<span class="txt-white-desktop">Tujina - Klici v tujino</span> <span class="txt-white-desktop">Tujina - Klici v tujino</span>

Tujina - Klici v tujino

Pred uporabo mednarodnih storitev preverite, kakšne opcije vam nudimo ter kakšne so cene mednarodnih klicev in storitev.

Vnesite območje, v katerega kličete.

Za informacijo o tarifah morate v vnosno polje vpisati državo oz. območje, v katerega kličete.

Enotne cene SMS sporočil v državah EU/EEA

Mednarodna sporočila SMS, ki so poslana iz Slovenije v območje EU/EEA, se na naročniških in predplačniških mobilnih paketih za rezidenčne uporabnike obračunajo po ceni 0,0732 € na sporočilo. Ostala SMS oz. MMS sporočila, ki so poslana iz Slovenije v tujino, se obračunajo po ceni 0,22 € na sporočilo za naročnike, za predplačnike pa 0,1525 € na sporočilo. 
Več Skrij

Z opcijami si znižajte stroške!

Za izbrano državo oz. območje so na voljo naslednje posebne tarife in opcije, s katerimi si lahko znižate stroške pogovorov in sporočil, SMS, iz Slovenije v tuja omrežja.

Mednarodni klici

Vklopite opcijo za cenejše klice iz Slovenije v države EU ter izbrane države.

Mednarodna sporočila

Vklopite opcijo za cenejše pošiljanje mednarodnih sporočil iz Slovenije v tujino.

Kaj je Tarifa oz. Opcija

 

Kaj je tarifa?

Tarifa je osnovna tarifa za gostovanje v tujini. Vsi naročniki imate privzeto vključeno tarifo Tujina, ki pa jo lahko po potrebi zamenjate za tarifo Svet, ki se deli na tarifo Svet za klice, s katero lahko dolge pogovore opravljate ceneje in tarifo Data svet, s katero si lahko zagotovite cenejši prenos podatkov v tujini izven EU/EEA območja. Tarifa Svet oz. Data svet ni privzeto aktivirana in si jo vklopite ali izklopite sami. Ko je Tarifa vklopljena, velja vse do takrat, ko jo uporabnik izklopi sam, velja pa najmanj 1 mesec od vklopa.

Več informacij je na voljo na spletni strani Pomoč in informacije.

Dnevna tarifa Tujina: Storitev se zaračuna za dan gostovanja v tujini, vendar le, ko dejansko opravite klic (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočilo, SMS ali uporabljate prenos podatkov v gostovanju znotraj navedenih držav. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop tarif. V dneh, ko ne uporabljate mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna.

Več informacij je na voljo na spletni strani Dnevne tarife Tujina

 

Kaj je opcija?

Za izbrano državo so na voljo posebne Opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil, SMS ali prenosa podatkov na vašem potovanju. Storitve v aktivnih opcijah se praviloma porabljajo prioritetno v primerjavi s storitvami v Tarifi.

Naročnikom so na voljo različne Opcije za cenejše klice v tujini:

Opcije Tujina partner 100, 250 in 600 so na voljo že od 36,99 € mesečno in vključujejo 100, 250 ali 600 enot v tujih partnerskih omrežjih za pošiljanje sporočil SMS in za klice na slovenske številke kot tudi za klice na številke znotraj partnerskih omrežij.

Opcije Tujina DATA PARTNER 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 MB za prenos podatkov že od 36,66 € in veljajo v izbranih državah pri partnerskih operaterjih. Ko bo zakupljena količina podatkov porabljena, vas bomo obvestili preko sporočila SMS.

Več Skrij

Kako lahko vklopim Opcijo oz. Tarifo?

Vpišite državo v katero kličete ter izberite opcijo ali tarifo s katero si želite znižati stroške. Z izborom željene opcije lahko preverite navodila za aktivacijo. 
Več Skrij

Cene veljajo za minuto pogovora/SMS/MMS/MB. Obračunski interval za odhodne klice iz območja EU znaša 30/1 in pomeni, da se prvih 30 sekund plača v celoti, ne glede na dolžino klica, naprej pa se klici obračunajo po sekundnem intervalu. Dohodni klici v EU se obračunajo po sekundnem intervalu. Odhodni in dohodni klici z ostalih območij se obračunajo po 60-sekundnem intervalu. Obračunski interval za prenos podatkov v EU je 1 kB, v ostalih območjih pa 100 kB. Med gostovanjem pri nekaterih mobilnih operaterjih v tujini (zlasti v ZDA in Kanadi) se kot vzpostavitev dohodnega ali odhodnega klica šteje že, ko klicani telefon zazvoni.

true 1024 si it IT http://klepet.a1.si/system/templates/chat/ 10 false