O A1 Slovenija

Okolje


Okoljska politika

V A1 Slovenija je družbena odgovornost globoko vpeta v srce poslovanja. Živimo jo vsak dan in na vseh področjih našega delovanja. Poleg odgovornosti do ljudi posebno pozornost namenjamo zlasti odgovornosti do okolja – naravnega in družbenega. K odgovornemu okoljskemu delovanju smo se zavezali tudi kot del skupine A1 Telekom Austria Group.

Interni Eko tim s sodelavci uresničuje okoljske ideje in pobude z namenom, da se ozelenijo procesi in delovno okolje ter s tem pomaga zmanjšati naš ogljični odtis in druge vplive na okolje. Ko gre za okolje, si prizadevamo, da so zagotovljeni tako finančni in kadrovski viri kot tudi ustrezna izobraževanja in posebna znanja, s katerimi omejujemo naše vplive na okolje.

Že od leta 2009 v največji možni meri zmanjšujemo ogljični odtis. Vpeljan imamo sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in EMAS, s katerim opredeljujemo okoljske programe in merimo začrtane cilje.

Naše delovanje temelji na varčevanju z energijo in povečevanju energetske učinkovitosti. Nizko porabo energije zagotavljamo z gradnjo sodobnega in varčnega omrežja. Čeprav svoje omrežje ves čas nadgrajujemo, si prizadevamo, da se poraba električne energije na enoto prometa zmanjšuje. Del električne energije porabljamo iz obnovljivih virov in v prihodnjih letih želimo ta delež še povečati.

Varčujemo z materialnimi viri. Kupujemo izdelke, ki so okolju prijazni, se reciklirajo ali ponovno uporabijo. Vsa prodajna mesta imamo opremljena s sistemom elektronskega podpisovanja, s čimer zelo zmanjšujemo porabo papirja. Uporabnike nagovarjamo k odgovornemu ravnanju do okolja. Porabo energentov omejujemo tudi tako, da službene poti nadomeščamo z videokonferenčnimi klici.

Veliko pozornost namenjamo ravnanju z odpadki, ki jih vestno ločujemo in preprečujemo njihovo nastajanje. K pravilnemu ravnanju z odpadki spodbujamo tako zaposlene kot poslovne partnerje. V naših poslovalnicah imamo nameščene zbiralnike, v katere lahko uporabniki odložijo odslužene telefone, polnilnike in baterije ter drugo odpadno elektronsko in električno opremo.

Uporabnike aktivno ozaveščamo o vplivih elektromagnetnega sevanja ter pri tem redno sodelujemo s strokovnimi in splošnimi javnostmi. Meritve elektromagnetnega sevanja in dejavnosti glede drugih okoljskih zahtev izvajamo skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Tako kot na vseh drugih področjih si tudi pri varovanju okolja prizadevamo narediti še korak dlje od predpisanih norm.

V A1 Slovenija dosledno upoštevamo vso veljavno zakonodajo in druge zahteve, ki smo jih sprejeli v okviru skupine A1 Telekom Austria Group, obenem pa z vpeljavo okoljskih aktivnosti presegamo zahtevane osnovne standarde in si prizadevamo za nenehno izboljševanje procesov, preprečevanje onesnaževanja in zmanjševanje svojih okoljskih vplivov.

V središče delovanja smo v A1 postavili tudi čebele, ki so postale del nas in naše kulture, zato bomo tudi v prihodnje iskali nove priložnosti, da odnos do črno-rumenih bitij še nadgradimo.

 

April 2019

 

 

 

          

 

 

Okoljski certifikat ISO14000

Uspešno vzdržujemo sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

V A1 Slovenija smo za nenehno izboljševanje okoljskega delovanja in posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja v letu 2009 vzpostavili sistem ravnanja z okoljem in pridobili certifikat ISO 14001. Vzpostavljeni sistem ravnanja z okoljem vključuje vse telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične komunikacijske dejavnosti, satelitske komunikacijske dejavnosti ter poslovne prostore in naša prodajna mesta.

V okviru sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 smo prepoznali in s pomočjo kriterijev ovrednotili naše okoljske vidike. Okoljski vidiki izhajajo iz naših dejavnosti in proizvodov oz. storitev. Vzdržujemo in posodabljamo jih v okviru Eko tima ob uvajanju novosti v dejavnosti podjetja in ob drugih spremembah v delovanju organizacije, ki imajo za posledice okoljske vplive.


Uvrstitev v sistem EMAS

Po uspešni vsakoletni obnovitvi okoljskega certifikata ISO 14001 in potrditvi, da A1 Slovenija ustreza standardom za vpis v EMAS register, je Agencija RS za okolje in prostor z aprilom 2014  A1 Slovenija uvrstila v sistem EMAS. Shema EMAS (ECO - Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij.
 

Datoteke

 

Družbena odgovornost v A1 Telekom Austria Group

 

 

 

 

          

 

 

V našem podjetju posebno pozornost namenjamo odgovornosti do naravnega okolja, zato podpiramo urbano čebelarjenje in razvoj kranjskih čebelic v mestu. Na strehi poslovne stavbe A1 v Ljubljani imamo šest panjev s šestimi čebeljimi družinami. Na leto pridelamo preko 100 kg kakovostnega medu. Med A1 uporabljamo zaposleni za sladkanje čajev, večkrat na leto organiziramo tradicionalni slovenski zajtrk, preostale kozarčke pa namenimo za poslovna darila.

Med A1 je izredne kvalitete, kar dokazuje zlato priznanje, ki smo ga avgusta 2018 prejeli na mednarodnem sejmu AGRA in srebrno priznanje, ki smo ga prejeli leto pred tem.   

Ob prvem Svetovnem prazniku čebel, 20. maja 2018 smo ocvetličili Slovensko ulico v Ljubljani. Mimoidočim smo razdelili 3.500 medovitih lončnic, da jih posadijo na balkon ali vrt in tako pomagajo nahraniti čebele v času pozne paše. V Centrih A1 po Sloveniji smo razdelili 10.000 paketov s semeni medovitih rastlin.

A1 je član Čebelje poti, ki deluje pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Skupaj z drugimi člani skrbimo za dobrobit čebel v mestu z najrazličnejšimi aktivnostmi.

Zgodba urbanega čebelarjenja v A1 Slovenija:


Čebelja dejstva:

  • Čebele so v mestu varnejše, saj so manj izpostavljene pesticidom.
  • Urbano čebelarstvo v Ljubljani predstavlja več kot 3 % celotne čebelarske panoge.
  • Med čebel v mestu ima zaradi raznolikosti njihove paše do 10-krat bolj pestro sestavo.
  • Tretjina svetovne hrane je odvisna od opraševanja čebel.
  • Panj čebel mora za 1 kg medu preleteti razdaljo, enako trikratni poti okoli sveta.
  • Med enim nabiranjem cvetnega prahu in nektarja čebela obišče od 50 do 100 cvetov.

 

Roj čebeljih pravljic. Za sanje, sladke kakor med

Že drugo leto zapored smo pripravili pravljično trilogijo za naše najmlajše. Prva trilogija je nastala izpod peresa Tinke Bačič, drugo trilogijo pa je napisal Sebastijan Preglj. Pripovedovalcem iz DSO Fužine pa so bile dodeljene vloge junakov, ki preko njihovih glasov oživijo v čudovitih pravljicah. Igra vlog, umirjen glas starostnikov in razgibano dogajanje malčke zazibajo v sanje, sladke kakor med. 

Prisluhnite čebeljim prigodam na Lahkonocnice.si.