K boju proti podnebnim spremembam lahko prispeva tudi sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Zato se moramo k varovanju okolja in prilagoditvi dejavnosti zavezati tudi telekomunikacijska podjetja. Temu področju smo se v A1 intenzivno posvečali že v preteklosti. Zdaj pa smo na ravni skupine A1 Telekom Austria Group za obdobje do leta 2030 sprejeli ambiciozne cilje.

Krožno gospodarstvo


Spodbujati krožno gospodarstvo ter vsako leto povečati število recikliranih in obnovljenih naprav.

Zmanjšati lastni ogljični odtis


Postati neto ogljično nevtralni z zmanjšanjem ogljičnega odtisa s postopnim prehodom na energijo obnovljivih virov. 
 

Energetska učinkovitost 


V primerjavi z letom 2019 povečati energetsko učinkovitost (porabljena el.energija za prenos podatkov ) za 80%

Okoljska politika

Z okoljsko politiko v A1:

  •  presegamo zahtevane okoljske standarde,
  • sprejemamo odgovorne trajnostne odločitve in
  • zmanjšujemo vpliv na okolje.
Poslujemo transparentno in nenehno izboljšujemo svoje delovanje. Od leta 2009 imamo vpeljan sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Z vpisom v register EMAS smo svojo okoljsko odličnost še nadgradili. Interni Eko tim s sodelavci pa uresničuje okoljske ideje in pobude. Želimo ozeleniti procese in delovno okolje. Zato zagotavljamo finančne in kadrovske vire ter izobraževanja in posebna znanja sodelavcev, ki s svojim delom vplivajo na okolje.
 

Z Okoljsko politiko se v A1 zavezujemo k zmanjševanju vplivov na okolje in trajnostnemu poslovanju.

Zmanjšanje okoljskih vplivov

Povečujemo delež električne energije iz obnovljivih virov s potrdili o izvoru.

Zmanjšujemo porabo goriva in izpuste. Vozni park posodabljamo s hibridnimi in električnimi vozili ter racionaliziramo število službenih poti.

Povečujemo energetsko učinkovitost v stacionarnem in mobilnem omrežju. Uporabljamo energetsko varčnejšo opremo in naprave.

Zagotavljamo energetsko varčno in zeleno delovno okolje.

Povečujemo obseg poslovanja brez papirja. Arhivi so elektronski, omogočamo pa e-podpisovanje in e-račune.

Izogibamo se nastajanju odpadkov, zmanjšujemo njihovo količino in jih ustrezno recikliramo.

Zbiramo odslužene telefone in poskrbimo za njihovo reciklažo.

Komuniciramo z javnostmi o gradnji baznih postaj in elektromagnetnem sevanju.

V središče delovanja postavljamo čebele. Iščemo nove priložnosti, da odnos z njimi še nadgradimo. Zavedanje o pomenu čebel širimo v domačem in tujem okolju.

Uvrstitev v sistem EMAS

Aprila 2014 je Agencija RS za okolje A1 uvrstila v sistem EMAS. Vsako leto namreč uspešno obnovimo certifikat ISO 14001 in ustrezamo standardom za vpis v register EMAS.
Shema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij. Namenjena je spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Je nadgradnja certifikata ISO 14001, ki z objavljanjem preverjenih okoljskih informacij zagotavlja večjo odprtost in odkritost.

Urbano čebelarjenje

V A1 podpiramo urbano čebelarjenje in povečanje števila kranjskih čebel v mestu. Na strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani imamo šest panjev s šestimi čebeljimi družinami. Te vsako leto pridelajo okrog 100 kilogramov kakovostnega medu. Med iz naših panjev sodelavci A1 uporabljamo za sladkanje čaja, večkrat na leto organiziramo tradicionalni slovenski zajtrk, preostale kozarčke medu pa namenimo za poslovna darila.
Med A1 je izredno kakovosten. Leta 2018 je na mednarodnem sejmu AGRA prejel zlato priznanje, leto prej pa srebrno.
O čebelah, pomenu skrbi zanje in njihovi dragoceni vlogi ozaveščamo sodelavce in širšo javnost. A1 je tudi član Čebelje poti, ki deluje pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Skupaj z drugimi člani z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbimo za dobrobit čebel v mestu, A1 pa tudi širše.

Prva 3D ulična poslikava v Ljubljani 

Svetovni dan čebel 2022 smo obeležili s prvo 3D ulično poslikavo v središču Ljubljane, ki smo jo posvetili čebelam. Z anamorfno ulično poslikavo svetovno znanega 3D uličnega umetnika Filipa Mrvelja smo opozorili na izjemen pomen čebel za naš obstoj. Obiskovalci so si lahko v živo ogledali, kako anamorfna poslikava nastaja, se po njej sprehodili in se fotografirali v tridimenzionalnem cvetočem travniku, polnem čebel. Ob tem smo razdelili tudi skoraj 4000 eko svinčnikov z medovitimi semeni ter jih pozvali k sajenju in ohranjanju čebel med nami.

Več cvetlic

Ob prvem svetovnem dnevu čebel, 20. maja 2018, smo ocvetličili Slovensko cesto v Ljubljani. Mimoidočim smo razdelili 3.500 medovitih lončnic, da jih posadijo na balkon ali vrt in tako pomagajo nahraniti čebele v času pozne paše. V Centrih A1 po Sloveniji pa smo razdelili 10.000 zavitkov semen medovitih rastlin.

Pentlja za podporo čebelam

Na svetovni dan čebel leta 2019 smo na naših prodajnih mestih razdelili 8.000 čebeljih pentelj. Sodelavce in uporabnike smo spodbudili, da si jo pripnejo in tako simbolično podprejo čebele. Uporabnike Facebooka pa smo pozvali, da si na svojo profilno fotografijo pripnejo virtualno pentljo.

Urbani čebelarji

V skrbi za čebelje družine na strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani smo oblikovali interno pobudo Postani urbani čebelar. Dva sodelavca sta se pod mentorstvom hišnega čebelarja izučila za urbana čebelarja. Ob tem sta ustvarila zbirko znanj in nasvetov za vse, ki bi se želeli ukvarjati z urbanim čebelarjenjem.

Čebelje Lahkonočnice

Čebele so pribrenčale tudi v naše pravljice za lahko noč Lahkonočnice. Pri njihovem nastajanju smo se povezali s Tinko Bačič, doktorico biologije in predavateljico na ljubljanski Biotehniški fakulteti, ter s pisateljem Sebastijanom Pregljem. Za slikovno upodobitev sta poskrbela ilustratorja Marko Rop in Marta Bartolj. Zgodbe pa so prebrali pripovedovalci iz Doma starejših občanov Fužine.

Čebelji natečaj za otroke

Ob selitvi čebeljih družin v nove panje smo organizirali likovni natečaj za otroke. V sodelovanju z Mladinsko knjigo in njenim projektom Cici umetnije smo otroke povabili, da narišejo risbe, ki jih navdihujejo Lahkonočnice. Med več kot 2.700 prejetimi ilustracijami smo jih izbrali 30. Te danes krasijo panjske končnice naših čebelnjakov.

Skupni zajtrk

Na tradicionalnem slovenskem zajtrku smo sodelavcem postregli z medom, ki so ga pridelale naše čebele, in jih tako opozorili na pomen čebel v našem življenju. Prikazali smo pobiranje in točenje svežega medu ter jih povabili k ročnemu pakiranju medu. Od maja 2018 imamo tudi neposredni prenos življenja v naših čebelnjakih.