VALÚ Moneta

S storitvijo VALÚ Moneta lahko plačujete s telefonom na številnih plačilnih mestih z oznako VALÚ. Tako ste lahko brez skrbi, če doma pozabite denar ali plačilne kartice. Porabljeno bomo obračunali enkrat mesečno in znesek dodali na vaš naslednji mesečni račun za telekomunikacijske storitve. Z VALÚ Moneto lahko plačujete na več kot 3.000 plačilnih mestih po Sloveniji. Način plačila je odvisen od plačilnega mesta.

Preverite različne načine plačila.

 • Na prodajnem mestu
 • V spletni trgovini
 • Na avtomatu
 • Na mobilni napravi ponudnika
 • Na ljubljanskem mestnem avtobusu LPP in urbanomatu
 • Polnjenje računa na lastni napravi
 • Plačilo periodičnih obremenitev (mesečni odtegljaji, naročnine ...)

Opciji VALÚ Moneta

Osnovna VALÚ Moneta
0,79 €/m
osnovna članarina za uporabo VALÚ Monete
Napredna VALÚ Moneta
1,49 €/m
vključuje brezplačne komunikacijske stroške

Pogosti uporabniki

Uporabnikom, ki VALÚ Moneto uporabljate pogosteje, svetujemo vklop napredne članarine zanjo, ki znaša 1,49 € na mesec. Če boste izbrali to možnost, vam ne bomo zaračunali komunikacijskih stroškov za posamezno transakcijo VALÚ Moneta.

 • Pogosta vprašanja

  Kaj je VALÚ Moneta in kdo jo lahko uporablja?
  VALÚ Moneta je priročna in varna storitev plačevanja s telefonom. Na voljo je vsem naročnikom A1. Na plačilnih mestih z oznako VALÚ namesto gotovine ali plačilne kartice uporabite svoj telefon. Zneske nakupov vam obračunamo na mesečnem računu A1. Storitev ni na voljo predplačnikom.

  Kje in kako lahko uporabljam VALÚ Moneto?
  Z VALÚ Moneto lahko plačujete na 3.000 plačilnih mestih z oznako VALÚ.
  Vsa plačilna mesta so vidno označena in opremljena z jasnimi navodili. Postopek plačila je preprost, a se nekoliko razlikuje glede na vrsto plačilnega mesta:
   
  Ali je višina nakupov z VALÚ Moneto omejena in ali lahko limit spremenim?
  Mesečni limit za nakupe z VALÚ Moneto je 55 €. Svoj limit lahko vedno zmanjšate. Ali lahko povišate mesečni limit pri svojem naročniškem razmerju, pa preverite v aplikaciji Moj A1 ali na prodajnem mestu A1. Na obeh mestih lahko tudi povišate limit, če vam je ta možnost na voljo.

  Kako preverim zgodovino plačil z VALÚ Moneto?
  Po vsakem uspešnem nakupu prejmete potrdilo oziroma obvestilo o plačilu. Celoten seznam nakupov lahko preverite v aplikaciji Moj A1.
  Vse mesečne nakupe, opravljene s storitvijo VALÚ Moneta, in vse komunikacijske stroške plačate kot del naročniškega računa. Če imate naročen razčlenjeni račun, hkrati z njim dobite tudi natančno specifikacijo plačil z VALÚ Moneto.
  Poslovni uporabniki, ki uporabljate storitev Zasebno poslovno omrežje in ste aktivirali ločevanje stroškov za zasebno in poslovno uporabo, lahko zahtevate plačevanje VALÚ Monete na zasebnem računu. Če vaš zasebni račun že vključuje storitve z dodano vrednostjo (npr. komercialna sporočila), se bo na njem obračunala tudi VALÚ Moneta.

  Ali lahko reklamiram neustrezen izdelek ali storitev, plačana z VALÚ Moneto?
  A1 ima pri plačilih z VALÚ Moneto vlogo posrednika. Za kakovost izdelkov oziroma storitev je odgovoren lastnik plačilnega mesta. Svetujemo vam, da morebitno pritožbo posredujete ponudniku oziroma lastniku prodajnega mesta, na katerem ste opravili nakup.

