Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Prenos številke

Ne. Na zahtevku za prenos mobilne številke označite le, ali želite prekiniti naročniško razmerje ali ne. Celotni postopek prenosa nato izvede A1.

Za prenos številke v mobilno omrežje A1 Slovenija morate imeti aktivno naročniško ali predplačniško razmerje pri operaterju, ki je dajalec številke, zato svetujemo, da razmerja pri svojem trenutnem operaterju NE prekinjate, dokler ne vložite zahtevka za prenos številke. Za začetek postopka prenosa stare številke v mobilno omrežje A1 Slovenija morate najprej skleniti naročniško ali predplačniško razmerje.Pri prenosu stacionarne številke lahko prenesete le aktivno številko, zato vam svetujemo, da naročniškega razmerja pri dosedanjem operaterju ne prekinjate, dokler pri A1 ne vložite zahtevka za prenos številke (na prodajnem mestu ali pokličete na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40 ali pišete na info@A1.net).

Možnost prenosa stacionarne številke je odvisna od izbrane tehnologije dostopa interneta pri obstoječem in novem ponudniku. V primeru prenosa telefonske številke iz druge tehnologije je treba za odjavo prejšnjega operaterja podati še odjavo dodatnega dostopa (interneta) na istem obrazcu.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Da. Prejmete novo kartico SIM, kamor se bo prenesla vaša obstoječa številka. Če želite, vam v Centrih A1 in franšiznih prodajnih mestih A1 prenesemo vse podatke, ki so shranjeni na stari kartici na novo kartico SIM. Te možnosti na nekaterih pooblaščenih prodajnih mestih A1 ni.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Pogoji za uspešen prenos mobilne ali stacionarne številke za naročnike so:

 • vsi podatki na "Zahtevku za prenos številke" morajo biti pravilni in popolni (telefonska številka, številka računa, ki ni starejši od treh mesecev, in lastnoročni podpis naročnika);
 • pri trenutnem operaterju morate biti navedeni kot naročnik oz. morate imeti ustrezna pooblastila;
 • naročniška telefonska številka, ki jo želite prenesti, mora biti aktivna v omrežju operaterja dajalca številke, kar pomeni, da pred prenosom ne smete prekinjati naročniškega razmerja;
 • za naročniško telefonsko številko ne sme potekati noben drug postopek prenosa.

Pogoji za uspešen prenos številke za predplačnike so:

 • če želite obstoječo številko prenesti v predplačniški paket A1, je treba najprej opraviti nakup A1 SIMPL paketa oziroma A1 SIMPL SIM paketa, ki vsebuje A1 SIMPL SIM kartico s prednastavljeno A1 SIMPL telefonsko številko;
 • predplačniška telefonska številka, ki jo želite prenesti, mora biti aktivna v omrežju operaterja dajalca številke;
 • predplačniška telefonska številka in koda PUK se morata ujemati;
 • za predplačniško telefonsko številko ne sme potekati noben drug postopek prenosa;
 • ob prenosu morate imeti najmanj 5 € pozitivnega stanja na predplačniškem računu, ki vam jih za prenos številke zaračuna trenutni operater.
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Na začetku dneva, določenega za prenos številke, boste prejeli sporočilo SMS z obvestilom o uspešnem vklopu prenesene številke v mobilnem omrežju A1 Slovenija.

Pred tem prejmete tudi sporočilo SMS, ki vsebuje datum prehoda in: 

 • znesek morebitnega vračila prejete ugodnosti,
 • tekočo porabo.
   
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Če želite, vas lahko odzivnik do preklica ob vsakem klicu v drugo omrežje (kadar je bila številka, ki jo kličete, prenesena) samodejno opozori, da kličete v drugo omrežje.

Vklop in izklop odzivnika:

 • naročniki lahko MNP odzivnik izklopite/vklopite s pomočjo kode USSD *789#;
 • uporabniki predplačniških paketov A1 SIMPL lahko to storite s pomočjo kode USSD *456#.

