Mobilni paket midiMIO z neomejenim prenosom podatkov je vsem novim naročnikom sedaj na voljo kar 20 % ceneje za 1 leto.
To pa še ni vse – v paketu midiMIO si lahko brezplačno vklopite tudi zabavno vsebino po svoji izbiri. Na voljo so vam Voyo, HBO GO in A1 Xplore Music by Deezer.
Neomejen paket za neomejeno brezskrbnost in neomejeno zabavo.

Koliko A1 paketov* že imate?

midiMIO

midiMIO
midiMIO

midiMIO

- 20 %
za 1 leto
13,59 €/m
16,99 €/m

Neomejeno

Min + SMS/MMS

Neomejeno GB

Do 100 GB polna hitrost, nato 2/1 Mb/s

6 mesecev brezplačno

Ena izmed storitev HBO Max, Deezer ali Voyo

11,1 GB

Prenos podatkov v EU/EEA

VOYO - uživajte v zabavnih vsebinah!      

Izberite VOYO in spremljajte svoje najljubše vsebine kjerkoli ste – 6 mesecev vključeno v paket midiMIO

Preveri

Uporabljajte neomejen prenos podatkov na več napravah

Paket A1 2.SIM vam omogoča uporabo neomejenega prenosa podatkov v paketu midiMIO tudi na drugi napravi – telefonu, tablici ali prenosnem računalniku.

Paket A1 2.SIM je za uporabnike paketov MIO na voljo za samo 5 €.

*Z vsakim novim paketom na skupnem računu, se vam zniža mesečna naročnina na MIO paketu. Paketi, ki jih lahko povežete v popust multiMIO, so: naročniški paketi za mobilne storitve MIO in paketi fiksnih storitev A1 Kombo, A1 Fix net, A1 Net+TV, A1 Brezžični net, A1 Brezžični net+TV, A1 Domači net. 

Neomejeni paketi MIO po znižani ceni

Preverite še ostale pakete MIO z neomejenim prenosom podatkov, ki so sedaj na voljo kar 20 % ceneje za 1 leto. V paketih midiMIO in maksiMIO si lahko brezplačno vklopite tudi zabavno vsebino po svoji izbiri. Na voljo so vam Voyo, HBO GO in A1 Xplore Music by Deezer.

Preveri ostale pakete

5G omrežje

Paket midiMIO vključuje uporabo omrežja 5G, ki omogoča gigabitne hitrosti prenosa podatkov.

multiMIO popust

Povežite več mobilnih ali mobilne in fiksne pakete v svojem gospodinjstvu
in prihranite kar do 144 € na leto. Vsak dodaten paket, ki ga povežete na skupnem računu
vam prinaša dodaten popust na mobilnih paketih MIO in A1 Vajb.

Vsaka povezana številka prinaša
dodaten 1€ popusta na neomejene mobilne pakete MIO in paket A1 Vajb.

Izračunajte svoj popust

Izberite telefone Samsung z darilom!

Preverite ponudbo telefonov Xiaomi po ugodnih cenah!

 • Več o paketih MIO

  Ponudbo za pakete miniMIO, midiMIO in maksiMIO lahko izkoristijo vsi novi in obstoječi naročniki A1 (če imajo sklenjeno Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, pod pogoji te pogodbe). Paketi miniMIO, midi MIO in maksiMIO vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov, vendar se v paketu miniMIO po doseženih 10 GB prenosa podatkov, v paketu midiMIO po doseženih 100 GB prenosa podatkov, v paketu maksiMIO pa po doseženih 500 GB prenosa podatkov v obračunskem obdobju hitrost prenosa podatkov zniža na 2/1 Mb/s. Paket miniMIO vključuje 8.051 MB prenosa podatkov; paket midiMIO 11.409 MB in paket maksiMIO 15.438 MB, ki ga lahko uporabnik porabi v državah EU/EEA brez pribitkov.

  Paketi MIO so namenjeni običajni uporabi storitev na mobilnem telefonu. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vsi paketi do porabe določene, v posameznem paketu opredeljene količine podatkov, omogočajo polno LTE hitrost prenosa podatkov do 200/50 Mb/s. 

  Vse cene vključujejo DDV. Za pakete MIO veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnikePosebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov MIO, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1.  

