Neomejen mobilni paket samo 6,49 €/m za 2 leti!

Ker že uporabljate naše TV in internetne storitve, smo za vas pripravili ekskluzivno ceno mobilnega paketa miniMIO. 
 
 • Ekskluzivna cena vam je na voljo brez vezave, ker smo prepričani v kakovost naših mobilnih storitev.
 • Več paketov, več prihranka: združite mobilne in fiksne storitve na skupnem računu in mesečna naročnina mobilnih paketov se vam bo za vsak dodatni paket znižala za 1 evro
A1 Go! M

miniMIO

Neomejeno

Min + SMS/MMS

Neomejeno GB

Do 20 GB polna hitrost, nato 2/1 Mb/s

1 mesec brezplačno

Ena izmed storitev HBO Max, Deezer ali Voyo

13,6 GB

Prenos podatkov v EU/EEA

A1 Go! M

midiMIO

Neomejeno

Min + SMS/MMS

Neomejeno GB

Do 200 GB polna hitrost, nato 2/1 Mb/s

6 mesecev brezplačno

Ena izmed storitev HBO Max, Deezer ali Voyo

18,2 GB

Prenos podatkov v EU/EEA

Preverite celotno ponudbo paketov MIO

Preverite ponudbo paketov za mlade A1 Vajb

Z unikatno kodo do te ponudbe!

Ta ponudba je na voljo samo ob predložitvi unikatne kode. Zato, ko nas pokličete ali obiščete, imejte pri sebi unikatno kodo, ki ste jo prejeli v e-sporočilu ali po pošti. 

Pokličite nas
040 40 40 45

Obiščite
A1 Live Shop

Pri A1 vam ponujamo celovito ponudbo fiksne in mobilne telefonije, interneta in vse ostalo za vašo popolno pisarno.

Vse na enem mestu

Vsi paketi vključujejo uporabo omrežja 5G, ki omogoča gigabitne hitrosti prenosa podatkov

Vse na enem mestu

Z vašo pomočjo smo postali št. 1 med mobilnimi operaterji* z lastnim omrežjem po priporočilu uporabnikov, saj bi nas z veseljem priporočili bližnjim, prijateljem in znancem. 

*Na podlagi Brand Track raziskave (Aragon, februar 2022, N=4463)

Želite še več prihranka?


Povežite vse mobilne in fiksne pakete A1 v vašem gospodinjstvu na skupnem računu
in zgoraj navedene cene še dodatno znižate. Vsak dodaten paket, vam prinaša
dodaten evro nižjo mesečno naročnino paketov MIO in A1 Vajb.Več o multiMIO popustu

Kako povežete vse A1 storitve na skupni račun?

Če želite povezati svoj mobilni in fiksni paket na skupni račun, izpolnite spletni obrazec a1.si/kontaktni-obrazec. Če želite povezati na skupni račun tudi pakete drugih družinskih članov, pa obiščite najbližje prodajno mesto A1 in naši prijazni svetovalci bodo uredili vse potrebno.