Primer: vtipkajte *789#, pritisnite gumb "kliči" in MNP odzivnik bo izklopljen oz. vklopljen.
Če želite izvedeti, v katero omrežje je vključena določena številka, lahko to preverite z uporabo ukaznega niza USSD za enkratno uporabo:

 • če ste predplačniški uporabnik A1 SIMPL in želite preveriti, ali je na primer telefonska številka 031 228 349 prenesena, potem vnesite: *456*031228349# in pritisnite na gumb "kliči";
 • podobno storite, če ste naročnik, le da pred klicano številko namesto *456* vnesete *789*, npr. za 031 228 349 je treba vnesti *789*031228349# in tipko "kliči".

Podatek o tem v katero omrežje je telefonska številka trenutno vključena, lahko preverite na spletni strani www.npch.si.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Preverite:

 • ali so vsi podatki na Zahtevku pravilni in popolni (mobilna ali stacionarna številka, številka računa oz. številka PUK),
 • ali ste upravičeni do prenosa številke (ste navedeni kot naročnik oz. imate ustrezna pooblastila, imate aktivno naročniško razmerje za številko, ki jo prenašate, niste bili izključeni iz omrežja trenutnega operaterja),
 • ali imate na predplačniškem računu vsaj 5 €.

Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na prodajno mesto A1, kjer ste naročniško razmerje sklenili, ali na telefonsko številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Zahtevek za prenos naročniške mobilne ali stacionarne številke lahko podpiše le oseba, ki je navedena kot naročnik na računu za telefonske storitve trenutnega operaterja, ki ni starejši od 90 dni. V primeru pravne osebe lahko zahtevek podpiše pravni zastopnik ali pooblaščena oseba. Če niste pravni zastopnik, potrebujete notarsko overjeno pooblastilo.

Prenos brez vednosti imetnika številke ni možen. Identiteta podpisnika se preveri z osebnim dokumentom oz. v primeru predplačniškega razmerja s kodo PUK.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Ob sklenitvi naročniškega razmerja za mobilne storitve vam A1 dodeli začasno mobilno telefonsko številko, ki jo lahko uporabljate brez omejitev v skladu s pogoji izbranega paketa A1.

Storitve se obračunavajo po ceniku za naročniški paket, ki ste ga izbrali ob sklenitvi naročniškega razmerja.

 

Ob sklenitvi naročniškega razmerja za fiksne storitve (televizija, internet, telefonija) vam A1 ne dodeli začasne stacionarne telefonske številke, saj se datum vklopa fiksnih storitev uskladi z datumom prenosa vaše stacionarne številke.
V primeru, ko želite naknadno prenesti stacionarno številko (FNP) na A1, je treba priložiti podpisano odjavo dodeljene trenutne številke na A1, saj boste v nasprotnem primeru imeli aktivni dve številki.
 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Da. Vaš trenutni operater ne zavrne zahtevka za prenos številke zaradi neporavnanih obveznosti, vendar s prenosom številke vaše obveznosti ne bodo zapadle. Poravnati jih bo potrebno naknadno.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Če ste fizična oseba in želite prenesti številko, na prodajno mesto A1 prinesite:

 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko,
 • bančno kartico,
 • račun za telekomunikacijske storitve za številko, ki jo želite prenesti, če prenašate naročniško številko iz omrežja drugega mobilnega / fiksnega operaterja. Račun ne sme biti starejši od treh mesecev.
 • kodo PUK za številko, ki jo želite prenesti, če prenašate predplačniško številko. Prav tako poskrbite, da imate ob začetku postopka prenosa na predplačniškem računu naloženo vsaj 5 €, ki vam jih za prenos številke zaračuna trenutni operater. (Prenos predplačniške številke lahko uredite tudi prek spleta.)

Podjetja potrebujejo za prenos številke:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja ali pooblaščenca podjetja,
 • ID za DDV,
 • izpis iz sodnega registra ali izpisek iz imenika AJPES,
 • žig podjetja (samo v primeru, da podjetje posluje z žigom),
 • zadnji račun za opravljene storitve pri operaterju dajalcu številke (ne sme biti starejši od treh mesecev) ali kodo PUK, če podjetje prenaša predplačniško številko.