 • Več o multiMIO popustu

  Popust multiMIO lahko izkoristijo vsi naročniki paketov MIO in A1 Vajb, ki na skupnem mesečnem računu združijo: 

  • več mobilnih ali 

  • mobilne in fiksne pakete A1.  

  multiMio popust uporabnikom prinaša od 1 do 3 € popusta na mesečno naročnino na paketih MIO in A1 Vajb, dokler sta na istem računu združena vsaj dva paketa, od tega mora biti vsaj eden paket MIO ali A1 Vajb:  

  • 2 povezana paketa (od tega vsaj en MIO ali A1 Vajb) = 1 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/A1 Vajb 

  • 3 povezani paketi (od tega vsaj en MIO ali A1 Vajb)  = 2 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/A1 Vajb 

  • 4 povezani paketi (od tega vsaj en MIO ali A1 Vajb)  = 3 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/A1 Vajb
    

  multiMIO popust se obračuna na največ 4 mobilnih številkah MIO ali A1 Vajb na skupnem računu. Prihranek 144 € letno predstavlja seštevek mesečnih popustov iz naslova multiMIO, če so na skupnem računu povezani 4 paketi MIO ali A1 Vajb (popust 3 €/mesec za vsak povezan paket).

  Paketi, ki jih uporabniki lahko povežejo v popust multiMIO so: vsi naročniški paketi za mobilne storitve in paketi fiksnih storitev A1 Kombo, A1 Fix net, A1 Net+TV, A1 Brezžični net, A1 Brezžični net+TV, A1 Domači net.  

  multiMIO popust velja za do povezane pakete na skupnem računu. Za pridobitev popusta vezava ni pogoj. Uporabniki so o vklopu/izklopu/zvišanju/znižanju multiMIO popusta obveščeni preko SMS sporočila. multiMIO popust ni združljiv z A1 Connect popustom.  

  V primeru, da se skupni račun razdruži, se vsem MIO/A1 Vajb mobilnim številkam, ki niso več na skupnem računu, odvzame popust na mesečno naročnino iz naslova multiMIO oziroma se ta ustrezno zniža. Za skupni račun je pogoj ista davčna številka (isti naročnik vseh storitev).  

 • Več o zabavnih vsebinah v paketu midiMIO 

  Paket midiMIO vključuje možnost aktivacije in brezplačne uporabe ene izmed naslednjih storitev: A1 Xplore Music by Deezer, HBO GO ali VOYO za obdobje 6 mesecev.  

  Brezplačno obdobje velja od dneva sklenitve naročniškega razmerja za paket midiMIO in ne od dneva aktivacije izbrane storitve. Brezplačno obdobje lahko uporabnik izkoristi samo enkrat, izbrane storitve v času brezplačnega obdobja ni mogoče zamenjati za drugo storitev. Če uporabnik po aktivaciji znotraj brezplačnega obdobja storitev deaktivira, je ta ob morebitni ponovni aktivaciji katere izmed storitev plačljiva in se obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku, tudi če brezplačno obdobje še ni bilo porabljeno v celoti. Po preteku brezplačnega obdobja se uporabniku izbrana storitev začne zaračunavati po vsakokrat veljavnem ceniku, če uporabnik storitve ne izklopi pred potekom brezplačnega obdobja.  

  Vsem obstoječim uporabnikom storitve se bo ob sklenitvi paketa midiMIO brezplačno obdobje aktiviralo avtomatsko. Če uporabnik, ki koristi brezplačno obdobje v okviru paketa midiMIO, spremeni mobilni paket, se mu brezplačno obdobje prekine in se ne prenese na nov mobilni paket. Brezplačno obdobje uporabe storitve ni prenosljivo na drug paket ali drugo naročniško razmerje, prav tako neporabljen del brezplačnega obdobja ni izplačljiv v denarju.

 • Pogosta vprašanja

  Kaj je multiMIO? 
  multiMIO je popust za naročnike paketov MIO in/ali A1 Vajb, ki na skupnem mesečnem računu združite zaračunavanje več mobilnih paketov ali mobilnih in fiksnih paketov A1. 


  Ali multiMIO popust velja za vsako telefonsko številko na skupnem računu? 
  Ne. MultiMIO popust velja samo na mobilnih paketih MIO in A1 Vajb. Se pa tudi starejši paketi štejejo k skupnemu številu povezanih paketov. Povežete lahko do 4 pakete.   

  Primer: Uporabnik poveže paketa midiMIO in A1 Go! M v multiMIO popust z dvema povezanima številkama, kar prinaša 1 € popusta na paket midiMIO. Če bi imel uporabnik na skupnem računu povezana paketa miniMIO in midiMIO, pa bi prejel 1€ popust na oba paketa.  


  Katere fiksne in mobilne pakete lahko združim na skupnem računu, da pridobim multiMIO popust na mesečno naročnino? 
  Med fiksne storitve spadajo paketi A1 Kombo, A1 Fix net, A1 Net+TV, A1 Brezžični net, A1 Brezžični net+TV in A1 Domači net; med mobilne storitve pa vsi mobilni paketi pri čemer mora biti vsaj en paket MIO ali A1 Vajb (samo MIO paketi in paket A1 Vajb pa dobijo popust). 


