O A1 Slovenija

Medmrežno povezovanje

A1 Slovenija objavlja te vzorčne ponudbe o medomrežnem povezovanju v skladu s 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbami Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) št.38244-2/2014-3 z dne 29.7.2014 in št. 38244-2/2016/3 z dne 5. 4. 2016 ter št. 38244-11/2014/2 z dne 30. 9. 2014, št. 38244-6/2014/3 z dne 30. 9. 2014 in št. 38244-11/2016/2 z dne 5. 4. 2016.

Datoteke


Veleprodajni dostop za gostovanje

A1 Slovenija objavlja referenčno ponudbo za veleprodajni dostop za gostovanje na podlagi 3. člena Uredbe (EU) št 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.

Datoteke