Ob nakupu pametne ure še 2 paščka za darilo

Vsi, ki boste v obdobju med 25. 11. In 31. 12. 2021 kupili pametno uro Samsung Galaxy Watch4 Classic (BT ali LTE verzija) ali Samsung Galaxy Watch4 (BT ali LTE verzija), prejmete še dve darili: hibridni usnjeni pašček v barvi gorčice ter ekstremno-športni pašček v beli barvi.

Ponudba velja od 25. 11. do 31. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog.

Kako do daril?

Za pridobitev daril se mora uporabnik, ki je kupil napravo v promocijskem obdobju, uspešno registrirati pri Samsungu na naslednjem spletnem mestu: https://www.samsung.com/si/offer/galaxy-watch4-end-of-year-promotion. Registracija mora biti opravljena najkasneje do 10. 1 2022. Darila bodo poslana najkasneje do 31. 1. 2022.
 • Pogoji in določila (Samsung)

  1. Organizator promocije
  Samsung Electronics Austria GmbH, z registriranim sedežem na Dunaju, na naslovu Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Dunaj, Avstrija in matično številko FN 217924b, (v nadaljevanju: „Samsung“), organizira Promocija Samsung Galaxy Watch4 Classic in Samsung Galaxy Watch4.
   
  1. Trajanje promocije, dostava in darilo

  Promocija naprav Samsung Galaxy Watch4 Classic in Samsung Galaxy Watch4 (v nadaljevanju posamično „naprava“ in skupaj „naprave“) je na voljo uporabnikom na ozemlju Republike Slovenije v obdobju od 25.11.2021 do 31.12.2021, oziroma krajši čas, če se pred koncem tega obdobja iztečejo zaloge naprav.

  Kot uporabniki se štejejo fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma registriranim sedežem na območju Republike Slovenije, ki naprave kupujejo za lastne potrebe in ne za nadaljnjo prodajo.

  Uporabniki, ki v promocijskem obdobju prek spletnega mesta Samsung prodajnih partnerjev iz točke 6 teh Pravil in ob izpolnjevanju drugih pogojev, opredeljenih v teh Pravilih, kupijo eno izmed zgoraj opredeljenih naprav, dobijo za darilo Hibridni usnjeni pašček v barvi gorčice in Ekstremno-športni pašček v beli barvi.

  Uporabniki, ki so v zgoraj navedenem obdobju kupili izključno napravo Samsung Galaxy Watch4 Classic ali Samsung Galaxy Watch4, se morajo za sodelovanje v tej promociji, torej za pridobitev pravice do darila, registrirati pri Samsung na naslednjem spletnem mestu: https://www.samsung.com/si/offer/galaxy-watch4-end-of-year-promotion.
   
  1. Pogoji nakupa

  Nakup naprav je mogoče opraviti pri Samsung prodajnih partnerjih, navedenih v točki 6 teh Pravil, pod naslednjimi kumulativno izpolnjenimi pogoji:
   
  1. Da uporabnik v promocijskem obdobju kupi napravo;
  2. Da napravo kupi pri enem od Samsung pooblaščenih prodajnih partnerjev na ozemlju Republike Slovenije; seznam pooblaščenih partnerjev je opredeljen v točki 6 teh Pravil;
  3. Da uporabnik uspešno registrira kupljeno napravo na Samsung spletni strani najkasneje do 10.1.2022, v skladu s točko 4 teh Pravil.
   