  Kaj se zgodi, če imam na istem računu dva stara mobilna paketa in en MIO paket? Kakšen multiMIO popust prejmem?  
  Prejmete 2 € popusta na mesečno naročnino paketa MIO. Ker so na skupnem računu združeni trije paketi, vam to prinaša multiMIO popust v višini 2 €, ampak velja ta popust samo na paketih MIO. 


  Kaj se zgodi, če imam na istem računu dva mobilna paketa A1Go!, en fiksni paket A1 Kombo in en paket MIO? Do koliko multiMIO popusta sem upravičen in kaj se zgodi s popustom A1 Connect? 
  Ker imate na skupnem računu združene 4 pakete, vam to prinaša multiMIO popust na mesečno naročnino paketa MIO v višini 3 €. Na obeh paketih A1 Go! pa ste še vedno upravičeni do 2 € A1 Connect popusta, saj je na vašem skupnem računu tudi paket fiksnih storitev A1 Kombo (kar je pogoj za A1 Connect popust). 


  Ali bom ob vključitvi ali ukinitvi multiMIO popusta obveščen?
  Da, o vkopu in izklopu vas bomo obvestili preko SMS sporočila, prav tako pa tudi ob zvišanju ali znižanju multiMIO popusta.  


  Kaj se zgodi s prenosom podatkov po porabi količine po najvišji hitrosti? 
  Hitrost se upočasni na 2/1 Mb/s do konca obračunskega cikla, nato se povrne polna hitrost.   


  Ali so mobilne storitve po upočasnitvi na 2/1 Mb/s še uporabne? 
  Hitrost 2/1 Mb/s zadostuje za uporabo družbenih omrežij, brskanje po spletu in gledanje video vsebin v nižji ločljivosti (npr. Youtube). O upočasnitvi boste obveščeni z SMS sporočilom.  


  Koliko zabavnih vsebin imam lahko vključenih na paketu MIO? 
  Lahko imate vključenih več zabavnih vsebin. Eno zabavno vsebino boste lahko uporabljali brezplačno 6 mesecev na paketu midiMIO oz. 24 mesecev na paketu maksiMIO. Preostale zabavne vsebine se vam bodo zaračunavale po ceniku.  


  Ali lahko v brezplačnem obdobju (6 ali 24 mesecev) menjam zabavne vsebine? 
  Ne, menjava zabavnih vsebin trenutno ni možna. 


  Ali imajo Senior uporabniki tudi kakšno ugodnost pri novih paketih? 
  Senior uporabniki, ki predložijo ZPIZ kartico, prejmejo 1 € popusta na mesečno naročnino paketov MIO. Senior popust je združljiv z multiMIO popustom. 


  Sem naročnik MIO paketa, na koliko naprav lahko delim prenos podatkov s paketom 2.SIM? 
  Paket 2.SIM za deljenje prenosa podatkov na drugi napravi je mogoče skleniti na paketih midiMIO in maksiMIO. Na paketu midiMIO je mogoč en paket 2.SIM, medtem ko sta na maketu maksiMIO mogoča dva paketa. 


  Sem obstoječ naročnik. Imam tudi paket Dodatni po akcijski ceni (npr. 5 €/mesec). Kaj se zgodi, če nosilni paket menjam na paket MIO? 
  V primeru menjave nosilnega paketa na paket MIO, se paket Dodatni avtomatsko spremeni v paket miniMIO. Vsi morebitni predhodni popusti na paket Dodatni se ob spremembi v paket miniMIO brišejo. 


  Ali lahko na paketu MIO sklenem paket Dodatni?  
  Ne, paket Dodatni ni mogoč na paketih MIO.


  Ali lahko prenos podatkov na paketih MIO uporabljam tudi v tujini?
  Paketi vključujejo količino prenosa podatkov po principu pravične rabe, ki jo lahko porabite tudi v državah EU/EEA. Če želite v državah EU/EEA dodatne količine, lahko v aplikacijo Moj A1 vključite plačljive opcije Mobilni internet. V 39 državah izven EU/EEA pa se vam bo samodejno vključil zakup 1 GB. Samodejni zakup 1 GB za ceno 9,99 € se vklopi samo v primeru, da se nahajate, v kateri izmed 39 držav in opravite prenos podatkov (najmanj  5 MB).