 • Več o posebni ponudbi

  Promocijska cena paketa miniMIO 6,99€ je na voljo ob sklenitvi novega naročniškega razmerja in vključuje 5€ popusta na mesečno naročnino in 1 € multiMIO popusta. Popust je na voljo samo ob predložitvi unikatne kode, ki prinaša 5 € popusta na paket miniMIO oz. 7 € popusta na paket midiMIO za 24 mesecev. Po izteku 24 mesecev, v katerih velja 5€ oz 7 € popusta na mesečno naročnino, se uporabniku ponovno upošteva redna cena mesečne naročnike, multiMIO popust pa se upošteva, dokler je na skupnem računu povezanih več paketov. Popust multiMIO lahko izkoristijo vsi naročniki paketov MIO, ki na skupnem mesečnem računu združijo zaračunavanje več mobilnih in/ali fiksnih storitev A1. multiMIO popust ni združljiv z A1 Connect popustom. Povezani paketi, ki se upoštevajo za izračun multiMIO popusta: vsi naročniški paketi za pogovorne mobilne storitve in paketi fiksnih storitev A1 Kombo, A1 Net, A1 Net+TV, A1 Brezžični net, A1 Brezžični net+TV, A1 Domači net. Popust ni prenosljiv in ga ni možno zamenjati za gotovino. Ostali popusti se med seboj izključujejo. Paket miniMIO vključuje neomejeno količino prenosa podatkov, vendar se po doseženih 10 GB prenosa podatkov v obračunskem obdobju hitrost prenosa podatkov zniža na 2/1 Mb/s, v paketu midiMIO pa se hitrost prenosa podatkov zniža po doseženih 100 GB. 
  Ponudba je na voljo na prodajnih mestih A1, A1 Live shop ali preko telefonske številke 040 40 40 45 do vključno 30.9.2022. Vse cene vključujejo DDV. Za pakete MIO veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov MIO, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Ameriška cesta 4, SI-1000.

  *Certifikat za najboljše mobilno omrežje v Sloveniji temelji na metodologiji in meritvah NET CHECK, opravljenih v obdobju april-maj 2022.
   
 • Več o paketih MIO

  Ponudbo za pakete miniMIO, midiMIO in maksiMIO lahko izkoristijo vsi novi in obstoječi naročniki A1 (če imajo sklenjeno Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, pod pogoji te pogodbe). Paketi miniMIO, midi MIO in maksiMIO vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov, vendar se v paketu miniMIO po doseženih 10 GB prenosa podatkov, v paketu midiMIO po doseženih 100 GB prenosa podatkov, v paketu maksiMIO pa po doseženih 500 GB prenosa podatkov v obračunskem obdobju hitrost prenosa podatkov zniža na 2/1 Mb/s. Paket miniMIO vključuje 8.051 MB prenosa podatkov; paket midiMIO 11.409 MB in paket maksiMIO 15.438 MB, ki ga lahko uporabnik porabi v državah EU/EEA brez pribitkov.

  Paketi MIO so namenjeni običajni uporabi storitev na mobilnem telefonu. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vsi paketi do porabe določene, v posameznem paketu opredeljene količine podatkov, omogočajo polno LTE hitrost prenosa podatkov do 200/50 Mb/s. 

  Vse cene vključujejo DDV. Za pakete MIO veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnikePosebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov MIO, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1.  

 • Več o paketih A1 Vajb in A1 miniVajb

  • Ponudbo za paket A1 Vajb lahko izkoristijo vsi novi in po pogojih Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti obstoječi naročniki A1.

   Paket A1 Vajb je namenjen uporabnikom, starim od 12 do 31 let. Ob sklenitvi naročniškega razmerja na paketih A1 Vajb mora biti opravljena identifikacija uporabnika, iz katere je razvidna upravičenost. Nosilec naročniškega razmerja mora biti oseba starejša od 18 let. Dovoljen je samo en paket A1 Vajb na enega uporabnika. Ko uporabnik preseže starostno mejo za paket A1 Vajb, bo uporabnikov paket A1 Vajb avtomatično in brezplačno spremenjen, o čemer bo predhodno obveščen. V obdobju zadnjega meseca pred avtomatično spremembo, bo uporabnik imel možnost brezplačno spremeniti paket v katerikoli drug paket iz redne A1 ponudbe.

   Paket A1 Vajb vključuje neomejene minute klicev in SMS ter MMS sporočil v domačem omrežju in med gostovanjem v EU/EEA ter neomejeno količino prenosa podatkov na mesec v Sloveniji, od tega 200 GB po najvišji hitrosti, ki jo zagotavlja omrežje. Po porabljenih 200 GB se hitrost prenosa podatkov upočasni na 2/1 Mb/s in se ne zaračunava. Če uporabnik želi, si lahko za povrnitev na najvišjo hitrost zakupi opcijo A1 Vajb+ in uporablja prenos podatkov v neomejeni količini in neomejeni hitrosti do izklopa opcije. Uporabnik lahko do 11.500 MB porabi v EU/EEA, v primeru vklopljene opcije pa še dodatnih 2798 MB na mesec.

   Paket A1 Vajb vključuje možnost aktivacije storitve A1 Xplore music by Deezer za 24 mesecev brezplačne uporabe. Uporabnik mora storitev aktivirati v aplikaciji Moj A1. 24-mesečno brezplačno obdobje velja od dneva sklenitve paketa A1 Vajb in ne od dneva aktivacije storitve A1 Xplore Music by Deezer. 24 mesečno brezplačno obdobje lahko uporabnik izkoristi samo enkrat. V kolikor uporabnik po aktivaciji znotraj 24 mesečnega brezplačnega obdobja A1 Xplore Music by Deezer deaktivira, je ta ob morebitni ponovni aktivaciji storitve A1 Xplore Music by Deezer plačljiv in se obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku, tudi če 24-mesečno brezplačno obdobje še ni bilo porabljeno v celoti. Po preteku 24-mesečnega brezplačnega obdobja se uporabniku, storitev A1 Xplore Music by Deezer začne zaračunavati po vsakokrat veljavnem ceniku, v kolikor uporabnik storitve ne izklopi pred potekom 24-mesečnega brezplačnega obdobja. Vsem obstoječim uporabnikom storitve A1 Xplore Music by Deezer, se bo ob sklenitvi paketa A1 Vajb, 24-mesečno brezplačno obdobje aktiviralo avtomatsko. Če uporabnik, ki koristi 24-mesečno brezplačno obdobje za storitev A1 Xplore Music by Deezer v okviru paketa A1 Vajb, spremeni mobilni paket, se mu 24-mesečno brezplačno obdobje za storitev A1 Xplore Music by Deezer prekine in se mu začne storitev zaračunavati po vsakokrat veljavnem ceniku, dokler uporabnik storitve ne izklopi.

   Cena paketa A1 Vajb in opcije A1 Vajb+ je navedena v veljavnem ceniku.

   Paket A1 Vajb je namenjen običajni uporabi storitev mobilne telefonije. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljenega mobilnega telefona, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Omogočena je polna LTE hitrost prenosa podatkov.

   Vse cene vključujejo DDV. Za paket A1 Vajb veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnikePosebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketa A1 Vajb, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, SI-1000.
 • Več o popustu multiMIO

  Popust multiMIO lahko izkoristijo vsi naročniki paketov MIO in A1 Vajb, ki na skupnem mesečnem računu združijo: 

  • več mobilnih ali 

  • mobilne in fiksne pakete A1.  

  multiMio popust uporabnikom prinaša od 1 do 3 € popusta na mesečno naročnino na paketih MIO in A1 Vajb, dokler sta na istem računu združena vsaj dva paketa, od tega mora biti vsaj eden paket MIO ali A1 Vajb:  

  • 2 povezana paketa (od tega vsaj en MIO ali A1 Vajb) = 1 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/A1 Vajb 

  • 3 povezani paketi (od tega vsaj en MIO ali A1 Vajb)  = 2 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/A1 Vajb 

  • 4 povezani paketi (od tega vsaj en MIO ali A1 Vajb)  = 3 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/A1 Vajb
    

  multiMIO popust se obračuna na največ 4 mobilnih številkah MIO ali A1 Vajb na skupnem računu. Prihranek 144 € letno predstavlja seštevek mesečnih popustov iz naslova multiMIO, če so na skupnem računu povezani 4 paketi MIO ali A1 Vajb (popust 3 €/mesec za vsak povezan paket).

