Izvensodno reševanje potrošniških sporov


V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) A1 Slovenija Naročnike posebej opozarja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora iz naslova izvajanja elektronskih komunikacijskih storitev, razen za uporabo storitve Moneta, za katere A1 za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava izvajalca Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, info@ecdr.si, +386 8 20 56 590.

Več o izvensodnem reševanju potrošniških sporov je objavljeno na platformi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na povezavi.

Več informacij je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnem mestu.