Pogoji za uspešen priklop:

1. Možnost priklopa

Upravitelj omrežja mora na vaši lokaciji potrditi možnost izvedbe priklopa na fiksne storitve A1.

2. Urejena tehnična izvedba  

Na lokaciji mora biti urejena tehnična izvedba priključka – telefonski priključek/optična doza. 

3. Urejena interna inštalacija

Na lokaciji mora biti urejena interna inštalacija (napeljava do modema in TV komunikatorja z UTP kablom).

Trajanje priklopa

Časovni interval je odvisen od izpolnitve tehničnih pogojev za priklop. Ko je povezava v celoti pripravljena, se določi prvi prosti termin, ki je na voljo. Priklop je možen le, če je povezava/omrežje zgrajeno v celoti - od centrale do naročnika. Ne zadostujeta le urejena optična doza ali telefonski priključek.

Kako poteka priklop v različnih situacijah (nov priklop na optično omrežje ali telefonsko omrežje (xDSL) ), medoperaterski prehod na optičnem omrežju ali telefonskem omrežju), si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju.

1. Nov priklop na optičnem omrežju (FTTH tehnologija)

Četudi je na lokaciji že urejena optična doza, še ne pomeni, da je priklop možen.
Če gre za priklop na novo tehnologijo ali priklop v novogradnji, mora biti pred priklopom urejena tehnična izvedba priključka.
 • 1. PODPIS POGODBE

  Vaša naročniška pogodba je uspešno podpisana.O vaši izbiri paketa in vseh pripadajočih storitev smo obveščeni že na dan podpisa pogodbe.
 • 2. OBDELAVA NAROČNIŠKE POGODBE

  Ko prejmemo vaš zahtevek za priklop, najprej preverimo pravilnost podatkov v naročniški pogodbi. V primeru napačnih ali manjkajočih podatkov, vas kontaktiramo. 
 • 3. PREVERBA OPTIČNE DOZE NA NASLOVU

  Pri upravitelju optičnega omrežja najprej preverimo stanje optičnega priključka na lokaciji, kjer želite aktivacijo fiksnih storitev. Preverimo, če je optični priključek že zgrajen in kje se nahaja. Če se optični kabel nahaja zunaj vašega stanovanja/hiše, mora upravitelj omrežja urediti še izgradnjo do vašega stanovanja/hiše, kar podaljša čas aktivacije storitev. 
 • 4. NAROČILO ZA IZGRADNJO OPTIČNE DOZE

  Ko s strani upravitelja optičnega omrežja dobimo pozitiven odgovor na poizvedbo, lahko oddamo naročilo za izgradnjo optičnega priključka. Čas trajanja izgradnje je odvisen od zapletenosti izgradnje in tehničnih omejitev na terenu. 
  Izgradnja priključka lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Potrebno je vedeti, da izgrajen priključek na lokaciji še ne pomeni, da je omrežje pripravljeno na vklop, saj je potrebno v celoti urediti povezavo linije od vašega objekta do glavne centrale.
 • 5. DOLOČITEV TERMINA ZA AKTIVACIJO

  Ko upravitelj omrežja med vašim objektom in glavno centralo vzpostavi linijsko povezavo, nas o tem obvesti. Na podlagi obvestila določimo datum aktivacije fiksnih storitev na izbrani lokaciji, o katerem vas obvestimo s klicem in sporočilom. Prizadevamo si, da priklop izvedemo v najkrajšem času, zato vedno določimo prvi prosti termin. Terenski tehnik A1 in upravitelj omrežja morata lokacijo obiskati istočasno, saj upravitelj omrežja na dan aktivacije storitev aktivira linijsko povezavo. V primeru, da vam termin ne ustreza, ga lahko spremenite, a se zaradi tega postopek priklopa lahko podaljša za nekaj dni ali tednov.
 • 6. AKTIVACIJA FIKSNIH STORITEV NA LOKACIJI

  Na dogovorjen datum vas na lokaciji obišče terenski tehnik A1 in  izvede priklop opreme, ki je potrebna za delovanje fiksnih storitev. A vseeno obstaja možnost, da ne pride do aktivacije fiksnih storitev, saj tehnični strokovnjaki lahko šele na terenu ugotovijo nepravilnosti v linijski povezavi. Napako je v takem primeru potrebno sanirati (kar lahko traja več dni ali tednov). Ko je odpravljena, vas obvestimo o novem terminu priklopa.

