Podražitev mesečne naročnine za programski sklop Balkan

S 1.8.2023 zaradi dviga cene storitve pri dobavitelju spreminjamo mesečno naročnino programskega sklopa Balkan, ki se bo zvišala za 1 € z DDV oz. 1 TV točko in bo po novem znašala 8 € z DDV oz. 8 TV točk na mesec.

Sprememba mesečne naročnine je aktualna za vse A1 uporabnike, ki imajo naročen programski sklop Balkan, tudi tiste po preteku 1 mesečnega brezplačnega obdobja. 

Programski sklop Balkan je na voljo vsem uporabnikom A1 paketov s TV
•    A1 Net + TV
•    A1 Ultra  + TV 
•    A1 Kabel s televizijo.
Navodila za vklop in izklop programskega sklopa Balkan najdete na: https://www.a1.si/balkan-pink.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?
Naročniki, na katere se navedene spremembe naročniških pogojev nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo skladno s 192. členom ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti.

Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami naročniških pogojev lahko naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.

Možnost prenosa obvestila v PDF obliki.