O A1 Slovenija

Okolje


Okoljska politika

V A1 Slovenija je družbena odgovornost globoko vpeta v srce poslovanja. Živimo jo vsak dan in na vseh področjih našega delovanja. Poleg odgovornosti do ljudi posebno pozornost namenjamo zlasti odgovornosti do okolja – naravnega in družbenega. K odgovornemu okoljskemu delovanju smo se zavezali tudi kot del skupine A1 Telekom Austria Group.

Interni Eko tim s sodelavci uresničuje okoljske ideje in pobude z namenom, da se ozelenijo procesi in delovno okolje ter s tem pomaga zmanjšati naš ogljični odtis in druge vplive na okolje. Ko gre za okolje, si prizadevamo, da so zagotovljeni tako finančni in kadrovski viri kot tudi ustrezna izobraževanja in posebna znanja, s katerimi omejujemo naše vplive na okolje.

Naše delovanje temelji na transparentnem poslovanju in nenehnem izboljševanju. Že od leta 2009 imamo vpeljan sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Z vpisom v register EMAS smo svojo okoljsko odličnost še nadgradili.

Z Okoljsko politiko se v A1 zavezujemo k zmanjševanju vplivov na okolje in trajnostnemu poslovanju. Za uresničevanje te zaveze bomo tudi v prihodnje sledili začrtanim okoljskim programom:

•          Zmanjševanje CO2 odtisa

•          Povečevanje energetske učinkovitosti

•          Povečevanje deleža električne energije iz obnovljivih virov

•          Zmanjševanje porabe papirja

•          Zmanjševanje službenih poti

•          Zmanjševanje količine nastalih odpadkov

•          Komuniciranje z javnostjo o gradnji baznih postaj in elektromagnetnem sevanju

 

V A1 Slovenija dosledno upoštevamo vso veljavno zakonodajo in druge zahteve, ki smo jih sprejeli v okviru skupine A1 Telekom Austria Group. Z vpeljavo okoljskih aktivnosti želimo presegati zahtevane osnovne standarde in sprejemati odgovorne trajnostne odločitve.

V središče delovanja smo v A1 postavili tudi čebele, ki so postale del nas in naše kulture, zato bomo tudi v prihodnje iskali nove priložnosti, da odnos do črno-rumenih bitij še nadgradimo.

Zavedanje o pomenu čebel želimo širiti tako v domačem kot tujem okolju. 

 

Maj 2020

 

 

 

          

 

 

Okoljski certifikat ISO14000

Uspešno vzdržujemo sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

V A1 Slovenija smo za nenehno izboljševanje okoljskega delovanja in posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja v letu 2009 vzpostavili sistem ravnanja z okoljem in pridobili certifikat ISO 14001. Vzpostavljeni sistem ravnanja z okoljem vključuje vse telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične komunikacijske dejavnosti, satelitske komunikacijske dejavnosti ter poslovne prostore in naša prodajna mesta.

V okviru sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 smo prepoznali in s pomočjo kriterijev ovrednotili naše okoljske vidike. Okoljski vidiki izhajajo iz naših dejavnosti in proizvodov oz. storitev. Vzdržujemo in posodabljamo jih v okviru Eko tima ob uvajanju novosti v dejavnosti podjetja in ob drugih spremembah v delovanju organizacije, ki imajo za posledice okoljske vplive.


Uvrstitev v sistem EMAS

Po uspešni vsakoletni obnovitvi okoljskega certifikata ISO 14001 in potrditvi, da A1 Slovenija ustreza standardom za vpis v EMAS register, je Agencija RS za okolje in prostor z aprilom 2014  A1 Slovenija uvrstila v sistem EMAS. Shema EMAS (ECO - Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij.
 

Datoteke

 

Družbena odgovornost v A1 Telekom Austria Group

 

 

 

 

          

 

 

V našem podjetju posebno pozornost namenjamo odgovornosti do naravnega okolja, zato podpiramo urbano čebelarjenje in razvoj kranjskih čebelic v mestu. Na strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani imamo šest panjev s šestimi čebeljimi družinami. Na leto pridelamo preko 100 kg kakovostnega medu. Med A1 uporabljamo zaposleni za sladkanje čajev, večkrat na leto organiziramo tradicionalni slovenski zajtrk, preostale kozarčke pa namenimo za poslovna darila.

Med A1 je izredne kvalitete, kar dokazuje zlato priznanje, ki smo ga avgusta 2018 prejeli na mednarodnem sejmu AGRA in srebrno priznanje, ki smo ga prejeli leto pred tem.   

Ob prvem Svetovnem prazniku čebel, 20. maja 2018 smo ocvetličili Slovensko ulico v Ljubljani. Mimoidočim smo razdelili 3.500 medovitih lončnic, da jih posadijo na balkon ali vrt in tako pomagajo nahraniti čebele v času pozne paše. V Centrih A1 po Sloveniji smo razdelili 10.000 paketov s semeni medovitih rastlin.

A1 je član Čebelje poti, ki deluje pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Skupaj z drugimi člani skrbimo za dobrobit čebel v mestu z najrazličnejšimi aktivnostmi.

Zgodba urbanega čebelarjenja v A1 Slovenija:


Čebelja dejstva:

  • Čebele so v mestu varnejše, saj so manj izpostavljene pesticidom.
  • Urbano čebelarstvo v Ljubljani predstavlja več kot 3 % celotne čebelarske panoge.
  • Med čebel v mestu ima zaradi raznolikosti njihove paše do 10-krat bolj pestro sestavo.
  • Tretjina svetovne hrane je odvisna od opraševanja čebel.
  • Panj čebel mora za 1 kg medu preleteti razdaljo, enako trikratni poti okoli sveta.
  • Med enim nabiranjem cvetnega prahu in nektarja čebela obišče od 50 do 100 cvetov.

 

Roj čebeljih pravljic. Za sanje, sladke kakor med

Že drugo leto zapored smo pripravili pravljično trilogijo za naše najmlajše. Prva trilogija je nastala izpod peresa Tinke Bačič, drugo trilogijo pa je napisal Sebastijan Preglj. Pripovedovalcem iz DSO Fužine pa so bile dodeljene vloge junakov, ki preko njihovih glasov oživijo v čudovitih pravljicah. Igra vlog, umirjen glas starostnikov in razgibano dogajanje malčke zazibajo v sanje, sladke kakor med. 

Prisluhnite čebeljim prigodam na Lahkonocnice.si.