Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje

Dne 1. 1. 2022 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Ta se s 3,00 EUR zniža na 2,50 EUR. Zaradi spremembe veleprodajne cene, bomo količine  za brezplačen prenos podatkov, ki so pri paketih z odprtim prenosom podatkov zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah povišali. Hkrati bomo znižali višino maloprodajnih pribitkov za prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2022 znašali 3,05 EUR/GB (trenutno znašajo 3,66 EUR/GB) ter višino maloprodajnih pribitkov za poslana sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2022 znašali 0,003 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,0036 EUR/MMS). Vsi zneski vključujejo DDV.

Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju:

   
Paket   
   
Trenutna količina   pravične rabe [MB]   
   
Količina   pravične rabe od 1. 1. 2022 [MB]   
   
Mobilni internet 15 GB   
   
10.240   
   
12.288   
   
Zakup 10 GB   
   
4.472   
   
5.366   
   
Mobilni internet Pro   
   
13.654   
   
16.384   
   
Mobilni internet Unlimited   
   
10.806   
   
12.971   
   
Sledenje vozil   
   
8.338   
   
10.003   
   
Podjetni miniMIO   
   
8.051   
   
8.051   
   
Podjetni midiMIO   
   
11.409   
   
11.409   
   
Podjetni maksiMIO   
   
15.438   
   
15.438   
   
A1 Podjetni GO! S   
   
10.621   
   
13.419   
   
A1 Podjetni GO! M   
   
11.740   
   
14.762   
   
A1 Podjetni GO! L   
   
15.663   
   
19.467   
   
A1 Podjetni Svobodni EU   
   
15.360   
   
16.769   
   
A1 Podjetni Svobodni EU+   
   
15.360   
   
18.113   
   
A1 Podjetni Svobodni 50 GB   
   
12.865   
   
16.106   
   
A1 Podjetni Svobodni 80 GB   
   
16.222   
   
20.136   
   
A1 Podjetni Svobodni 100 GB   
   
18.460   
   
22.823   
   
A1 Podjetni Svobodni 140 GB   
   
24.616   
   
30.212   
   
A1 Net 70 GB   
   
13.413   
   
16.098   
   
A1 Net 100 GB   
   
15.103   
   
18.121   
   
Mobilni internet 45GIGA   
   
22.881   
   
27.460   
   
Mobilni internet 4G   
   
22.881   
   
27.460   
   
Brezskrbni Internet XXL   
   
15.360   
   
18.432   
   
Mobilni internet 15GIGA   
   
10.621   
   
12.747   
   
GIGANTnet   
   
6.710   
   
8.053   
   
A1 Hitri net M   
   
7.269   
   
8.725   
   
A1 Hitri net L   
   
12.300   
   
14.762   
   
A1 Neskončni net   
   
11.740   
   
14.091   
   
SILVESTER NET   
   
6.710   
   
8.053   
   
Podjetni miniMIO VPN   
   
8.051   
   
8.051   
   
Podjetni midiMIO VPN   
   
11.409   
   
11.409   
   
Podjetni maksiMIO VPN   
   
15.438   
   
15.438   
   
A1 Podjetni GO! S VPN   
   
10.621   
   
13.419   
   
A1 Podjetni GO! M VPN   
   
11.740   
   
14.762   
   
A1 Podjetni GO! L VPN   
   
15.663   
   
19.467   
   
A1 Podjetni Svobodni EU VPN   
   
15.360   
   
16.769   
   
A1 Podjetni Svobodni EU+ VPN   
   
15.360   
   
18.113   
   
A1 Podjetni All Inclusive VPN   
   
106.312   
   
127.575   
   
A1 Podjetni Svobodni 50 GB VPN   
   
12.865   
   
16.106   
   
A1 Podjetni Svobodni 80 GB VPN   
   
16.222   
   
20.136   
   
A1 Podjetni Svobodni 100 GB VPN   
   
18.460   
   
22.823   
   
A1 Podjetni Svobodni 140 GB VPN   
   
24.616   
   
30.212   
   
A1 Orto 15 GB   
   
9.507   
   
12.083   
   
A1 Orto Epik   
   
12.859   
   
16.106   
   
A1 ORTO EU   
   
15.360   
   
15.434   
   
A1 ORTO Tripster+   
   
12.859   
   
16.106   
   
miniMIO   
   
8.051   
   
8.051   
   
midiMIO   
   
11.409   
   
11.409   
   
maksiMIO   
   
15.438   
   
15.438   
   
A1 GO! S   
   
10.621   
   
13.419   
   
A1 GO! M   
   
11.740   
   
14.762   
   
A1 GO! L   
   
15.663   
   
19.467   
   
A1 GO! S KIDZ   
   
7.269   
   
9.394   
   
A1 Svobodni EU   
   
15.360   
   
16.769   
   
A1 Svobodni EU+   
   
15.360   
   
18.113   
   
A1 Svobodni 50 GB   
   
12.865   
   
16.106   
   
A1 Svobodni 80 GB   
   
16.222   
   
20.136   
   
A1 Svobodni 100 GB   
   
18.460   
   
22.823   
   
A1 Vajb   
   
8.743   
   
11.500   
   
A1 Podjetni All Inclusive   
   
106.312   
   
127.575   
   
A1 All Inclusive   
   
106.312   
   
127.575   
   
maksiSIMPL   
   
3.912   
   
4.694