  1. Registracija naprave

  Predpogoj za prejem daril je registracija na naslednjem spletnem mestu: https://www.samsung.com/si/offer/galaxy-watch4-end-of-year-promotion
  Postopek registracije vključuje vpis/vnos podatkov, potrebnih za uspešno registracijo. Podatki, ki se zberejo z namenom, da lahko uporabnik uveljavi pravico do darila in dostavo darila po uspešni registraciji, so:
   
  • ime in priimek uporabnika naprave oziroma ime podjetja*,
  • elektronski naslov uporabnika naprave,
  • telefonska številka uporabnika naprave**,
  • naslov oziroma sedež uporabnika naprave na ozemlju Republike Slovenije (zaradi dostave darila),
  • IMEI številka 1/serijska številka kupljene naprave, (15-mestna številka)
  • Dokazilo o nakupu (slika/sken računa*** ali aneks/pogodba, s katere so vidni naslednji podatki: ime in priimek naročnika/podjetja, datum nakupa in serijsko številko naprave). Garancijski list ne velja kot ustrezno dokazilo.


  V kolikor stranka ne opravi regitracije pravilno, napačno vnese serijsko stevilko, se registracija smatra kot nepravilna in stranka do prejema darila ni upravičena.
  Vse reklamacije v vezi registracij se upoštevajo do 20.1.2022. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo in s tem stranka odstopa od prejema darila.

  Kupec lahko tudi neodvisno preveri stanje registracije s poslanim e-sporočilom na e-poštni naslov: watchpromocija2021@janustrade.si ali preko brezplačne številke klicnega centra 080 26 20 v času promocije vsak delovnik od 8h do 15h.

  *Ime in priimek registrirane osebe/kupca/naslovnika mora biti enaka nazivu kateri je viden na pogodbi/aneksu/računu. V kolikor se ti podatki ne ujemajo, je registracija smatrana kot napačna in bo zavrnjena. V kolikor je naročnik podjetje/pravna oseba, za njih lahko registracijo opravi pooblaščena oseba/zastopnik in je v tem primeru dolžna podati dokazilo o zastopanju/pooblastilo.

  **Za obveščanje o dostavi paketa. Podjetje Janus Trade d.o.o. ima s Pošto Slovenija d.o.o. sklenjeno pogodbo o opravljanju poštnih in ostalih storitev. Pošta Slovenija že ob prevzemu pri pošiljatelju naslovnika obvesti in informira o poteku ter času dostave ter mu ponudi in ga seznani z vsemi alternativnimi možnostmi prevzema in dostave.

  ***Vse registracije se preverjajo preko finančne uprave Republike Slovenije. Iz računa mora biti razvidna ZOI QR koda ali številka.
  S klikom na gumb za pošiljanje podatkov uporabnik podatke predloži Samsungu in njegovim podizvajalcem z namenom, da ti preverijo, ali so izpolnjeni pogoji, torej ali je uporabnik pridobil pravico do darila, uporabnik pa tudi izrecno soglaša z uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z določbami teh Pravil. Za uspešen postopek registracije je potrebno soglasje uporabnika.
  OPOMBA:
  Pogoj za uveljavljanje pravice do darila je uspešna registracija na spetni strani: https://www.samsung.com/si/offer/galaxy-watch4-end-of-year-promotion

   
  1. Dostava darila

  Dostava daril uporabnikom, pod pogojem, da so opravili registracijo v skladu s temi Pravili, bo opravljena najkasneje do 31.1.2022 na naslov, naveden med registracijo na Samsung spletnem portalu, na ozemlju Republike Slovenije. Darila bodo dostavljena na stroške organizatorja.
   
  1. Samsung pooblaščeni partnerji

  Nakup naprav se lahko opravi izključno pri naslednjih Samsung pooblaščenih partnerjih:
   
  • Telekom Slovenija; Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
  • A1; A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, SI-1000 Ljubljana
  • Telemach; Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče
  • T2; T-2 d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana,
  • Samsung center; SGERM d.o.o. Beloruska ulica 7, Maribor, 2000 Maribor
  • Big Bang; Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Mimovrste; MIMOVRSTE d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
  • Harvey Norman; Harvey Norman Trading družba za trgovino d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana
  • Mercator Tehnika; Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
  • Merkur; MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
  • iLINKS d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Ram2 d.o.o., Bratislavska 7, 1000 Ljubljana
  • SHOPPSTER, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče
  • Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
  • ECE d.o.o.; Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
   
