Ukinitev ugodnosti za vklop in prejemanje eRačuna

Obveščamo vas, da 1. septembra 2020 ukinjamo dodatno ugodnost za vklop in prejemanje eRačuna v vrednosti 1 €/ mesec. Popust ukinjamo, ker digitalno poslovanje postaja standard in vse bolj nadomešča papirnato. Digitalno poslovanje je bolj enostavno, varno, pregledno in okolju prijazno. Naročnina vašega mobilnega paketa se z ukinitvijo mesečne ugodnosti za eRačun tako zviša za 1 € / mesec.

Razumemo, če se s to spremembo ne boste strinjali.

Kaj lahko storite? Na voljo imate več možnosti.

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do uveljavitve sprememb odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili telefon in ga še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete opremo v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste opremo uporabljali, pri A1 pa vam vrnemo kupnino.