 • Več o promociji – 20 % popusta na pakete MIO

  Posebna ponudba velja za vse nove naročnike paketov miniMIO, midiMIO in maksiMIO in predstavlja 20 % popusta na mesečno naročnino na navedene pakete za obdobje 12 mesecev od aktivacije nove naročniške pogodbe. Po izteku 12 mesecev, v katerih velja popust na mesečno naročnino, se prične zaračunavati redna cena na paketih miniMIO, midiMIO in maksiMIO. Popusti se izključujejo. Popust ni prenosljiv in ga ni možno zamenjati za gotovino. Ponudba velja samo za fizične osebe. Paketi miniMIO, midi MIO in maksiMIO vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov, vendar se v paketu miniMIO po doseženih 10 GB prenosa podatkov, v paketu midiMIO po doseženih 100 GB prenosa podatkov, v paketu maksiMIO pa po doseženih 500 GB prenosa podatkov v obračunskem obdobju hitrost prenosa podatkov zniža na 2/1 Mb/s. Ponudba ni združljiva z ostalimi ugodnostmi A1. Posebna ponudba velja v obdobju med 5. 1. 2022 do vključno 15. 3. 2022.
 • Več o znižanih telefonih Xiaomi

  Ponudba velja v obdobju od 7. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Maloprodajna cena 4 EUR predstavlja mesečni obrok za nakup mobilne naprave Redmi Note 10 5G ob vezavi za 24 mesecev na paketih midiMIO ali maksiMIO in sicer v primeru plačila mobilne naprave v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer se vsi obroki, tudi prvi, mesečno prištevajo računu za opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe A1 Slovenija, d. d. Maloprodajna cena 9,60 EUR predstavlja mesečni obrok za nakup mobilne naprave Xiaomi 11 Lite 5G NE ob vezavi za 24 mesecev na paketih midiMIO ali maksiMIO in sicer v primeru plačila mobilne naprave v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer se vsi obroki, tudi prvi, mesečno prištevajo računu za opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe A1 Slovenija, d. d. Mobilno napravo na obroke lahko kupijo vsi novi in obstoječi naročniki A1 (če imajo že sklenjeno Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, po pogojih te pogodbe). Cena mobilne naprave je odvisna od izbranega naročniškega paketa. Popusta ni mogoče zamenjati za gotovino ali ga prenesti na tretjo osebo. Zaloge mobilnih naprav so omejene. Ponudba je veljavna za fizične in pravne osebe.
 • Več o promociji Samsung + darilo slušalke 

  Ponudba „Promocija Samsung pospeševanje prodaje S21 FE 5G in Z Flip3 5G", ki jo organizira Janus Trade, d.o.o. in podpira A1 Slovenija, velja v obdobju nakupa enega izmed izbranih Samsung telefonov od 7. 1. 2022 do 31. 1. 2022 ali v krajšem obdobju, če zaloge daril Samsung Galaxy Buds2 slušalk poidejo pred iztekom omenjenega (načrtovanega) obdobja promocije. Slušalke Samsung Galaxy Buds2 prejmejo vsi novi in obstoječi naročniki (če imajo sklenjeno Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, skladno s pogoji te pogodbe), ki bodo opravili nakup enega od naštetih mobilnih telefonov: Samsung Galaxy S21 FE ali Samsung Galaxy Z Flip3, v promocijskem obdobju od 7. 1. 2022 do 31. 1. 2022, skladno s pogoji ponudbe, ki so dostopni na A1.si, ter sklenili vezavo na katerem koli pogovornem paketu A1. Pogoj za uveljavljanje pravice do slušalk je uspešna registracija kupljene naprave najkasneje do 15. 2. 2022 na spletni strani A1januardarilo.s-promocije.com. Postopek uspešne registracije vključuje vnos določenih osebnih podatkov, kot so: ime, priimek, e-poštni naslov, poštni naslov, kamor se dostavi darilo (Samsung Galaxy Buds 2 slušalke), prodajno mesto A1, kjer je bila naprava kupljena, telefonsko številko, IMEI kupljene naprave in priložiti dokazilo o nakupu naprave z vezavo – Pogodba o zagotovitvi posebne ugodnosti, kjer je vidna IMEI številka ter datum nakupa naprave. Vse reklamacije v vezi z registracijo se upoštevajo do 15. 2. 2022. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Dostava slušalk uporabnikom, ki ste se uspešno in pravočasno registrirali prek spletne strani A1januardarilo.s-promocije.com, v skladu s temi pravili, bo opravljena najkasneje do 8. 3. 2022 na naslov, naveden pri registraciji na spletni strani A1januardarilo.s-promocije.com, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije. Uporabnik bo Samsung Galaxy Buds 2 slušalke  prejel preko Pošte Slovenija. Stroške dostave daril krije organizator. Podrobnejša navodila za registracijo in pogoji za prejem darila so navedeni na povezavi A1januardarilo.s-promocije.com.

1. Izberi paket Paket

2. Izberi telefon (če želiš) Telefon

Vezava: najprej izberi paket in telefon Vezava

Mesečno: 0,00 €

Enkratno: 0,00 €