TV

240 programov in vključen VOYO

Internet

fiksni internet s hitrostjo do 500 Mb/s

Mobilne storitve

neomejen prenos podatkov na mobilnem paketu

Responsive Image
Majhne pozornosti nas povezujejo. Velike ugodnosti pa razveseljujejo.
Za vas smo povezali TV, internet in mobilne storitve v odlično ceno 28,98 € za 12 mesecev za nove naročnike. 
Izberite svoj A1 Komplet z ogromno zabavnimi vsebinami in izkoristite praznični prihranek!

A1 Komplet

A1 Komplet plus

A1 Komplet

- 52%
za 1 leto
28,98 €/m
60,98 €/m

Televizija Televizija

 • 240+ programov [i]
 • vključen VOYO
 • vključen časovni zamik

Internet Internet

 • do 500/100 Mb/s

Mobilne storitve Mobilne storitve

 • neomejene min, SMS, MMS
 • neomejeno GB,
  do 10 GB polna hitrost
 • 3 m brezplačen VOYO, HBO Max ali Deezer
NAJ IZBIRA

A1 Komplet plus

- 48%
za 1 leto
33,98 €/m
65,98 €/m

Televizija Televizija

 • 240+ programov [i]
 • vključen VOYO
 • vključen časovni zamik

Internet Internet

 • do 500/100 Mb/s

Mobilne storitve Mobilne storitve

 • neomejene min, SMS, MMS
 • neomejeno GB,
  do 100 GB polna hitrost
 • 6 m brezplačen VOYO, HBO Max ali Deezer

Potrebujete samo fiksne ali mobilne storitve?

TV in internet paketi

Izberite A1 internet  - tudi z odlično digitalno TV z vključenim VOYO in vsemi najboljšimi nogometnimi ligami - po znižani ceni in brez vezave.

Mobilni paketi 

Neomejeni mobilni paketi MIO za popolno brezskrbnost z neomejenim prenosom podatkov,  klici in sporočili ter z zabavnimi vsebinami.

Največ zabave v A1 Kompletu. 

Z A1 Komplet ponudbo boste lahko spremljali vse najboljše nogometne lige, VOYO brez doplačila, izbirate pa lahko tudi med HBO MAX ali Deezerjem.
 • Več o paketih MIO

  Ponudbo za pakete miniMIO, midiMIO in maksiMIO lahko izkoristijo vsi novi in obstoječi naročniki A1 (če imajo sklenjeno Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, pod pogoji te pogodbe). Paketi miniMIO, midi MIO in maksiMIO vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov, vendar se v paketu miniMIO po doseženih 10 GB prenosa podatkov, v paketu midiMIO po doseženih 100 GB prenosa podatkov, v paketu maksiMIO pa po doseženih 500 GB prenosa podatkov v obračunskem obdobju hitrost prenosa podatkov zniža na 2/1 Mb/s. Paket miniMIO vključuje 10.906 MB prenosa podatkov; paket midiMIO 15.104 MB in paket maksiMIO 20.976 MB, ki ga lahko uporabnik porabi v državah EU/EEA brez pribitkov.

  Paketi MIO so namenjeni običajni uporabi storitev na mobilnem telefonu. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vsi paketi do porabe določene, v posameznem paketu opredeljene količine podatkov, omogočajo polno LTE hitrost prenosa podatkov do 200/50 Mb/s. 

  Vse cene vključujejo DDV. Za pakete MIO veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnikePosebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov MIO, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1.  

 • Več o multiMIO popustu

  Popust multiMIO lahko izkoristijo vsi naročniki paketov MIO in paketov za mlade (A1 miniVajb, A1 Vajb), ki na skupnem mesečnem računu združijo: 
  • multiMio popust uporabnikom prinaša od 1 do 3 € popusta na mesečno naročnino na paketih MIO in A1 Vajb, dokler sta na istem računu združena vsaj dva paketa, od tega mora biti vsaj eden paket MIO ali paket za mlade:  
  • multiMIO popust se obračuna na največ 4 mobilnih številkah MIO ali A1 miniVajb/A1 Vajb na skupnem računu. Prihranek 144 € letno predstavlja seštevek mesečnih popustov iz naslova multiMIO, če so na skupnem računu povezani 4 paketi MIO ali paket za mlade (popust 3 €/mesec za vsak povezan paket).