  Paketi, ki jih uporabniki lahko povežejo v popust multiMIO so: vsi naročniški paketi za mobilne storitve in paketi fiksnih storitev A1 Kombo, A1 Fix net, A1 Net+TV, A1 Brezžični net, A1 Brezžični net+TV, A1 Domači net in A1 Kabelski internet.  

  multiMIO popust velja za do povezane pakete na skupnem računu. Za pridobitev popusta vezava ni pogoj. Uporabniki so o vklopu/izklopu/zvišanju/znižanju multiMIO popusta obveščeni preko SMS sporočila. multiMIO popust ni združljiv z A1 Connect popustom.  

  V primeru, da se skupni račun razdruži, se vsem MIO/A1 Vajb mobilnim številkam, ki niso več na skupnem računu, odvzame popust na mesečno naročnino iz naslova multiMIO oziroma se ta ustrezno zniža. Za skupni račun je pogoj ista davčna številka (isti naročnik vseh storitev). 

 • Več o zabavnih vsebinah miniMIO, midimio in maksiMIO

  Paketa miniMIO, midiMIO in maksiMIO vključujejo možnost aktivacije in brezplačne uporabe ene izmed naslednjih storitev: A1 Xplore Music by Deezer, HBO Max ali VOYO za obdobje 1 mesec (na paketu miniMIO), 6 mesecev (na paketu midiMIO) ali 12* mesecev (na paketu maksiMIO).  

  Obdobje brez doplačila velja od dneva aktivacije izbrane storitve.

  Če uporabnik po aktivaciji znotraj obdobja brez doplačila storitev deaktivira, jo lahko, če brezplačno obdobje še ni bilo porabljeno v celoti, ponovno aktivira in izkoristi preostanek obdobja. V kolikor uporabnik ponovno aktivira storitev po že izkoriščenem obdobju brez doplačila, je le-ta ob morebitni ponovni aktivaciji plačljiva in se obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku. Uporabnik 3 dni pred iztekom obdobja brez doplačila prejme SMS obvestilo. Po preteku obdobja brez doplačila se uporabniku izbrana storitev začne zaračunavati po vsakokrat veljavnem ceniku, če uporabnik storitve ne izklopi pred potekom obdobja brez doplačila.  

  Vsi obstoječi uporabniki na paketu maksiMIO, ki so storitev aktivirali pred 25. 4. 2023, v kolikor ne naredijo spremembe/ne zamenjajo izbrane zabavne vsebine, ohranijo storitev pod pogoji sklenjene pogodbe (24 mesecev brez doplačila).

  Obstoječi uporabniki maksiMIO paketa z aktivirano storitvijo zabavnih vsebin pred 25. 4. 2023 in izkoriščenimi manj kot 12 meseci obdobja brez doplačila, ki naredijo spremembo/menjavo izbrane zabavne vsebine po 25. 4. 2023, imajo za novo izbrano zabavno vsebino na voljo preostanek neizkoriščenega obdobja do 12 mesecev.

  Obstoječi uporabniki maksiMIO paketa z aktivirano storitvijo zabavnih vsebin pred 25. 4. 2023 in izkoriščenimi več kot 12 meseci obdobja brez doplačila, ki naredijo spremembo/menjavo izbrane zabavne vsebine po 25. 4. 2023, se jim vklopi plačljiva opcija zabavnih vsebin.

  Če uporabnik, ki koristi obdobje brez doplačila v okviru paketa miniMIO, midiMIO ali maksiMIO, spremeni mobilni paket, lahko na novem mobilnem paketu izkoristi preostanek neizkoriščenega obdobja, v kolikor še ni presegel dolžine obdobja brez doplačila novega mobilnega paketa. Neporabljen del brezplačnega obdobja ni izplačljiv v denarju.

  *Za vklop dodatnih 12 mesecev storitve A1 Xplore Music by Deezer brez doplačila za uporabnike paketa maksiMIO nam pišite na posebnaponudba@a1.si.