Sprememba obračunskega intervala za klice na premijske številke 090

Obveščamo vas, da zaradi uskladitve z novim Splošnim aktom o objavi informacij o veljavnih tarifah (Uradni list RS, št. 31/22) spreminjamo pogoje naročniške pogodbe. Spremembe so v spodaj opredeljenih cenikih zaradi poenotenja obračuna pri vseh storitvah, tako fiksnih kot mobilnih, in sicer se spreminja obračunski interval za klice na premijske številke 090. S 4.7.2022 namesto 15-sekundnega stopi v veljavo 1-minutni obračunski interval. Klici se zaračunavajo po veljavnih cenikih, dosegljivih na https://www.a1.si/pomoc-in-informacije/ceniki . Konkretne korekcije so navedene v nadaljevanju:

  1. Spremembe cenika klicev na 090 komercialne številke – obračunski interval – prečrtano se briše:

Vse navedene cene veljajo za minuto pogovora v Sloveniji. Za mobilne uporabnike naročnike A1 ter vseh fiksnih paketov A1 Kombo znaša obračunski interval 60/60 kar pomeni, da naročnik plača klic po minutnem intervalu, ne glede na to, ali je klic trajal manj kot polno minuto. Za naročnike ostalih fiksnih paketov A1 velja obračunski interval 15/15 kar pomeni, da naročnik plača najmanj 15 sekund klica, ne glede na to, ali je klic trajal manj kot 15 sekund. Cene vključujejo DDV. A1 Slovenija, d. d. si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodne najave. Informativni seznam velja od 4. 7. 2022. 

  1. Spremembe cenika klicev na A1 090 po kategorijah – obračunski interval

Tekst Cenika klicev A1 090 po kategorijah se s 4. 7. 2022, pri ceniku za klice, ki so obračunani glede na trajanje klica (Kategorija 1 do 13) spremeni iz: »Obračunski interval je 15 sekund. Obračuna se vsak začeti interval. Cenik velja od 20. 4. 2017 do spremembe.« v »Obračunski interval je 1 minuta. Obračuna se vsak začeti interval. Cenik velja od 4. 7. 2022 do spremembe.«

Klici se zaračunavajo po veljavnih cenikih, dosegljivih na https://www.a1.si/pomoc-in-informacije/ceniki .