Medmrežno povezovanje

A1 Slovenija objavlja Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem A1 Slovenija v skladu s 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike št. 38244-2/2019/3 z dne 19. 12. 2019 (dokončna dne 20. 12. 2019). Vzorčna ponudba se prične uporabljati z dnem 19. 1. 2020. Cena določena v vzorčni ponudbi za zaključevanje govornih klicev v javnem fiksnem telefonskem omrežju A1 Slovenija (Izvor klica na območju EU, EGP) se prične uporabljati z dnem  1. 2. 2020.

A1 Slovenija objavlja Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim mobilnim telefonskim omrežjem A1 Slovenija v skladu s 4. odstavkom 102. člena ZEKom-1 in odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike št. 38241-1/2020/6 z dne 15. 6. 2020 (dokončna dne 16. 6. 2020). Vzorčna ponudba se prične uporabljati z dnem 17. 6. 2020. Cena določena v vzorčni ponudbi za zaključevanje govornih klicev v javnem mobilnem telefonskem omrežju A1 Slovenija, ki je določena z navedeno odločbo, se prične uporabljati z dnem  1. 8. 2020.

A1 Slovenija objavlja spremenjeni Vzorčni ponudbi o medomrežnem povezovanju (veljavni od dne 19.1.2020 ter 17.6.2020). Spremembi sta potrebni zaradi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/654 z dne 18. december 2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/19723 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih na ravni Unije in enotne najvišje cene zaključevanja klicev v fiksnih omrežjih na ravni Unije (Uradni list EU, L 137, 22.4.2021), ki je določila najvišjo ceno zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih in enotno najvišjo ceno zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni EU, ki jo zaračunajo ponudniki veleprodajnih storitev zaključevanja govornih klicev za zagotavljanje storitev zaključevanja govornih klicev v mobilnih in fiksnih omrežjih. Spremenjeni vzorčni ponudbi začneta veljati 1.7.2021.

Dokumenti

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem A1

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim mobilnim telefonskim omrežjem A1

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem A1 (veljavnost januar 2020)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim mobilnim telefonskim omrežjem A1 (veljavnost 1.1.2024)

Si.mobil Obvestilo o spremembah RIO (fiksno omrežje in mobilno omrežje)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo - javno fiksno telefonsko omrežje (veljavnost april 2016)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (veljavnost februar 2016)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (veljavnost april 2015)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (veljavnost april 2015)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (veljavnost februar 2015)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (veljavnost november 2014)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (september 2014)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (julij 2013)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (januar 2013)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (julij 2012)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (januar 2012)

Vzročna ponudba za medomrežno povezavo (julij 2011)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (januar 2011)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (julij 2010)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (januar 2010)

Sprememba vzorčne ponudbe za medomrežno povezavo (december 2009)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (november 2009)

Vzorčna ponudba za medomrežno povezavo (avgust 2009)

Povzetek navodila za izračun stroškovne cene zaključevanja klicev v omrežju Si.mobil za leto 2006 na podlagi metode popolne alokacije stroškov (FAC HCA)

Veleprodajni dostop za gostovanje

A1 Slovenija objavlja referenčno ponudbo za veleprodajni dostop za gostovanje na podlagi 3. člena Uredbe (EU) št 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.