O A1 Slovenija

Medmrežno povezovanje

A1 Slovenija objavlja Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem A1 Slovenija v skladu s 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike št. 38244-2/2019/3 z dne 19. 12. 2019 (dokončna dne 20. 12. 2019). Vzorčna ponudba se prične uporabljati z dnem 19. 1. 2010. Cena določena v vzorčni ponudbi za zaključevanje govornih klicev v javnem fiksnem telefonskem omrežju A1 Slovenija (Izvor klica na območju EU, EGP) se prične uporabljati z dnem  1. 2. 2020.

A1 Slovenija objavlja Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim mobilnim telefonskim omrežjem A1 Slovenija v skladu s 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike št. 38241-1/2020/6 z dne 15. 6. 2020 (dokončna dne 16. 6. 2020). Vzorčna ponudba se prične uporabljati z dnem 17. 6. 2020. Cena določena v vzorčni ponudbi za zaključevanje govornih klicev v javnem mobilnem telefonskem omrežju A1 Slovenija, ki je določena z navedeno odločbo, se prične uporabljati z dnem  1. 8. 2020.

Datoteke


Veleprodajni dostop za gostovanje

A1 Slovenija objavlja referenčno ponudbo za veleprodajni dostop za gostovanje na podlagi 3. člena Uredbe (EU) št 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.

Datoteke