Sprememba pogojev za obstoječe naročnike na BS3 (Domcommerce) omrežju

Vse naročnike obveščamo o spremembi pogojev naročniške pogodbe, ki jo imate sklenjeno za elektronske komunikacijske storitve (to je internet in televizijo). Podjetje A1 Slovenija, d. d., odslej kot vaš edini sopogodbenik, prevzema vse pravice in obveznosti naročniške pogodbe kot izvajalec navedenih storitev, skladno s spodaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja, upoštevajoč vse spremembe, kot so opredeljene v nadaljevanju. Vsakemu naročniku je bil po pošti poslan dopis s konkretizirano vsebino sprememb, ki veljajo zgolj zanj.

Kaj se za vas spreminja?

 • Nov paket, za vsakega naročnika tisti, ki je po vsebini najbližji tistemu, ki ga je imel do sedaj.

Obstoječi paket

Nov paket

Promocijska cena paketa 1. leto

Redna cena paketa

ENKA 15/15 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

ENKA 20/20 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

ENKA 25/25 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

ENKA 50/20 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

ENKA 50/50 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

DVOJKA TEL 15/15 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

DVOJKA TEL 20/20 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

DVOJKA TEL 25/25 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

DVOJKA TEL 50/20 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

DVOJKA TEL 50/50 Mbit/s

A1 Fix net

12,49 €/m

24,99 €/m

TROJKA A1 TV 140 2.0 15/15 Mbit/s

A1 Net + TV L

22,49 €/m

44,99 €/m

TROJKA A1 TV 140 2.0 20/20 Mbit/s

A1 Net + TV L

22,49 €/m

44,99 €/m

TROJKA A1 TV 140 2.0 50/20 Mbit/s

A1 Net + TV L

22,49 €/m

44,99 €/m

TROJKA A1 TV 15/15 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA A1 TV 15/15 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA A1 TV 20/20 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA A1 TV 25/25 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA A1 TV 50/20 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA A1 TV 25/25 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA BS3 TV 15/15 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA BS3 TV 20/20 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA BS3 TV 25/25 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA BS3 TV 50/20 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

TROJKA BS3 TV 50/50 Mbit/s

A1 Net + TV M

17,49 €/m

34,99 €/m

Paket KS6 - Kabelski internet 10M/10M

Po izbiri, glede na pogovor s svetovalcem.

Paket KT6 flat telefonija 6M/768k

Po izbiri, glede na pogovor s svetovalcem.

Paket OBP1 optični dostop 10/10

Po izbiri, glede na pogovor s svetovalcem.

Paket OBP2 optični dostop 15/15

Po izbiri, glede na pogovor s svetovalcem.

Paket OBP3 optični dostop 20/20

Po izbiri, glede na pogovor s svetovalcem.

Paket OBP5 optični dostop 50/50

Po izbiri, glede na pogovor s svetovalcem.

 

 • Vsi naročniki boste prejeli, kot darilo 50% popust na mesečno naročnino za obdobje 1 leta.
 • V vse pakete s televizijo bo dodana storitev VOYO.
 • Vsi naročniki boste prejeli novo opremo, modem in TV vmesnik za vsako naročeno televizijo.
 • Novo opremo bo namestil terenski tehnik A1.

 

Novi paket in z njim vse napovedane spremembe stopijo v veljavo z namestitvijo in aktivacijo nove
opreme. Paket lahko po vaših željah kadarkoli brezplačno spremenite. Za dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko za pomoč
uporabnikom 040 40 40 66 ali se obrnete na zaposlene v poslovnih enotah A1. Pred spremembo in
obiskom terenskega tehnika vas bo na kontaktno številko poklical tudi naš svetovalec. O točnem
terminu spremembe (namestitvi nove opreme) boste predhodno obveščeni.

 

 • Dodatki (časovni zamik, dodatni TV vmesnik, programski dodatki)

Če imate vključene programske dodatke, bodo prenešeni na nov paket. Storitev se bo obračunavala
kot dodatek na mesečno naročnino paketa. Če storitve ne želite več uporabljati nas o tem obvestite.
Cenik dodatnih storitev lahko preverite na: https://bit.ly/3HnxYHU

 

 • Stacionarna telefonija

Vaša stacionarna telefonska številka (če jo uporabljate) bo prenešena na nov paket. Storitev se bo
v višini 2 €/m obračunavala kot dodatek na mesečno naročnino paketa. Če storitve ne želite več
uporabljati nas o tem obvestite. Cenik klicev lahko preverite na: https://bit.ly/3HnxYHU

 

S 17. 2. 2022 oz. po uspešni zamenjavi paketa in opreme bodo za vas namesto obstoječih pogojev
začeli veljati:

 • Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike / za pravne
  osebe in podjetnike,
 • Posebni pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev,
 • Posebni pogoji A1 fiksnih paketov,
 • Politika varstva osebnih podatkov ter
 • Ceniki storitev A1 Slovenija, d. d.

S spremembo paketa se bodo v nov sistem prenesli tudi podatki o izvajanju direktnih bremenitev,
katerih valuta bo 10. dan po izdaji računa in ne več na fiksni datum v mesecu, kot ste to imeli do
sedaj. Prvi izdan račun po spremembi paketa bo že imel nov datum bremenitve. Posledično temu se
spreminja tudi transakcijski račun za izvedbo plačila računa /storitev in sicer svoje obveznosti po
novem poravnate na IBAN: SI56 2900 0015 9800 373 odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.
d..

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena
ZEKom-1, v roku 30 dni od uveljavitve spremembe odstopite od naročniške pogodbe. To storite brez
odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.
Izpolniti boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti in poravnati morebitne zapadle in
neplačane obveznosti. Naročniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi terminalsko
opremo po akcijski ceni in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe pred potekom
obdobja vezave obdržite terminalsko opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali vrnete terminalsko opremo v stanju, v kakršnem ste jo prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste terminalsko opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

 

Lep pozdrav,
A1