2. Prehod z drugega ponudnika na optičnem omrežju (FTTH tehnologija)

Za priklop ne zadostuje le urejena optična doza ali telefonski priključek. Postopek priklopa pri prehodu, za razliko od novega priklopa, poteka hitreje, saj je na izbrani lokaciji že zgrajen in aktiven optični priključek, a vendarle od podpisa pogodbe do priklopa lahko preteče več tednov.
 • 1. PODPIS POGODBE

  Vaša pogodba je uspešno podpisana. O vaši izbiri smo obveščeni že na dan podpisa pogodbe.
 • 2. OBDELAVA NAROČNIŠKE POGODBE

  Ko prejmemo vaš zahtevek za priklop, preverimo pravilnost vpisanih podatkov na naročniški pogodbi. V primeru napačnih ali manjkajočih podatkov vas kontaktiramo.
 • 3. PREVERBA OPTIČNE DOZE NA NASLOVU

  Na lokaciji, kjer želite aktivacijo fiksnih storitev, moramo preveriti stanje vašega optičnega priključka. Preverbo opravimo pri upravitelju optičnega omrežja. Ta nam da podatek, ali je na lokaciji optični priključek res izgrajen ter ali imate pri trenutnem operaterju prek priključka vzpostavljene storitve.  
  Ko s strani upravitelja omrežja prejmemo pozitiven odgovor, s priklopom nadaljujemo.
 • 4. DOLOČITEV TERMINA ZA AKTIVACIJO

  Ko upravitelj potrdi, da se na vaši lokaciji nahaja že izgrajen priključek, določimo datum aktivacije na vaši lokaciji. O terminu vas obvestimo s klicem in sporočilom. Prizadevamo si, da priklop izvedemo v najkrajšem času, zato vedno določimo prvi prosti termin. Terenski tehnik A1 in upravitelj omrežja morata lokacijo obiskati istočasno, saj ta na dan aktivacije storitev aktivira povezavo omrežja A1. V primeru, da vam dani termin ne ustreza, ga lahko spremenite, vendar se zaradi tega postopek priklopa lahko podaljša za nekaj dni ali tednov. 
 • 5. AKTIVACIJA NA LOKACIJI

  Na dogovorjen datum vas na lokaciji obišče terenski tehnik A1 in  izvede priklop opreme, ki je potrebna za delovanje fiksnih storitev. Kljub temu se lahko zgodi, da na dogovorjen datum ne pride do aktivacije fiksnih storitev. Tehnični strokovnjaki lahko šele na terenu ugotovijo nepravilnosti v linijski povezavi. V tem primeru je napako potrebno odpraviti (kar lahko traja več dni ali tednov) nato pa vas obvestimo o novem terminu priklopa.

3. Nov priklop/prehod z drugega ponudnika na telefonskem omrežju (xDSL tehnologija)

Za priklop ne zadostuje le urejen telefonski priključek. Če gre za priklop na novo tehnologijo ali priklop v novogradnji, mora biti pred priklopom urejena tehnična izvedba priključka.
 • 1. PODPIS POGODBE

  Vaša pogodba je uspešno podpisana. O vaši izbiri smo obveščeni že na dan podpisa pogodbe.
 • 2. OBDELAVA NAROČNIŠKE POGODBE

  Sodelavci prejmejo vaš zahtevek za priklop. V tem koraku preverimo pravilnost vpisanih podatkov na naročniški pogodbi. V primeru napačnih ali manjkajočih podatkov vas bomo kontaktirali.
 • 3. PREVERBA TELEFONSKEGA OMREŽJA NA NASLOVU

  Pri upravitelju optičnega omrežja najprej preverimo ali je na lokaciji že  primeren telefonski priključek za uporabo fiksnih storitev.  Če se izkaže, da telefonski priključek v času sklepanja pogodbe ni aktiven, opravi upravitelj omrežja ogled priključne točke na lokaciji. Ta postopek lahko traja od nekaj dni do nekaj tednov. V primeru, da na lokaciji ni izgrajenega telefonskega priključka, izgradnjo v vašem imenu uredimo mi v sodelovanju z nacionalnim operaterjem. Upravitelj omrežja lahko na lokaciji tudi ugotovi, da telefonsko omrežje zaradi tehničnih omejitev ni primerno za uporabno fiksnih storitev, o čemer vas takoj obvestimo.
 • 4. DOLOČITEV TERMINA ZA AKTIVACIJO

