EU projekti

Naziv operacije: Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju Akronim: PAKT

Obdobje izvajanja operacije: 1.7.2017 – 30.4.2020

Namen operacije:

 • Podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«
 • Testiranje oziroma demonstracija v okviru pilotno/demonstracijskega projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Ključni cilji operacije:

 • Cilj: Virtualni rezervoarji energije v procesih. Opis: Zajeti energetsko fleksibilnost iz virtualnih rezervoarjev v procesih pri vključenih industrijskih odjemalcih brez škodljivega vpliva na poslovni proces. 
 • Cilj: Agregacijsko trgovalna platforma. Opis: Vzpostaviti agregacijsko trgovalno platforma za deležnike v verigi dobave in uporabe električne energije, ki je namenjena vsem deležnikom trga.
 • Cilj: Povezovanje števca v sistem trgovanja z energijo. Opis: Števec AM550 opremiti z dodatnim vgrajenim komunikacijskim modulom za povezovanje na sistem trgovanja z energijo.
 • Cilj: Razviti platformo za izdelavo števca električne energije, skladnega s standardom IEC61850. Opis: Razvili bomo platformo za naslednjo generacijo digitalnih števcev električne energije.
 • Cilj: Izdelava NB-LTE komunikacijskega modula. Opis: Razvit in verificiran komunikacijski modul s tehnologijo NB-LTE za AM550 števec.

Partnerji konzorcija za izvedbo operacije

 • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.
 • BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.
 • ELPROS elektronski in programski sistemi d.o.o.
 • GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o.
 • IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.
 • INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (prijavitelj)
 • ISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, d.d.
 • METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o.
 • SELTRON družba za proizvodnjo, trgovino in posredništvo d.o.o.
 • SEMANTIKA, informacijske tehnologije, d.o.o.
 • SIPRONIKA družba za razvoj, proizvodnjo, projektiranje in trženje elektronskih in računalniških sistemov d.o.o.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.