  1. Pravica do spremembe pogojev promocije

  Ta pravila so bila objavljena dne 25.11.2021 na strani https://www.samsung.com/si/offer/galaxy-watch4-end-of-year-promotion in se od takrat tudi uporabljajo.
 • Pogoji promocije (A1)

  Ponudba „Samsung Galaxy Watch in darili", ki jo organizira Samsung Electronics Austria GmbH in podpira A1 Slovenija, velja v obdobju nakupa enega izmed izbranih Samsung Galaxy Watch 4 BT od 25. 11. 2021 do 23. 12. 2021 ali v krajšem obdobju, če zaloge daril dodatnih paščkov poidejo pred iztekom omenjenega (načrtovanega) obdobja promocije. Do ponudbe so upravičeni vsi naročniki A1, ki v času trajanja ponudbe sklenejo Pogodbo o nakupu opreme na obroke. Akcijska cena naprav je razdeljena na 24 enakih zaporednih mesečnih obrokov, pri čemer se vsi obroki, tudi prvi, obračunajo na A1 računih. Popusti ne morejo biti izplačani v gotovini ali se prenesti na tretjo osebo ter niso združljivi z ostalimi popusti in akcijami. A1 Slovenija si pridržuje pravico do spremembe pogojev za odobritev nakupa opreme na obroke, cen opreme in ponudbe. A1 Slovenija si nadalje pridržuje pravico, da ob naročilu opreme od naročnika zahteva instrument zavarovanja plačila ali druge dokumente, iz katerih je razvidna plačilna zgodovina naročnika. Pogodbo o nakupu opreme je možno skleniti na kateremkoli prodajnem mestu A1, v spletni trgovini A1, prek telefonske prodaje ali prek prodaje zunaj poslovnih prostorov. Pogoj za uveljavljanje pravice do darila je uspešna registracija preko aplikacije Samsung Members najkasneje do 10. 01. 2022. Za uspešno registracijo je potrebno, da so nastavitve naprave, prek katere se registracija izvaja, izključno v slovenskem jeziku. V kolikor stranka ne opravi registracije pravilno, napačno vnese IMEI številko 1, se registracija smatra kot nepravilna in stranka do prejema darila ni upravičena. Vse reklamacije v vezi registracij se upoštevajo do 10. 01. 2022. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo in s tem stranka odstopa od prejema darila. Dostava daril uporabnikom, ki ste se uspešno registrirali prek aplikacije Samsung Members v skladu s temi pravili, bo opravljena najkasneje do 31. 1. 2022 na naslov, naveden med registracijo v aplikaciji Samsung Members, na ozemlju Republike Slovenije. Stroške dostave daril krije organizator. Podrobnejša navodila za registracijo in pogoji za prejem darila so navedeni na povezavi https://www.samsung.com/si/offer/galaxy-watch4-end-of-year-promotion. Vse navedene cene vsebujejo DDV. Pogodbo o nakupu opreme je možno skleniti na kateremkoli prodajnem mestu A1, v spletni trgovini A1, prek telefonske prodaje ali prek prodaje zunaj poslovnih prostorov. Pogodba o nakupu opreme je sklenjena in velja, ko jo podpiše zadnja izmed pogodbenih strank in ko jo prejme zadnja izmed pogodbenih strank. Rok za dostavo opreme začne teči s sklenitvijo pogodbe o nakupu opreme na obroke, pri čemer si družba A1 Slovenija prizadeva za dostavo predvidoma v 7 delovnih dneh od dneva sklenitve pogodbe o nakupu opreme na obroke, najkasneje pa v 30 dneh po njeni sklenitvi. Cene opreme so v EUR in vključujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročnikovega naročila. Pridržujemo si možnost napak pri tehničnih specifikacijah in opisu. Več informacij je na voljo na 040 40 40 40, A1.si in prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d.d.