  Koliko stane mesečna članarina za VALÚ Moneto?
  Storitev VALÚ Moneta morate najprej vklopiti. To naredite tako, da pošljete SMS z vsebino VALU MONETA OSNOVNA ali VALU MONETA NAPREDNA na 1919. Lahko pa storitev vključite tudi v aplikaciji Moj A1, na prodajnem mestu A1 ali s klicem na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40.
  Članarina se začne zaračunavati, le če storitev uporabite. Ob prvi transakciji se bo samodejno začela zaračunavati osnovna članarina v višini 0,79 € na mesec. O tem boste obveščeni s sporočilom. Če VALÚ Moneto uporabljate pogosteje, svetujemo vklop njene napredne različice. Članarina zanjo znaša 1,49 € na mesec.
  Če se z zaračunavanjem članarine ne strinjate, lahko storitev izklopite. Pošljite sporočilo z vsebino SMS VALU MONETA STOP na 1919. Lahko pa storitev izklopite tudi v aplikaciji Moj A1 , na prodajnem mestu A1 ali s klicem na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40. Pri tem ne nastanejo dodatne obveznosti.

  Koliko stane uporaba VALÚ Monete?
  Če ste izbrali napredno članarino, se komunikacijski strošek ne obračuna. Vsem drugim uporabnikom VALÚ Monete pri uspešno opravljenem plačilu blaga in storitev zaračunamo strošek komunikacije, potreben za izvedbo plačila blaga ali storitev. Obračunamo ga glede na vrsto plačilnega mesta.
   
  • Plačilo na avtomatih: 0,0407 €
  • Plačilo na fizičnih plačilnih mestih, na mobilni napravi ponudnika, pri telefonski prodaji in na urbanomatih: 0,0813 €
  • Plačilo s SMS: 0,0813 €
  • Plačilo z direktno obremenitvijo: 0,1728 €
  • Plačilo s študentskimi boni: brezplačno

  Če plačilo ne uspe, komunikacijskega stroška transakcije ne zaračunamo.

  Kako kupim kartice paysafecard?
  Postopek nakupa kartic paysafecard z VALÚ Moneto:
   
  1. Naročilo kartice. Če želite kupiti kartico za 10 €, v SMS vpišite PSC KUPIM 10 in sporočilo pošljite na številko 031 891 888. Vrednosti kartic paysafecard so 10, 25, 50 in 100 €.
  2. Potrditev naročila kartic. V telefon vpišite ukazni niz *188# in pritisnite tipko za klic.
  3. V sporočilu prejmete kartico paysafecard.

  Nisem prejel številke PIN za kartico paysafecard. Kaj naj storim?
  Če niste prejeli številke PIN, lahko z ukaznim nizom zahtevate ponovno pošiljanje:
   
  • Za ponovitev zadnje dostave kartic pošljite SMS z ukaznim nizom PSC PONOVI na številko 031 891 888.
  • Za ponovitev dostave prejšnjih kartic pošljite SMS z ukaznim nizom PSC PONOVI [številka TID*] na številko 031 891 888.

  Podrobnejša navodila najdete na tej povezavi.

  * Številka TID (Transaction ID – zaporedna številka distribucije) je zaporedna številka dogodka in hkrati velja kot račun. 


  Kaj je sistem SISBON in zakaj se podatki o VALÚ Moneti pošiljajo v ta sistem?
  SISBON je sistem za izmenjavo informacij o zadolženosti fizičnih oseb, kot je opredeljen v Zakonu o centralnem kreditnem registru. Omogoča samodejno obdelavo osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, povezovanje, spreminjanje, vpogled, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem osebnih oziroma zaupnih podatkov članov sistema in njihovih komitentov. Namen sistema SISBON je upravljanje kreditnega tveganja bank, hranilnic in drugih kreditodajalcev za zagotovitev odgovornega kreditiranja posameznikov. Osebne podatke naročnika pregledamo v primeru spremembe limita pri VALÚ Moneti. Več informacij o sistemu najdete tukaj.
   
  • Pravice komitentov
  Pravica do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON
  Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in  pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

  Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko komitent uveljavlja pri kateremkoli članu ali upravljavcu. Pravico do pojasnila v zvezi z avtomatiziranim odločanjem lahko komitent uveljavlja le pri članu, ki izvaja takšno odločanje.
   
  • Pravica do popravka podatkov v SISBON
  Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

  Kako izklopim in ponovno vklopim VALÚ Moneto?
  Izklop in ponovni vklop VALÚ Monete sta brezplačna.
   
