev, ki so osnova za ugodnosti z naslova nagrajevanja obstoječih uporabnikov.

A1 Slovenija, d.d. ne odgovarja za zlorabo storitve POLNI s strani tretjih oseb, zato svetujemo vsem uporabnikom in naročnikom A1, ki storitve ne želijo uporabljati, da si s klicem na številko 040 40 40 40 blokirajo storitev POLNI.

Uporabo storitve POLNI bomo blokirali najkasneje v 10 delovnih dneh, od dneva, ko bomo prejeli zahtevo po blokadi.

Vse bremenitve storitve POLNI in morebitne zlorabe storitve POLNI s strani tretjih oseb, od trenutka, ko je bila zahteva po blokadi storitve sprejeta, do trenutka, ko je bila storitev POLNI uporabniku blokirana, je dolžan uporabnik poravnati v celoti.

Uporaba storitve POLNI je omejena na tri polnitve dnevno z iste številke.

Poslani znesek bomo odšteli z vašega predplačniškega računa oziroma obračunali na vašem naslednjem mesečnem naročniškem računu.

 

Brezplačni klici na naročniško številko A1

Uporabnik predplačniškega računa lahko izbrano naročniško številko A1 kliče brezplačno. Tako boste brez skrbi, saj vas bodo lahko poklicali tudi ob praznem računu. Za vzpostavitev povezane številke obiščite najbližje prodajno mesto A1 ali pokličite na 040 40 40 40.

 

Obveščanje o stanju na predplačniškem računu

Naročniki A1 prejmejo SMS sporočilo vsakič, ko stanje na povezanem predplačniškem računu pade pod 3 €. Obvestila lahko poljubno vklopite in izklopite s klicem na 040 40 40 40 ali na prodajnem mestu. Na ta način lahko hitreje pravočasno napolnite predplačniški račun.

 

Blokada komercialnih številk 090

Uporabniki predplačniškega računa imate prednastavljeno blokado klicev na komercialne številke 090. Tako ste varni pred visokimi stroški, ki lahko nastanejo zaradi komercialnih klicev, otroke pa hkrati zaščitite pred morebitnimi neprimernimi vsebinami. Klice na komercialne številke je na zahtevo možno naknadno vključiti.

 

Blokada komercialnih SMS sporočil

Uporabniki predplačniškega računa imate prednastavljeno blokado vseh komercialnih SMS sporočil, tako za pošiljanje, kot tudi za prejemanje. Blokado komercialnih SMS sporočil je na zahtevo možno naknadno izključiti.

 

Portal Moj A1

 • Vse informacije o vašem računu na enem mestu.
 • Upravljajte s svojimi nastavitvami, preverite stanje na računu ali ga napolnite.
 • Registrirajte se na portal Moj A1 ali poiščite aplikacijo v trgovini Appstore ali Google play.
Več Skrij

Vodič za starše

Mobilni telefon pomeni zabavo, a tudi preudarnost, odgovornost in skrbnost. Kdaj je pravi čas, da svojemu otroku kupite prvi mobilni telefon? Pravega odgovora ne pozna nihče. Morda mu ga boste želeli kupiti vi, morda bo pobuda na njegovi strani. Da bi prvi telefon tako vašemu otroku kot vam pomenil nekaj posebnega, vam svetujemo, da pred nakupom premislite, zakaj otrok telefon potrebuje in se z njim pogovorite o primerni uporabi.
 

Preudarnost

Kje in kako lahko uporablja telefon? Kako se na telefon javiti in s kom komunicirati?

Odločitev za mobilni telefon običajno zahteva mero preudarnosti, saj telefon lahko predstavlja pomemben stik med vami in vašim otrokom. Omogoča vam, da ste z otrokom povezani kjerkoli in kadarkoli, hkrati pa je tudi otrok povezan s svojimi prijatelji in sošolci. Mobilni telefon zagotavlja občutek varnosti in mirnosti, saj se z otrokom lahko slišite tudi, kadar niste zraven oziroma kadar je otrok brez spremstva odraslih.
 

Skupaj lahko poskrbite, da ste s telefonom povezani varno in preudarno

 • Otroku naj bo jasno, da ste zanj dosegljivi kadarkoli, ne glede na uro in dan.
 • Skupaj spoznajta novi telefon. Vnesite številke družinskih članov pod tipke za hitro izbiranje (če otrokov telefon to omogoča).
 • Otroku zagotovite paket ali storitev, s katero njegov račun nikoli ne bo ostal brez sredstev.

 

Odgovornost

Kdaj in ob kakšni priložnosti otrok dobi telefon? Koliko denarja na mesec lahko potroši in za kaj? Zakaj mora upoštevati postavljena pravila?

Otroci svoje mobilne telefone običajno uporabljajo drugače kot odrasli. Pri izbiri primernega paketa in telefona je zato smiselno upoštevati, da bo otrok verjetno pogosteje pošiljal sporočila SMS kot klical, da bo uporabljal raznolike funkcije in aplikacije, brskal po spletu, igral igrice, poslušal glasbo,...

Ker pa se tako vi kot otrok verjetno želite ogniti morebitnim visokim stroškom, predlagamo, da se pogovorite tudi o odgovorni uporabi:

 • Začnite s predplačniškim paketom, s katerim lažje omejite in nadzorujete mesečno porabo, po potrebi pa tudi hitro napolnite prazen račun.
 • Določite mesečni znesek, ki ga otrok lahko samostojno porabi za mobilno telefonijo.
 • Z otrokom se pogovorite o dostopu do interneta ter nalaganju različnih igric, videov, glasbe in drugih vsebin.

 

Skrbnost

Kje in kako lahko uporablja telefon? Kako se na telefon javiti in s kom komunicirati?

Večina sodobnih telefonov omogoča skorajda neskončno možnosti uporabe. Da bi ta potekala čim bolj nemoteno in čim dlje, priporočamo, da otroka seznanite z varno uporabo in skrbnim ravnanjem:

 • Pogovorite se o ravnanju s telefonom: kako ga zaščititi, kam ga pospravljati, na kaj paziti.
 • Otroku predstavite skrite stroške, ki jih lahko hitro (ali nevede) pridobi z npr. SMS nakupom melodij za zvonjenje, z nakupom ozadij, nalaganjem vsebin preko interneta, z SMS glasovanjem ipd.
 • Pogovorite se o varnem dostopu do interneta. Ker je težko nadzorovati, kaj in koliko vaš otrok prenaša s spleta, lahko vklopite opcijo z vnaprej določeno količino prenosa podatkov ali preprosto onemogočite možnost dostopa do interneta. Več info najdete na spletni strani Centra za varnejši internet, SAFE-SI: www.safe.si.
 • Dogovorite se o pričakovanih količinah klicev, sporočil SMS, morebitnega prenosa podatkov. Predplačniški paketi onemogočajo preseganje določenih zneskov, vaš otrok pa bo še vedno dosegljiv za vaše klice, prav tako pa bo lahko nemoteno uporabljal funkcije na telefonu (igrice, budilka, koledar ...).
   

Otroka poučite o uporabi številke za klic v sili (112). Številko mu lahko shranite pod tipko za hitro izbiranje (če otrokov telefon to omogoča).

Več Skrij