Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Prekinitev naročniškega razmerja

Če želite prekiniti naročniško razmerje, morate o tem obvestiti A1, pri čemer morate predložiti lastnoročno podpisan zahtevek naročnika. Zahtevek mora vsebovati navedbo naročniške številke, ki jo želite prekiniti, in želeni datum prekinitve. Prekinitev se samodejno izvede zadnji dan vašega obračunskega obdobja.

Zahtevo za preklic oz. prekinitev naročniškega razmerja lahko predloži le naročnik sam:

 • na enem od prodajnih mest A1,
 • po pošti na naslov A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana,
 • prek elektronske pošte na naslov info@A1.si,
 • na faks številko 040 443 599 oziroma 01 544 91 51.

Ob prekinitvi naročniškega razmerja se vam zaračuna znesek prekinitve pogodbe oz. zapiranja računa v višini 9,99 EUR z DDV. Zadnji račun vam bomo poslali v obliki, ki ste jo izbrali za prejemanje računov (tiskani račun, eRačun, eRačun v spletni banki).

Če ste vezani z ugodnostmi na naročniško razmerje in se za odpoved naročniškega razmerja odločite predčasno, je treba plačati tudi strošek vračila prejetih ugodnosti, ki je odvisen od zneska ugodnosti, ki ste ga prejeli, in natančnega števila dni, ki so vam ostali do izteka obdobja trenutno aktivne vezave. Natančni znesek preverite na portalu Moj A1 v zavihku Pregled/Moje razmerje, na prodajnem mestu ali na številki za podporo uporabnikom 040 40 40 40.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Po prekinitvi naročniškega razmerja boste ob koncu obračunskega obdobja prejeli še zadnji račun. Poslali vam ga bomo v obliki, ki ste jo izbrali za prejemanje računov (tiskani račun, eRačun, eRačun na portalu Moj A1, eRačun v spletni banki). Če prejemate eRačun na elektronski naslov, v spletno banko ali na portal Moj A1, prejmete tudi tiskani račun. Na zadnjem računu bodo obračunani:

 • mesečna naročnina za celotno obračunsko obdobje, saj se prekinitev izvede zadnji dan vašega obračunskega obdobja,
 • vse opravljene storitve od začetka do konca obračunskega obdobja in
 • znesek prekinitve pogodbe oz. zapiranje računa v višini 9,99 EUR.

Če ste vezani s pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, bo na računu obračunan tudi znesek delnega vračila prejete ugodnosti.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Prekinitev naročniškega razmerja oz. zapiranje računa znaša 9,99 EUR.

Če prekinete naročniško razmerje v času veljavne vezave s pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, povrnete tudi sorazmerni del prejete ugodnosti, ki se obračuna na naslednjem izdanem računu. Osnovi za izračun sta znesek ugodnosti, ki ste ga prejeli s pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti in čas do izteka vezave. Višino preverite na portalu Moj A1 v zavihku Nastavitve/Nastavitve telefona.

Če prekinete naročniško razmerje in hkrati prenesete telefonsko številko v omrežje drugega operaterja prejmete sporočilo SMS, ki vsebuje:

 • znesek preostalih obrokov za napravo,
 • strošek neplačanih računov (brez DDV),
 • strošek sorazmernega dela prejete ugodnosti (brez DDV).
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Ob smrti naročnika se lahko odločite za prenos mobilnega ali fiksnega (televizija, internet, telefonija) naročniškega razmerja na drugo osebo.

Zahtevek za prenos naročniškega razmerja na drugo osebo lahko svojci predložite na vseh prodajnih mestih A1. Zahtevek za prenos fiksnega (televizija, internet, telefonija) naročniškega razmerja lahko naročite tudi na brezplačni številki za podporo uporabnikom 040 40 40 40. 

Prevzemnik naročniškega razmerja na prodajnem mestu predloži:

 • veljaven osebni dokument,
 • davčno številko,
 • kopijo izpiska iz matične knjige umrlih ali kopijo drugega dokumenta, iz katerega je razvidno, da je naročnik preminil.

Če se boste odločili za prekinitev naročniškega razmerja, nam predložite pisni zahtevek za prekinitev naročniškega razmerja in priložite kopijo izpiska iz matične knjige umrlih ali kopijo drugega dokumenta, iz katerega je razvidno, da je naročnik preminil.

Kopijo dokumenta pošljete:

 • po pošti na naslov A1 Slovenija d.d., Šmartinska 134 b, 1000 Ljubljana,
 • na številko faksa 040 443 599 oziroma 01/544 91 51,
 • na elektronski naslov info@A1.si.

Naknadno bo izdan še zadnji račun na katerem bodo obračunane storitve in naročnina do dneva prekinitve.

Če je ob prekinitvi še aktivna pogodbena vezava s telefonom, se bodo na zadnjem izdanem računu obračunali še vsi preostali obroki.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Ne, naročniško razmerje velja za nedoločen čas. Če ste sklenili pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti za subvencionirani telefonski aparat ali za popust na mesečno naročnino se zavežete, da bo naročniško razmerje trajalo vsaj 12 ali 24 mesecev od dneva sklenitve pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.

Po izteku veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti vam omogočamo nakup nove naprave po subvencionirani ceni.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij