Glavna direktorica za področje človeških virov in komunikacij

Larisa Grizilo ima več kot 15 let mednarodnih izkušenj na HR področju v različnih industrijah. Kariero je začela leta 1998 v družbi Wrigley, kjer je bila odgovorna za upravljanje HR področja v državah nekdanje Jugoslavije ter v Albaniji, Bolgariji in Romuniji. Med letoma 2000 in 2003 je regijo pokrivala iz Beograda.

Leta 2009 se je pridružila družbi Sanofi Adriatic, kjer je bila kot direktorica HR področja za jadransko regijo odgovorna za države nekdanje Jugoslavije in Albanijo. Zatem, leta 2013, se je pridružila družbi Discover Financial Services/Diners Club International, kjer je bila odgovorna za HR področje za Diners Club Italia in Dinit. Poleg tega je vodila skrbni pregled HR področja ob prevzemu DC Italia in Dinita s strani Corner Bank Switzerland.

Leta 2015 se je pridružila organizacijski enoti skupine TAG Srbija in Slovenija kot direktorica HR področja, leta 2016 pa je prevzela tudi vodenje korporativnih komunikacij. 1. junija 2016 je v organizacijski enoti Srbija in Slovenija prevzela položaj senior direktorice HR sektorja in korporativnih komunikacij.