Samostojni podjetniki potrebujejo za prenos številke:

 • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
 • ID za DDV,
 • potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov ali drugih samostojnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali priglasitveni list ali dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
 • žig podjetja (samo v primeru, da podjetje posluje z žigom),
 • zadnji račun za opravljene storitve pri operaterju dajalcu številke (ne sme biti starejši od treh mesecev) ali kodo PUK, če prenašate predplačniško številko.


Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Na prodajnem mestu A1 prodajnemu svetovalcu povejte, da želite postati uporabnik A1 in da želite ob tem ohraniti svojo obstoječo mobilno telefonsko številko. A1 bo za vas izvedel celotni postopek prenosa številke od poizvedbe o možnosti prenosa do vključitve vaše obstoječe telefonske številke v mobilno omrežje A1 Slovenija.

Zahteva za prenos številke prek telefona, A1 kontaktnega centra ali elektronske pošte ni mogoča.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Na vseh prodajnih mestih A1, kjer je možno sklepanje novih naročniških razmerij, ob podpisu naročniške pogodbe. Še pred sklenitvijo naročniškega razmerja prodajalcu povejte, da želite prenesti svojo staro mobilno ali stacionarno številko v omrežje A1 Slovenija.


Zahteva za prenos mobilne številke prek telefona ali številke za podporo uporabnikom ni mogoča. Prenos stacionarne številke lahko uredite na prodajnem mestu ali prek obrazca, ki ga naročite na elektronskem naslovu info@A1.si ali pokličete na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Zahtevek za prenos številke je dokument na prodajnem mestu, s katerim A1 pooblaščate, da v vašem imenu in na vaš račun izvede prenos številke iz omrežja vašega trenutnega operaterja v mobilno ali fiksno omrežje A1 Slovenija, odvisno, za katero storitev se odločite oz. katero številko prenašate. Na zahtevku lahko označite, da ne želite oziroma da želite prekiniti naročniško razmerje pri trenutnem operaterju, in z njim hkrati pooblaščate A1, da posreduje vašo zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja operaterju dajalcu številke.

Na zahtevku za prenos stacionarne številke je vloga za vključitev širokopasovne storitve s prehodom med ponudniki (odjava dodatnega dostopa). Možnost prenosa stacionarne številke je odvisna od izbrane tehnologije dostopa interneta pri obstoječem in novem ponudniku. V primeru prenosa telefonske številke iz druge tehnologije je treba za odjavo prejšnjega operaterja podati še odjavo dodatnega dostopa (interneta) na istem obrazcu.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Prenos številke zajema izključitev številke iz omrežja operaterja, ki je dajalec številke, in njeno vključitev v omrežje operaterja prejemnika številke, za katero se lahko odločite ob prehodu k drugemu operaterju.

Prenosljivost mobilnih številk pomeni, da lahko uporabnik ob zamenjavi mobilnega operaterja obdrži svojo staro telefonsko številko.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Prenos mobilne telefonske številke v mobilno omrežje A1 se izvede v enem delovnem dnevu. V tem obdobju lahko uporabljate začasno telefonsko številko, prek sporočil SMS pa vas bomo obvestili o datumu prenosa in o uspešno končanem prenosu vaše telefonske številke.

Datum prenosa določi operater, s katerim želite prekiniti razmerje, in sicer naslednji delovni dan od oddaje vašega zahtevka, med polnočjo in šesto uro zjutraj. Datuma in ure prenosa številke tako ne morete določiti sami.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Storitev vam omogoča, da se vam ob vsakem klicu v drugo mobilno omrežje predvaja posneto sporočilo z informacijo o prenosu omenjene telefonske številke v drugo omrežje. Storitev je brezplačna.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Prenos mobilne ali stacionarne številke v omrežje A1 Slovenija zaračuna operater, ki je dajalec številke, in sicer največ 5 €. 

Ob priklopu novega mobilnega naročnika A1 zaračuna znesek priključnine v višini 11,99 €. Priklop stacionarne številke se posebej ne obračuna. 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij