O A1 Slovenija

Medmrežno povezovanje

A1 Slovenija objavlja Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem A1 Slovenija v skladu s 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike št. 38244-2/2019/3 z dne 19. 12. 2019 (dokončna dne 20. 12. 2019). Vzorčna ponudba se prične uporabljati z dnem 19. 1. 2010. Cena določena v vzorčni ponudbi za zaključevanje govornih klicev v javnem fiksnem telefonskem omrežju A1 Slovenija (Izvor klica na območju EU, EGP) se prične uporabljati z dnem  1. 2. 2020.

Glede na Vzorčno ponudbo, ki je veljala do 19.1.2020, se v besedilu spremeni lokacija priključnih točk na omrežje A1 Slovenija (Priloga A, točka II.1.), dopolni se opredelitev kakovosti delovanja storitev, transparentnosti prometa in varstva končnih uporabnikov (Priloga A, točka II.7.), sklicevanje na veljavno odločbo AKOS, ki je podlaga veljavnemu RIO ter nekatere nevsebinska določila, ki so bila pomanjkljivo ali odvečno opredeljena.

Datoteke


Veleprodajni dostop za gostovanje

A1 Slovenija objavlja referenčno ponudbo za veleprodajni dostop za gostovanje na podlagi 3. člena Uredbe (EU) št 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.

Datoteke