  Datum aktivacije na lokaciji lahko določimo, ko upravitelj omrežja potrdi, da se na vaši lokaciji nahaja že izgrajen priključek. O terminu vas obvestimo s klicem in sporočilom. Prizadevamo si, da priklop izvedemo v najkrajšem času, zato vedno določimo prvi prosti termin. Terenski tehnik A1 in upravitelj omrežja morata lokacijo obiskati istočasno, saj upravitelj omrežja na dan aktivacije storitev aktivira povezavo  omrežja A1. V primeru, da vam dani termin ne ustreza, ga lahko spremenite, vendar se zaradi tega postopek priklopa lahko podaljša za nekaj dni ali tednov.
 • 5. AKTIVACIJA NA LOKACIJI

  Na dogovorjen datum vas na lokaciji obišče terenski tehnik A1 in  izvede priklop opreme, ki je potrebna za delovanje fiksnih storitev. Kljub temu se lahko zgodi, da na dogovorjen datum ne pride do aktivacije fiksnih storitev. Tehnični strokovnjaki lahko šele na terenu ugotovijo nepravilnosti v linijski povezavi. V tem primeru je napako potrebno sanirati - kar lahko traja več dni ali tednov - nato določimo nov termin priklopa. Če storitve že uporabljate na telefonskem omrežju, obisk tehnika ni potreben. V tem primeru zgolj enostavno zamenjate opremo, ki vam jo nekaj dni pred priklopom pošljemo po pošti.

4. Pogosta vprašanja

 • Slovarček: telefonski priključek, optična doza in UTP kabel

  Telefonski priključek ali telefonska parica oz. kabel pride prek zemeljskih ali zračnih vodov do objekta končnega uporabnika. Kabel se nato spelje znotraj objekta do telefonske vtičnice. Iz telefonske vtičnice se povezovalni DSL kabel priklopi na DSL modem, ta nato vzpostavi povezavo za internet.

  UTP kabel je bakreni medij, ki se uporablja za vse višje hitrosti prenosa podatkov in predstavlja obliko povezovanja omrežnih naprav v računalniško mrežo.

  Z optično dozo, ki jo upravitelj omrežja namesti na steno v notranjosti vašega objekta, je omogočena uporaba optičnih širokopasovnih storitev na vaši lokaciji.

  Optično vlakno pa je kot las tanko stekleno vlakno, po katerem prenašamo signal v obliki svetlobe.
   
 • Primeri pomankljivih podatkov na naročniški dokumentaciji ob novem vklopu ali medoperaterskem prehodu?

  Rezervirano optično vlakno
  Izkazali ste interes za storitve na optičnem vlaknu pri drugem operaterju. Ta operater sedaj zaseda vaše optično vlakno. Prosimo, da  prekličete povpraševanje pri drugem operaterju, da lahko mi naročimo priklop.

  Napačna/manjkajoča številka stanovanja
  Za priklop optike potrebujemo točno številko stanovanja po GURS-u. V primeru dodatnih vprašanj vas bomo prosili za izpisek iz zemljiške knjige ali GURS-a, kjer je razvidna številka stanovanja.

  Napačen naročnik
  Na podpisani dokumentaciji za priklop fiksnih storitev A1 je naveden drug/napačen naročnik pri vašem obstoječem operaterju.

  Napačna/manjkajoča številka računa
  Za prenos številke potrebujemo številko zadnjega računa za telefonijo.

  Napačna/manjkajoča številka pogodbe/uporabniško
  ime

  Iz vaše strani potrebujemo pravilno uporabniško ime/številko pogodbe/šifro kupca pri prejšnjem operaterju. Podatek najdete na računu ali pogodbi.

  Manjka obrazec za medoperaterski prehod
  Vaš priključek je zaseden s strani drugega operaterja, kar pomeni, da moramo urediti medoperaterski prehod, ali pa mora prejšnji naročnik na vaši lokaciji dokončno odjaviti storitve pri prejšnjem ponudniku, da lahko mi uredimo priklop.
 • Kateri so najpogostejši razlogi za nezmožnost priklopa

  Tehnične omejitve
  Upravitelj omrežja ne more zagotoviti izgradnje optike v doglednem časovnem obdobju, ali na lokaciji nimajo in ne bodo gradili optičnega omrežja. 

  Soglasja / služnost
  V kolikor upravitelj kot lastnik omrežja ne pridobi vseh potrebnih soglasij ali služnosti za izgradnjo, priklop ni možen. Lahko gre za soglasja s strani naročnika, sosedov, ali občine. Če gre za večstanovanjski objekt, soglasja ureja upravitelj stavbe.

  Ni razpoložljivega optičnega vlakna 
  Če v centrali zmanjka prostih priključkov / optičnih vlaken, priklop ni možen. O nezmožnosti priklopa (ne glede na razlog), vas obvestimo s klicem in pisnim obvestilom.