Nedelovanje oz. slabše delovanje elektronskih komunikacijskih storitev

Prijava napake ob Nedelovanju ali Slabšem delovanju storitev:

  • Uporabnik napako javi na telefonsko številko 040 40 40 40 ali preko kontaktnega obrazca (zasebni in poslovni uporabniki) 24 ur na dan in vse dni v letu. Da bi lahko zagotovili čimprejšnjo odpravo napake, uporabnikom svetujemo, da nas kontaktirajo preko zgoraj navedene telefonske številke.
  • Uporabnik je ob prijavi napake dolžan javiti naslednje podatke: Telefonsko številko (na katero se prijava nanaša), uro, datum in lokacijo nedelovanja ali slabšega delovanja storitev, podroben opis napake ter kontaktno telefonsko številko.
  • Uporabnik je dolžan aktivno sodelovati pri odpravi Napake v skladu z navodili A1 Slovenija d.d..
  • V primeru, če končni uporabnik zakupuje več konvergenčnih javnih komunikacijskih storitev v paketu, operater povrne nadomestilo v sorazmernem delu naročnine za konkretno storitev kot jo ima objavljeno v svojem ceniku. V kolikor operater v ceniku nima določene naročnine za posamezno storitev povrne sorazmerni del v naslednjem razmerju npr. v paketu trojček v primeru nedelovanja ene storitve ustrezni del, 33,3% naročnine. Na enak način se določa tudi nadomestilo v deležu naročnine v primeru zakupa več storitev znotraj enega paketa (npr. zakup minut, SMS in prenosa podatkov).

Nadomestila v primeru Nedelovanja in Slabšega delovanja storitev:

a) Storitev fiksne telefonije, storitev dostopa do interneta na fiksni lokaciji in storitev televizije

Napaka Čas trajanja napake v Obračunskem obdobju* Višina nadomestila
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev, ki je posledica Enostavne napake 
od 12 do 24 ur
10 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev, ki je posledica Enostavne napake ​​​​​​​
od 24 do 48 ur
20 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev, ki je posledica Enostavne napake ​​​​​​​
od 48 do 72 ur
50 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev, ki je posledica Enostavne napake 
nad 72 ur
100 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev, ki je posledica Zahtevnejše napake ​​​​​​​
od 72 do 96 ur
20 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev, ki je posledica Zahtevnejše napake ​​​​​​​
od 96 do 120 ur
50 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev, ki je posledica Zahtevnejše napake ​​​​​​​
nad 120 ur
100% mesečne naročnine

**od pravilne prijave napake, če je napaka prijavljena med 7. in 19. uro delovnega dne. Če je napaka prijavljena med 19. in 7. uro začne časovni interval teči ob 7. uri zjutraj prvi delovni dan.

b) Storitev mobilne telefonije (vključno s prenosom tekstovnih sporočil in večpredstavnostnih sporočil ter dostopa do interneta)
Napaka Čas trajanja Napake v Obračunskem obdobju* Višina nadomestila
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev od 14 do 24 ur 10 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev od 24 do 48 ur 25 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev od 48 do 72 ur 50 % mesečne naročnine
Nedelovanje ali Slabše delovanje storitev nad 72 ur 100 % mesečne naročnine

Samoregulacijski kodeks - ta Kodeks je pripravil A1 Slovenija d.d. skupaj z ostalimi podpisniki, ki so objavljeni na spletni strani Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Uporabniki lahko preko kontaktnega obrazca posredujejo svoje predloge v zvezi z odpravo kršitev določil Kodeksa iz strani A1 Slovenija d.d., na katere bo A1 odgovoril v razumnem času. Kontaktni obrazec je na voljo na povezavi a1.si/kontaktni-obrazec .

Skladno z navodili A1 Slovenija d.d. naročnik oziroma uporabnik postopa glede metodologije za merjenje hitrosti fiksnega interneta.