Spremembe tarif in zakupov za gostovanje v tujini, Posebnih pogojev za uporabo storitve VALÚ Moneta in mesečne naročnine za storitev A1 Protekt

Od 01.07.2024 dalje uvajamo spremembe, ki se nanašajo na bolj brezskrbno in cenejšo uporabo storitev v tujini, na uskladitve z regulativo na področju gostovanj, sprememb zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in spremenjenih stroškov oz. komercialnih pogojev. Več informacij o spremembah si preberite v nadaljevanju.

Vsi, ki se s spremembami ne strinjate in imate pravico do odstopa, lahko v roku 60 dni od datuma obvestila odstopite od pogodbe, skladno s poukom na dnu obvestila. 

Naročniki nimate pravice odstopa od pogodbe, če je navedena sprememba izključno v korist končnega uporabnika ali je zgolj administrativne narave in nima negativnih posledic za končnega uporabnika ali je potrebna zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi.

Za uporabnike storitve VALÚ Moneta, ki se s spremenjenimi ne strinjate, pa velja, da lahko odstopite od pogodbe do uveljavitve sprememb, skladno s poukom na dnu obvestila.

Spremembe tarif in zakupov za gostovanja v tujini
Zakup 1 GB prenosa podatkov pri izbranih operaterjih izven EU
Dne 1. 7. 2024 dodajamo v zakup 1 GB prenosa podatkov pri izbranih operaterjih izven EU (https://www.a1.si/gostovanje-izven-eu) sledeče destinacije oz. operaterje:


•    ARMENIJA, Beeline (ARM01, 28301)
•    ARMENIJA, VivaCell/MTS (ARM05, 28305)
•    BAHRAJN, Batelco (BHRBT, 42601)
•    BAHRAJN, Zain BH (BHRMV, 42602)
•    BRUNEJ, Dst Brunei (BRNDS, 52811)
•    EGIPT, Orange (EGYAR, 60201)
•    EKVADOR, Claro (ECUPG, 74001)
•    FERSKI OTOKI, Faroese Telecom (FROFT, 28801)
•    FILIPINI, Smart Gold (PHLSR, 51503)
•    GANA, Vodafone (GHAGT, 62002)
•    INDONEZIJA, Hutchison 3 (IDN89, 51089)
•    INDONEZIJA, Indosat (IDNSL, 51001)
•    INDONEZIJA, Telkomsel (IDNTS, 51010)
•    INDONEZIJA, XL Axiata (IDNEX, 51011)
•    IRAK, Zain (IRQOR, 41830)
•    IRAN, MCI (IRN11, 43211)
•    JORDANIJA, Zain (JORFL, 41601)
•    KATAR, Qtel (QATQT, 42701)
•    KATAR, Vodafone (QATB1, 42702)
•    KAZAHSTAN, Beeline (KAZKT, 40101)
•    KIRGIZISTAN, Beeline (KGZ01, 43701)
•    MADAGASKAR, Airtel (MDGCO, 64601)
•    MALEZIJA, Celcom (MYSCC, 50219)
•    MALEZIJA, DiGi (MYSMT, 50216)
•    MALEZIJA, Maxis (MYSBC, 50212)
•    NIGERIJA, Airtel (NGAET, 62120)
•    NOVA ZELANDIJA, Two Degrees Networks (NZLNH, 53024)
•    OMAN, Future Teleco (OMNVF, 42206)
•    OMAN, Oman Mobile (OMNGT, 42202)
•    PAKISTAN, Telenor (PAKTP, 41006)
•    SEVERNA MAKEDONIJA, Makedonski Telekom (MKDMM, 29401)
•    ŠRI LANKA, Hutchison (LKAHT, 41308)
•    ŠVICA, Sunrise (CHEDX, 22802)
•    TANZANIJA, Vodacom (TZAVC, 64004)
•    TUNIZIJA, Orange (TUNOR, 60501)
•    URUGVAJ, Antel (URYAN, 74801)
•    UZBEKISTAN, Beeline (UZBDU, 43404)
•    VIETNAM, Vietnamobile (VNMVM, 45205)
•    VIETNAM, Viettel Mobile (VNMVT, 45204)
•    ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI, Du Emirates (AREDU, 42403)
•    ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI, Etisalat (ARETC, 42402)
•    ZDRUŽENO KRALJESTVO, 3 (GBRHU, 23420)
•    ZDRUŽENO KRALJESTVO, T-Mobile (GBRME, 23430)
 

Zakup 1 GB prenosa podatkov pri izbranih operaterjih izven EU bo od 1. 7. 2024 omogočal do največ šest (6) samodejnih aktivacij v istem obračunskem ciklu. Trenutno sta omogočeni največ dve (2) aktivaciji. 
Spremembe so v korist končnih uporabnikov, saj gre za širitev obsega storitve, ki je na voljo (število destinacij in možnih aktivacij na obračunski cikel).

