Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Obveščamo vas, da je bil sprejet nov Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). V Uradnem listu RS je bil objavljen dne 11.10.2022, v veljavo pa bo stopil dne 10.11.2022 in v celoti nadomestil istoimenski do sedaj veljaven zakon na tem področju (ZEKom-1).

V družbi A1 bo izvedena ustrezna implementacija določb ZEKom-2 skladno z roki, kot jih ta predvideva. V nadaljnjih šest mesecih je predviden sprejem obveznih podzakonskih aktov in splošnih aktov, ki jih bo družba A1 tudi ustrezno implementirala skladno z njihovimi določili, ko bodo ti uveljavljeni. Družba A1 bo svoje splošne pogoje prilagodila določbam ZEKom-2 v devetih mesecih po njegovi uveljavitvi, kot to zahteva 318. člen ZEKom-2.