  Paketi, ki jih uporabniki lahko povežejo v popust multiMIO so: vsi naročniški paketi za mobilne storitve in paketi fiksnih storitev A1 Kombo, A1 Fix net, A1 Net+TV, A1 Brezžični net, A1 Brezžični net+TV, A1 Domači net in A1 Kabelski internet.  

  multiMIO popust velja za do povezane pakete na skupnem računu. Za pridobitev popusta vezava ni pogoj. Uporabniki so o vklopu/izklopu/zvišanju/znižanju multiMIO popusta obveščeni preko SMS sporočila. multiMIO popust ni združljiv z A1 Connect popustom.  


  V primeru, da se skupni račun razdruži, se vsem MIO/A1 Vajb mobilnim številkam, ki niso več na skupnem računu, odvzame popust na mesečno naročnino iz naslova multiMIO oziroma se ta ustrezno zniža. Za skupni račun je pogoj ista davčna številka (isti naročnik vseh storitev). 

  • več mobilnih ali 
  • mobilne in fiksne pakete A1.  
  • 2 povezana paketa (od tega vsaj en MIO ali paket za mlade) = 1 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/paketov za mlade 
  • 3 povezani paketi (od tega vsaj en MIO ali paket za mlade)  = 2 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/ paketov za mlade 
  • 4 povezani paketi (od tega vsaj en MIO ali paket za mlade)  = 3 € multiMIO popusta na mesečno naročnino paketov MIO/ paketov za mlade 
 • Več o zabavnih vsebinah v paketi midiMIO in maksi

  Paketa midiMIO in maksiMIO vključujeta možnost aktivacije in brezplačne uporabe ene izmed naslednjih storitev: A1 Xplore Music by Deezer, HBO Max ali VOYO za obdobje 6 mesecev (na paketu midiMIO) ali 24 mesecev (na paketu maksiMIO).  

  Brezplačno obdobje velja od dneva sklenitve naročniškega razmerja za paket midiMIO ali maksiMIO in ne od dneva aktivacije izbrane storitve. Brezplačno obdobje lahko uporabnik izkoristi samo enkrat, izbrane storitve v času brezplačnega obdobja ni mogoče zamenjati za drugo storitev. Če uporabnik po aktivaciji znotraj brezplačnega obdobja storitev deaktivira, je ta ob morebitni ponovni aktivaciji katere izmed storitev plačljiva in se obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku, tudi če brezplačno obdobje še ni bilo porabljeno v celoti. Uporabnik 3 dni pred iztekom brezplačnega obdobje prejme SMS obvestilo. Po preteku brezplačnega obdobja se uporabniku izbrana storitev začne zaračunavati po vsakokrat veljavnem ceniku, če uporabnik storitve ne izklopi pred potekom brezplačnega obdobja.  

  Vsem obstoječim uporabnikom storitve se bo ob sklenitvi paketa midiMIO ali maksiMIO brezplačno obdobje aktiviralo avtomatsko. Če uporabnik, ki koristi brezplačno obdobje v okviru paketa midiMIO ali maksiMIO, spremeni mobilni paket, se mu brezplačno obdobje prekine in se ne prenese na nov mobilni paket. Brezplačno obdobje uporabe storitve ni prenosljivo na drug paket ali drugo naročniško razmerje, prav tako neporabljen del brezplačnega obdobja ni izplačljiv v denarju.