Cenik storitev je v sledi spremembam dostopen tukaj.
 

Dnevna tarifa Tujina in paketi (Podjetni) Svobodni 100 GB / 140 GB

S 1. 7. 2024 bomo v obstoječe zakupe gostovanj v Srbiji, Severni Makedoniji in Združenem kraljestvu znotraj Dnevne tarife Tujina (https://www.a1.si/tujina/nic-vec-skrbi-zaradi-visokih-stroskov-v-tujini) in paketov (Podjetni) Svobodni 100 GB / 140 GB vključili tudi omrežji AT&T (USACG, 310410) ter T-mobil (USAW6, 310260) v Združenih državah Amerike. Spremembe so v korist končnih uporabnikov, saj gre za širitev obsega omrežij. 

Hkrati spreminjamo Posebne pogoje uporabe »Dnevne tarife Tujina« in s tem te prilagajamo regulativi ter dodajamo podlago za omogočanje vklopa Dnevne tarife Tujina tudi na paketih brez mesečne naročnine oz. paketih mobilnega interneta v prihodnosti. Pogoji so v originalni in z označenimi spremembami na voljo na spletnem naslovu: https://www.a1.si/sodelovanje/splosni-pogoji/telekomunikacijske-storitve.

Spremembe so zgolj administrativne narave in nimajo negativnih posledic za obstoječega končnega uporabnika oz. gre za posodobitev pogojev zaradi že izvedene uskladitve z veljavnimi predpisi.
 

Sprememba Posebnih pogojev za uporabo storitve VALÚ Moneta

1.8.2024 spreminjamo Posebne pogoje za uporabo storitve VALÚ Moneta. Celotna vsebina navedenih pogojev je v sledi spremembah glede na do sedaj veljavne pogoje dostopna tukaj

Spremembe zajemajo dopolnila vezana na zahteve Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), Zakona o centralnem kreditnem registru, posodobitev izrazoslovja.

Spremembe so predvsem v točkah 2.18, 4.10, 4.11, 8.3 in 10, ki vključujejo:

2.18 – definicija OTZ, kot kratica, ki pomeni oceno tveganja stranke, skladno z ZPPDFT-2,

4.10 in 4.11: Določajo merila za oceno tveganja stranke glede na zakonodajo o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2). Opredeljujejo postopke za preverjanje strank, nadzor tveganj in merila za prekinitev poslovnih razmerij.


8.3.: Skladno z zakonom je dodana podlaga za zbiranje podatkov za namen ugotovitve politične izpostavljenosti vsake fizične osebe, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.   

10: Uvajajo obveznost poročanja podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov v sistem SISBIZ v skladu z ZCKR, kar omogoča pravico do vpogleda v lastne podatke prek aplikacije Moj SISBIZ.

Celotno vsebino Posebnih pogojev za uporabo storitve VALÚ Moneta, kot veljajo od 1.8.2024 dalje, v čistopisu najdete tukaj.

Sprememba mesečne naročnine za storitev A1 Protekt

S 1.7.2024 spreminjamo mesečno naročnino storitve A1 Protekt. Cena mesečne naročnine A1 Protekt se bo zvišala za 0,50 EUR z DDV in bo od 1.7.2024 dalje znašala 2,49 € z DDV. Razlog za spremembo cene je dvig stroškov iz naslova najema strežnikov in višje cene električne energije za vzdrževaje le-teh. 

Cenik storitev je v sledi spremembam dostopen tukaj.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Naročniki, na katere se navedene spremembe naročniških pogojev nanašajo ter se z njimi ne strinjajo in imajo pravico do odstopa od pogodbe, imajo na podlagi veljavne zakonodaje pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. Če se naročniki odločijo obdržati prejeto terminalsko opremo, so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati tudi nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni. Če se odločijo, da bodo operaterju terminalsko opremo vrnili, jo lahko vrnejo v stanju, kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru so operaterju dolžni plačati uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa jim bo vrnil kupnino.

Naročnik nima pravice odstopa od pogodbe, če je navedena sprememba izključno v korist končnega uporabnika ali je zgolj administrativne narave in nima negativnih posledic za končnega uporabnika ali je potrebna zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi.

Za obstoječe uporabnike storitve VALÚ Moneta, ki se s spremenjenimi Posebnimi pogoji za uporabo storitve VALÚ Moneta ne strinjajo, pa velja, da lahko do uveljavitve sprememb brez plačila nadomestila odstopijo od pogodbe za uporabo storitve VALÚ Moneta. 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami pogojev lahko naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah operaterja.

Celotno besedilo, ki si ga lahko shranite, je na voljo v pdf obliki.