Pravni pouki

Ugovora zoper odločitev ali ravnanje operaterja v zvezi s pravicami in obveznostmi končnega uporabnika.