 • Več o paketih A1 Net + TV

  Fiksno omrežje zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene hitrosti so najvišje možne hitrosti, dejanske hitrosti pa so odvisne od različnih dejavnikov (na xDSL tehnologijii so dinamične in odvisne od oddaljenosti od centrale ter tehničnega stanja bakrene parice, na optični povezavi pa so odvisne od omrežne opreme na sami lokaciji, lahko pa tudi od števila priključenih uporabnikov na določeno optično vlakno). ). Na Rune omrežju se vsakemu naročniškemu paketu mesečno obračuna dodatek v višini 5 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Za pakete A1 Net+TV veljajo Posebni pogoji A1 fiksnih paketov, ki so skupaj Posebnimi pogoji za širokopasovne storitve in Splošnimi pogoji, cenami ostalih storitev, storitev v tujini in cenami izven zakupljenih količin na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, SI-1000.
 • Ugodnosti 100 dni preizkusa z možnostjo vračila naročnine

  V primeru, da naročnik ni zadovoljen z naročeno storitvijo lahko naročniško razmerje v prvih 100-ih dneh od aktivacije prekine in zahteva povračilo stroškov naročnine za naročeni paket. V primeru, da naročnik zahteva vračilo naročnine zaradi nezadovoljstva, se mu povrnejo stroški naročnine paketa, ki so nastali od aktivacije paketa. V tem primeru je upravičen do povračila stroškov naročnine paketa od prvega do zadnjega dneva naročniškega razmerja, ki pa ne sme biti kasnejši kot 100-i dan od aktivacije. Strošek naročnine zajema samo strošek osnovne naročnine paketa brez morebitnih dodatnih storitev paketa, ki jih je stranka naročila. Do povračila stroškov naročnine niso upravičene stranke, ki so v zadnjih 12-ih mesecih že zahtevale povračilo stroškov naročnine zaradi nezadovoljstva z isto davčno številko ali pa na istem naslovu. Ugodnost velja do 30. 05. 2022 za pakete: A1 Net+TV S, A1 Net+TV M, A1 Net+TV L ter A1 Fix net. Ugodnost 100 dni preizkusa z možnostjo vračila naročnine ne velja za uporabnike storitev na omrežju Rune, ki so sklenili aneks za brezplačno izgradnjo priključka.
 • Več o promocijski ponudbi A1 Komplet

  Ponudba A1 Komplet je sestavljena iz mobilnih paketov miniMIO in midiMIO ter fiksnega paketa A1 Net+TV L in velja do vključno 31.12.2022. Redna cena paketa miniMIO je 12,99 €/m, midiMIO 17,99 €/m, paketa A1 Net+TV L pa 47,99 €/m. Skupna redna cena za A1 Komplet je 60,98 €/m, za A1 Komplet plus pa 65,98 €/m. Promocijska cena 28,98 €/m za A1 Komplet vključuje paket miniMIO po znižani ceni 9,99 €/m in paket A1 Net+TV L za 19,99 €/m, promocijska cena 33,98 €/m za A1 Komplet plus vključuje paket midiMIO po znižani ceni 14,99 €/m in paket A1 Net+TV L za 19,99 €/m za obdobje 12 mesecev za nove naročnike ter 1 €/m multiMIO popusta, kar predstavlja skupaj 52 % popust za A1 Komplet in 48 % popust za A1 Komplet plus. Po izteku 12 mesecev, v katerih veljata znižani ceni paketov na mesečno naročnino, se prične zaračunavati redna mesečna naročnina paketov. Popust multiMIO lahko izkoristijo vsi zasebni naročniki paketov MIO in A1 Vajb, ki na skupnem mesečnem računu združijo zaračunavanje več mobilnih in/ali fiksnih storitev A1. multiMIO popust uporabnik obdrži dokler sta na skupnem računu povezana vsaj dva paketa. Več o multiMIO popustu je na voljo na A1.si/multimio-popusti. Popusti se izključujejo. Popust ni prenosljiv in ga ni možno zamenjati za gotovino. Internetna hitrost za navedeni naročniški paket velja na optični povezavi, na xDSL povezavi so hitrosti nižje. Programski sklop VOYO je brezplačno vključen v vse pakete A1 Net+TV. Posebna promocija »dvig hitrosti« je samodejno vklopljena opcija in je brezplačna za vse nove naročnike paketov. Za pakete MIO veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov MIO, za fiksne pakete veljajo Posebni pogoji A1 fiksnih paketov, posebni pogoji promocije »vsi paketi« ter drugi posebni in splošni pogoji, ki so skupaj s cenami ostalih storitev ter pogoji ponovne vezave na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. Vse cene vključujejo DDV. A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, SI-1000.