Sprememba Posebnih pogojev uporabe storitve A1 Protekt in Posebnih pogojev uporabe storitve A1 Guard

Ker želimo našim uporabnikom ponujati še bolj kakovostni storitvi A1 Protekt in A1 Guard, bomo s 1. 2. 2021 obe rešitvi nadgradili in ju naredili še boljši. Zaradi nadgradnje se bodo s 1. 2. 2021 spremenili Posebni pogoji uporabe storitve A1 Protekt, kakor tudi Posebni pogoji uporabe storitve A1 Guard, ki se bo preimenovala v A1 Protekt+. Postopek nadgradnje bo trajal približno 3 mesece, zato bodo vsi obstoječi uporabniki storitve A1 Protekt+ prejeli 100% popust na naročnino storitve za obdobje od 1. 2. 2021 do 1. 5. 2021. Po tem datumu se bo zaračunavala nova mesečna naročnina. Cena storitve A1 Protekt ostaja nespremenjena, cena A1 Protekt+ pa se spreminja.

Storitev Stara mesečna naročnina [z DDV] Nova mesečna naročnina [z DDV]
A1 Protekt+ 1,99 eur 2,49 eur

 

Spremembe Posebnih pogojev uporabe storitve A1 Protekt:

 • Storitev A1 Protekt na vseh zasebnih in poslovnih različicah paketov A1 Brezžični Net, Domači Net, 2. SIM, Gigant, Hitri Internet, Mobilni Internet, Neomejeni Hitri Internet, A1 Net, Net Dnevni, Poletje Net in Silvester Net deluje podobno kot deluje storitev na mobilnih paketih. Uporabniki teh paketov lahko upravljajo s storitvijo preko aplikacije in spletnega portala Moj A1, vendar praviloma obvestil, ki prihajajo preko SMS sporočil, preko aplikacije ali portala Moj A1 ne prejemajo. SMS sporočila lahko prejemajo le v primeru, da naprava, v kateri uporabljajo naročniško razmerje z možnostjo povezave v splet preko mobilnega omrežja, omogoča prejemanje SMS sporočil.
 • Zagotovitev informacij posameznikom o obdelavi njihovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru izvajanja storitve A1 Protekt.
 • Omogočen je 60 sekundni zamik od potrditve, da uporabnik kljub opozorilu želi nadaljevati na potencialno nevarno spletno stran.
 • Po potrditvi je ta spletna stran dana na beli seznam za obdobje dveh ur, po dveh urah je postopek potrebno ponoviti.
 • V primeru izklopa storitve se ta zgodi ob 00.00 uri na dan izklopa.
 • Storitev ne bo delovala uporabnikom, ki imajo vklopljen privat APN.
 • Storitev zaradi nadgradnje ne bo več delovala na paketih M2M, paketih A1 Blagajna in Smart Home, zato jo na teh paketih ukinjamo. Vsem uporabnikom teh paketov ter uporabnikom privat APN bo naročniško razmerje za storitev A1 Protekt s 1.2.2021 prenehalo.

 

Spremembe Posebnih pogojev uporabe storitve A1 Guard, odslej A1 Protekt+:

 • Storitev A1 Guard je preimenovana v Protekt+.
 • Storitev A1 Protekt+ na vseh zasebnih in poslovnih različicah paketov A1 Brezžični Net, Domači Net, 2. SIM, Gigant, Hitri Internet, Mobilni Internet, Neomejeni Hitri Internet, A1 Net, Net Dnevni, Poletje Net in Silvester Net deluje podobno kot deluje storitev na mobilnih paketih. Uporabniki teh paketov lahko upravljajo s storitvijo preko aplikacije in spletnega portala Moj A1, vendar praviloma obvestil, ki prihajajo preko SMS sporočil, preko aplikacije ali portala Moj A1 ne prejemajo. SMS sporočila lahko prejemajo le v primeru, da naprava, v kateri uporabljajo naročniško razmerje z možnostjo povezave v splet preko mobilnega omrežja, omogoča prejemanje SMS sporočil.
 • Zagotovitev informacij posameznikom o obdelavi njihovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru izvajanja storitve A1 Protekt+.
 • Ob vklopu storitve A1 Protekt+ se nosilcu storitve avtomatično vklopi tudi A1 Protekt, ki je del storitve.
 • Ostalim številkam, ki so pod nosilno številko, se avtomatično vklopijo tudi naslednje funkcionalnosti:
  • onemogočena uporaba prenosa mobilnih podatkov v Sloveniji in EU/EEA nad zakupljeno količino,
  • onemogočeni klici in pošiljanje SMS in MMS sporočil na komercialne številke,
  • onemogočen dostop do določenih sklopov spletnih strani.
 • Vsebinski filtri niso deljeni v skupine, temveč so agregirani.
 • Časovna omejitev prenosa podatkov se ne vklopi avtomatično, ampak se upravlja ročno.
 • V primeru izklopa storitve se ta zgodi ob 00.00 uri na dan izklopa.

 

Prekinitev naročniških razmerij

Storitev A1 Protekt zaradi nadgradnje ne bo več delovala na paketih M2M, paketih A1 Blagajna in Smart Home, zato jo na teh paketih ukinjamo. Vsem uporabnikom teh paketov ter uporabnikom privat APN bo naročniško razmerje za storitev A1 Protekt s 1.2.2021 prenehalo.

 

Kaj v primeru, če se s spremembami ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, v 30 dneh od prejema obvestila o spremembi odstopite od naročniške pogodbe.
To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Zasebni uporabniki od naročniške pogodbe odstopite tako, da storitev izklopite s pomočjo naših svetovalcev na 040 40 40 40, v naših poslovalnicah, preko SMS sporočila ali preko portala Moj A1.
Poslovni uporabniki lahko od naročniške pogodbe odstopite tako, da storitev izklopite s pomočjo naših svetovalcev na 040 40 40 40, preko portala Moj A1 ali kontaktirate svojega skrbnika.

Lep pozdrav,
Ekipa A1