  • Izklop storitve: lahko jo uredite v aplikaciji Moj A1, s klicem na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40 ali z obiskom prodajnega mesta A1.
  • Ponovni vklop storitve: lahko ga uredite v aplikaciji Moj A1 ali na prodajnem mestu z osebnim dokumentom. S klicem na številko za podporo uporabnikom ponovni vklop ni mogoč.

  Kakšni so posebni pogoji za uporabo VALÚ Monete?
  Posebne pogoje za uporabo storitve si lahko preberete tukaj.
 • Kakšna je cena VALÚ Monete in njenih storitev?

  ČLANARINA
  Članarina se začne zaračunavati, le če storitev uporabite.
   
  • Osnovna članarina: Ob prvi transakciji se bo samodejno začela zaračunavati osnovna članarina v višini 0,79 € na mesec. O tem boste obveščeni s sporočilom. Če VALÚ Monete ne uporabljate, se članarina ne zaračuna.
  • Napredna članarina: Če VALÚ Moneto uporabljate pogosteje, svetujemo vklop njene napredne različice. Članarina zanjo znaša 1,49 € na mesec. Vklopite jo s sporočilom: pošljite VALU MONETA NAPREDNA na 1919. Lahko pa jo uredite tudi v aplikaciji Moj A1 ali na prodajnih mestih A1.Če kasneje ponovno želite osnovno članarino, pošljite SMS z vsebino VALU MONETA OSNOVNA na 1919.

  PLAČILA STORITEV
  Ob vsakem uspešnem nakupu dobite račun, znesek nakupov pa poravnavate enkrat mesečno. Če ste izbrali napredno članarino, se komunikacijski strošek ne obračuna. Vsem drugim uporabnikom VALÚ Monete pri uspešno opravljenem plačilu blaga in storitev zaračunamo strošek komunikacije, potreben za izvedbo plačila blaga ali storitev. Obračunamo ga glede na vrsto plačilnega mesta.
   
  • Plačilo na avtomatih: 0,0407 €
  • Plačilo na fizičnih plačilnih mestih, na mobilni napravi ponudnika, pri telefonski prodaji in na urbanomatih: 0,0813 €
  • Plačilo s SMS: 0,0813 €
  • Plačilo z direktno obremenitvijo: 0,1728 €
  • Plačilo s študentskimi boni: brezplačno

  Če plačilo ne uspe, komunikacijskega stroška transakcije ne zaračunamo.
 • Kje lahko plačujem z VALÚ Moneto?

  Z VALU Moneto lahko plačujete na več kot 3.000 plačilnih mestih. Oglejte si seznam plačilnih mest.
 • Kako lahko preverim porabo VALÚ Monete?

  Za pregled porabe imate več možnosti.
   
  • Pošljite sporočilo z vsebino VALU MONETA na številko 1919. Prejeli boste povratni SMS z informacijo o porabi. Poslano sporočilo se skladno z vašim naročniškim paketom obračuna kot navaden SMS. Prejeto sporočilo je brezplačno.
  • V aplikaciji Moj A1
  • Na odzivniku telefonske številke za podporo uporabnikom 040 40 40 40 (vtipkate številko 1).
 • Kako je poskrbljeno za varnost pri nakupu z VALÚ Moneto?

  Da bi bila vaša plačila z VALÚ Moneto varna, predvsem pa, da se prepreči nepooblaščena plačila ob izgubi ali kraji vašega telefona, so plačila možna le ob nastavljenem geslu PIN.

  1. Aktivacija oziroma vklop gesla (kode VALÚ Moneta PIN)
  • Izberite svoje številsko geslo (PIN). Lahko je sestavljeno iz štirih številk, na primer 1234.
  • V telefon vnesite ukazni niz *134*izbrano geslo*1# (npr. *134*1234*1#, če želite, da je vaše geslo 1234) in pritisnite tipko kliči.
  • Geslo je aktivno takoj. Po aktivaciji boste prejeli potrditveno sporočilo. Če pri vklopu pride do težav, prav tako prejmete SMS.


  2. Sprememba gesla (kode VALÚ Moneta PIN)
  • Izberite novo geslo, na primer 5678.
  • V telefon vnesite *133*staro geslo*novo geslo*novo geslo# (npr. *133*1234*5678*5678#, če je staro geslo 1234 in želite, da je novo geslo 5678) ter pritisnite tipko kliči.
  • Sprememba gesla je veljavna takoj. Po spremembi boste prejeli potrditveno sporočilo. Če pri spremembi pride do težav, prav tako prejmete SMS.