Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Tarifa SVET

Tarifo Svet ali Data svet lahko vključijo vsi uporabniki naročniških paketov (poslovni in zasebni) in uporabniki paketa A1 Simpl na račun.

Tarifa ni na voljo za predplačniške uporabnike.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Posebni tarifi Svet in Data svet omogočata gostovanje v tujini po ugodnih cenah za klice in SMS-e oz. za prenos podatkov.

 • Tarifa Svet je namenjena dolgim pogovorom po ugodnih cenah.
 • Tarifa Data svet je namenjena cenejšemu prenosu podatkov v tujini.

Tarifa Svet
Tarifa Svet je posebna tarifa za gostovanje v tujini izven EU/EEA območja in vsebuje ugodne cene za klice in SMS-e.

 • Enaka cena za vse operaterje posamezne države.
 • Posebno ugodna cena za sprejete klice, kjer se obračuna samo vzpostavitev zveze.
 • Mesečna naročnina 3,05 €. 
  Odhodni klici Dohodni klici Sporočilo SMS
  v Slovenijo, EU/EEA in znotraj gostujoče države v ostale države
Bosna in Hercegovina 0,2033 € 2,5417 € 0 € 0,2033 €
Črna Gora, Makedonija, Srbija, Monako in Švica 1,3217 € 0 €
Ostale države izven EU/EEA 2,5417 € 0 € 0,3050 €

Cene, navedene v tabeli, veljajo za minuto pogovora oz. 1 sporočilo. Obračunski interval je 60 sekund oz.100 kB. Storitve v gostovanju znotraj držav v EU/EEA območju se obračunavajo v skladu s privzeto tarifo na izbranem paketu oz. v skladu z morebitno aktivno dodatno tarifo ali opcijo. Tarifa Svet ne vključuje gostovanja na ladjah, letalih in v satelitskih omrežjih.

Vzpostavitev zveze za odhodne in dohodne klice: 0,9150 € na klic. Pri dohodnih klicih se znesek v višini 0,9150 € zaračuna vsakih 20 minut.
Primer zaračunavanja med gostovanjem v Bosni in Hercegovini:
Odhodni klic v Slovenijo: 0,2033 €/min + 0,9150 € na klic
Sprejeti klic: 0,9150 € vsakih 20 minut
Poslani SMS: 0,2033 €/SMS
Tarifa Data svet
Tarifa Data svet je namenjena cenejšemu prenosu podatkov med gostovanjem v izbranih tujih omrežjih izven EU/EEA območja.

 • Ugoden prenos podatkov v državah izven EU/EEA območja.
 • Mesečna naročina 3,05 €.
  Prenos podatkov
Data svet omrežja 2,5417 €
Ostala omrežja izven EU/EEA 10,6750 €

Cene, navedene v tabeli, veljajo za 1 MB prenosa podatkov v gostovanju. Obračunski interval je 100 kB. Storitve v gostovanju znotraj držav v EU/EEA območju se obračunavajo v skladu s privzeto tarifo na izbranem paketu oz. v skladu z morebitno aktivno dodatno tarifo ali opcijo.

 
Data svet omrežja: Albanija (Vodafone), Avstralija (Telstra), Bosna in Hercegovina (BH Telecom, HT ERONET), Črna Gora (Telenor), Dominikanska republika (Orange), Egipt (Vodafone), Hong Kong (SmarTone), Indonezija (XL Axiata), Izrael (Partner), Južna Koreja (SK Telecom), Kanada (Rogers Wireless), Kitajska (China Unicom), Makedonija (VIP), Monako (Monaco Telecom), Nova Zelandija (Vodafone), Ruska federacija (MegaFon), Singapur (M1), Srbija (Telenor, VIP), Švica (Swisscom), Tajska (AIS), Tajska (DTAC), Turčija (Vodafone), Ukrajina (lifecell), Združene države Amerike (AT&T).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Tarifi Svet in Data svet lahko vključite ali izključite:

 • s poslanim sporočilom SMS:
  Ključna beseda za
tarifo SVET
Ključna beseda za
tarifo Data SVET
Številka za vklop/izklop
Vklop SVET DATA SVET 4040
Izklop* SVET STOP DATA SVET STOP 4040

* Tarifa se ne izklopi samodejno, ampak jo morate uporabniki izklopiti sami. Veljavnost tarife je najmanj 1 mesec od vklopa.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Tarifi Svet in Data svet sta posebni tarifi za gostovanje v tujini izven EU/EEA območja in vsebujeta ugodne cene za klice, sporočila SMS in prenos podatkov v tujini.

Tarifi vključujeta:

 • ugodnost, da se vklopita brez priključnine;
 • enako ceno za vse operaterje posamezne države v okviru tarife Svet;
 • zelo ugodno ceno za sprejete klice, pri kateri se obračuna samo vzpostavitev zveze v okviru tarife Svet;
 • zelo ugodno ceno za prenos podatkov v okviru tarife Data Svet.

Podrobnosti o tarifah Svet za klice in Data Svet najdete na spletni strani A1.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij