Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

Postopek priklopa

 
Vrstni red priklopa je pomemben. Najprej na električno napajanje priključite modem in počakajte nekaj minut, da začne na sprednji strani svetiti lučka. Modem je zdaj povezan v internetno omrežje. Sledi priklop digitalnega sprejemnika. 
Bodite previdni pri ravnanju z optično vrvico: ne prepogibajte je in ne dotikajte se zgornjega dela. To lahko povzroči nedelovanje storitev.

 
1. S telefonskim kablom (C) povežite telefon in modem v črno vtičnico z oznako 1. Če uporabljate dve telefonski številki, priklopite drugi telefon v črno vtičnico z oznako 2.


V navodilih za telefon preverite, ali vaš telefon podpira tonsko izbiranje. Preverite tudi, ali je ustrezno nastavljen. Tako boste lahko nemoteno prejemali dohodne in vzpostavljali odhodne klice.

2. Za povezavo računalnika v internet uporabite mrežni kabel (B), ki ga vključite v katerokoli vtičnico rumene barve na zadnji strani modema. Na računalniku poiščite vtičnico za mrežni kabel.

3. S priloženim električnim kablom (D) priključite modem na električno napajanje. Na modemu (A) vtaknite električni kabel v okroglo vtičnico.

4. Ko lučka @ neprekinjeno sveti, je povezava z internetom vzpostavljena.Gumb za ponastavitev (angl. reset): Z buciko ali sponko za papir pritisnite gumb v luknjici za več kot 5 sekund. Lučke na sprednji strani modema bodo začele utripati, kar bo pomenilo, da se bo modem vrnil na tovarniške nastavitve. S tem bodo izgubljene vse morebitne nastavitve modema. 
Ob nevihtah obstaja velika možnost okvare opreme zaradi udara strele, ki lahko poškoduje vso opremo, ki je priključena na električno omrežje (modem, digitalni sprejemnik, računalniki ipd.).

Kako ravnati z opremo ob nevihtah?

Priporočamo, da ob nevihti ali daljši odsotnosti od doma iz električnega in internetnega omrežja izključite vso elektronsko opremo.

 • Iz električnega napajanja izključite modem (A) in vse digitalne sprejemnike.
 • Izključite tudi vso drugo opremo A1 in Elektro TV set, če ga uporabljate.


Za uporabnike storitev A1 priporočamo nakup prenapetostne zaščite, ki bo zaščitila elektronske naprave in poskrbela za brezskrben odhod na dopust. Nakup je možen na prodajnih mestih A1.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Postopek priklopa

1. Na hišno telefonsko vtičnico najprej priklopite razdelilnik (E) tako, da s telefonskim kablom (C) povežite vtičnico LINE na razdelilniku (E).

2. Vtičnico DSL/MODEM na razdelilniku (E) s telefonskim kablom (C) povežite z modemom (A).

6. S telefonskim kablom (C) povežite telefonski aparat in modem v zeleno vtičnico z oznako . Če uporabljate dve telefonski številki, drugo priklopite v vtičnico z oznako .


V navodilih telefona preverite ali vaš telefon podpira in je nastavljen na "tonsko izbiro". Tako boste lahko nemoteno uporabljali dohodne in odhodne klice.

3. Za povezavo računalnika z internetom uporabite mrežni kabel (B), ki ga vključite v katerokoli vtičnico rumene barve (označene so z 1, 2, 3 in 4) na zadnji strani modema. Na računalniku poiščite vtičnico za mrežni kabel.

4. S priloženim električnim kablom (D) priklopite modem v elektriko. Na modemu (A) povežite električni kabel v okroglo vtičnico poleg stikala za vklop.

7. Modem vključite s pritiskom na stikalo I/O. Počakajte toliko časa, da na sprednji strani neha utripati Broadband lučka, kar označuje linijsko povezavo modem s centralo. Ko lučka neprekinjeno sveti, je modem linijsko povezan s centralo.

8. Vtičnico PHONE na razdelilniku (E) s telefonskim kablom (C) povežite s telefonom, ki ga uporabljate pri Telekomu Slovenije.

 


Ob nevihtah obstaja velika možnost okvare opreme zaradi udara strele, ki lahko poškoduje vso opremo, ki je povezana na električno omrežje (modem, digitalni sprejemnik, računalniki ipd.).

Kako ravnati z opremo ob nevihtah?

Priporočamo, da ob nevihti ali daljši odsotnosti od doma iz električnega in internetnega omrežja izključite vso elektronsko opremo.

 • Iz električnega napajanja izključite modem (A) in vse digitalne sprejemnike.
 • Telefonski kabel (C) izključite iz sive vtičnice z napisom DSL na hrbtni strani modema (A).
 • Iz modema (vhod LAN) izključite mrežni (UTP) kabel (B), ki je povezan z digitalnim sprejemnikom in računalnikom.
 • Izključite tudi vso drugo opremo A1 in Elektro TV set, če ga uporabljate.


Za uporabnike storitev A1 priporočamo nakup prenapetostne zaščite, ki bo zaščitila elektronske naprave in poskrbela za brezskrben odhod na dopust. Nakup je možen na prodajnih mestih A1. 
Podrobnosti si lahko ogledate v spodnjih video vsebinah.

Priklop fiksnih storitev za Technicolor modem:
Vsebina paketa za priklop fiksnih storitev:Povezava TV vmesnika z modemom:Povezava računalnika z modemom:Priklop stacionarnega telefona na modem:


Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Postopek priklopa

Ubee Slika 1
 
Vrstni red priklopa je pomemben. Najprej v elektriko povežite modem in počakajte nekaj minut, da začneta na sprednji strani svetiti lučki DSL in Internet. S tem je modem povezan v internetno omrežje.


Priklop modema Ubee TVW625


1. S telefonskim kablom (C) povežite hišno telefonsko vtičnico in sivo vtičnico z napisom DSL na hrbtni strani modema.


Če priklapljate modem na optično omrežje, med telefonsko vtičnico in modemom priklopite optično napravo ONT, kot kaže slika.

Slika, kjer telefonsko vtičnico in ONT povezuje telefonski kabel (C), med ONT in modemom pa mrežni kabel (B). Lahko je različica tudi na sliki priklopa modema, kot možnost.

2. S telefonskim kablom (C) povežite telefonski aparat in modem v zeleno vtičnico z oznako FXS1. Če uporabljate dve telefonski številki, drugo priklopite v zeleno vtičnico z oznako FXS2.


V navodilih telefona preverite ali vaš telefon podpira in je nastavljen na "tonsko izbiro". Tako boste lahko nemoteno uporabljali dohodne in odhodne klice.

3. Za povezavo računalnika z internetom uporabite mrežni kabel (B), ki ga vključite v katerokoli vtičnico rumene barve na zadnji strani modema. Na računalniku poiščite vtičnico za mrežni kabel.

4. S priloženim električnim kablom (D) priklopite modem v elektriko. Na modemu (A) povežite električni kabel v okroglo vtičnico Power.

5. Modem vključite s pritiskom na stikalo On/Off na stranici modema. Počakajte, da na sprednji strani nehata utripati DSL in Internet lučki. Ko lučki neprekinjeno svetita, je povezava z internetom vzpostavljena.

 


Ob nevihtah obstaja velika možnost okvare opreme zaradi udara strele, ki lahko poškoduje vso opremo, ki je povezana na električno omrežje (modem, digitalni sprejemnik, računalniki ipd.).

Kako ravnati z opremo ob nevihtah?

Priporočamo, da ob nevihti ali daljši odsotnosti od doma iz električnega in internetnega omrežja izključite vso elektronsko opremo.

 • Iz električnega napajanja izključite modem (A) in vse digitalne sprejemnike.
 • Telefonski kabel (C) izključite iz sive vtičnice z napisom DSL na hrbtni strani modema (A).
 • Iz modema (vhod LAN) izključite mrežni (UTP) kabel (B), ki je povezan z digitalnim sprejemnikom in računalnikom.
 • Izključite tudi vso drugo opremo A1 in Elektro TV set, če ga uporabljate.


Za uporabnike storitev A1 priporočamo nakup prenapetostne zaščite, ki bo zaščitila elektronske naprave in poskrbela za brezskrben odhod na dopust. Nakup je možen na prodajnih mestih A1. 
Podrobnosti si lahko ogledate v spodnjih video vsebinah.

Priklop fiksnih storitev za Ubee modem:Vsebina paketa za priklop fiksnih storitev:Povezava TV vmesnika z modemom:Povezava računalnika z modemom:

Priklop stacionarnega telefona na modem:

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Postopek priklopa

1. S telefonskim kablom (C) povežite hišno telefonsko vtičnico in sivo vtičnico z napisom DSL na hrbtni strani modema (A).

2. S telefonskim kablom (C) povežite telefonski aparat in modem v zeleno vtičnico z oznako . Če uporabljate dve telefonski številki, drugo priklopite v vtičnico z oznako .


V navodilih telefona preverite ali vaš telefon podpira in je nastavljen na "tonsko izbiro". Tako boste lahko nemoteno uporabljali dohodne in odhodne klice.

3. Za povezavo računalnika z internetom uporabite mrežni kabel (B), ki ga vključite v katerokoli vtičnico rumene barve na zadnji strani modema. Na računalniku poiščite vtičnico za mrežni kabel.

4. S priloženim električnim kablom (D) priklopite modem v elektriko. Na modemu (A) povežite električni kabel v okroglo vtičnico poleg stikala za vklop.

5. Modem vključite s pritiskom na stikalo I/O. Počakajte toliko časa, da na sprednji strani neha utripati Broadband lučka, kar označuje linijsko povezavo modema s centralo. Ko lučka neprekinjeno sveti, je modem linijsko povezan s centralo.

 


Ob nevihtah obstaja velika možnost okvare opreme zaradi udara strele, ki lahko poškoduje vso opremo, ki je povezana na električno omrežje (modem, digitalni sprejemnik, računalniki ipd.).

Kako ravnati z opremo ob nevihtah?

Priporočamo, da ob nevihti ali daljši odsotnosti od doma iz električnega in internetnega omrežja izključite vso elektronsko opremo.

 • Iz električnega napajanja izključite modem (A) in vse digitalne sprejemnike.
 • Telefonski kabel (C) izključite iz sive vtičnice z napisom DSL na hrbtni strani modema (A).
 • Iz modema (vhod LAN) izključite mrežni (UTP) kabel (B), ki je povezan z digitalnim sprejemnikom in računalnikom.
 • Izključite tudi vso drugo opremo A1 in Elektro TV set, če ga uporabljate.


Za uporabnike storitev A1 priporočamo nakup prenapetostne zaščite, ki bo zaščitila elektronske naprave in poskrbela za brezskrben odhod na dopust. Nakup je možen na prodajnih mestih A1. 
Podrobnosti si lahko ogledate v spodnjih video vsebinah.

Priklop fiksnih storitev za Technicolor modem:
Vsebina paketa za priklop fiksnih storitev:Povezava TV vmesnika z modemom:Povezava računalnika z modemom:Priklop stacionarnega telefona na modem:

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij


1. Z mrežnim kablom (B) povežite napravo ONT in rumeni vhod z oznako 4 na hrbtni strani modema.

2. S telefonskim kablom (C) povežite telefonski aparat in modem v črno vtičnico z oznako 1. Če uporabljate dve telefonski številki, priklopite drugi telefon v črno vtičnico z oznako 2.


V navodilih za telefon preverite, ali vaš telefon podpira tonsko izbiranje. Preverite tudi, ali je ustrezno nastavljen. Tako boste lahko nemoteno prejemali dohodne in vzpostavljali odhodne klice.

3. Za povezavo računalnika v internet uporabite mrežni kabel (B), ki ga vključite v katerokoli vtičnico rumene barve na zadnji strani modema. Na računalniku poiščite vtičnico za mrežni kabel.

4. S priloženim električnim kablom (D) priključite modem na električno napajanje. Na modemu (A) vtaknite električni kabel v okroglo vtičnico.

5. Ko lučka @ neprekinjeno sveti, je povezava z internetom vzpostavljena.


Priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, saj opremo zavaruje pred poškodbami ob primeru udara strele.


 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Postopek priklopaPriklop modema z xDSL razdelilnikom
Ob nevihtah obstaja velika možnost okvare opreme zaradi udara strele, ki lahko poškoduje vso opremo, ki je povezana na električno omrežje (modem, digitalni sprejemnik, računalniki ipd.).

Priporočamo, da v času neviht iz električnega in internetnega omrežja izključite vse elektronske naprave.

1. Na hišno telefonsko vtičnico najprej priklopite razdelilnik (E) tako, da s telefonskim kablom (C) povežite vtičnico LINE na razdelilniku (E).

2. Vtičnico DSL/MODEM na razdelilniku (E) s telefonskim kablom (C) povežite z modemom (A).

3. S telefonskim kablom (C) povežite telefonski aparat in modem v zeleno vtičnico z oznako FXS1. Če uporabljate dve telefonski številki, drugo priklopite v vtičnico z oznako FXS2.

 
V navodilih telefona preverite ali vaš telefon podpira in je nastavljen na "tonsko izbiro". Tako boste lahko nemoteno uporabljali dohodne in odhodne klice.

4. Za povezavo računalnika z internetom uporabite mrežni kabel (B), ki ga vključite v katerokoli vtičnico rumene barve (označene so z LAN1, LAN2, LAN3 in LAN4) na zadnji strani modema. Na računalniku poiščite vtičnico za mrežni kabel.

5. S priloženim električnim kablom (D) priklopite modem v elektriko. Na modemu (A) povežite električni kabel (D) v okroglo vtičnico Power.

6. Modem vključite s pritiskom na stikalo On/Off na stranici modema. Počakajte, da na sprednji strani nehata utripati lučki DSL in Internet. Takrat je modem povezan v internetno omrežje.

7. Vtičnico PHONE na razdelilniku (E) s telefonskim kablom (C) povežite s telefonom, ki ga uporabljate pri Telekomu Slovenije.
 


Ob nevihtah obstaja velika možnost okvare opreme zaradi udara strele, ki lahko poškoduje vso opremo, ki je povezana na električno omrežje (modem, digitalni sprejemnik, računalniki ipd.).

Kako ravnati z opremo ob nevihtah?

Priporočamo, da ob nevihti ali daljši odsotnosti od doma iz električnega in internetnega omrežja izključite vso elektronsko opremo.

 • Iz električnega napajanja izključite modem (A) in vse digitalne sprejemnike.
 • Telefonski kabel (C) izključite iz sive vtičnice z napisom DSL na hrbtni strani modema (A).
 • Iz modema (vhod LAN) izključite mrežni (UTP) kabel (B), ki je povezan z digitalnim sprejemnikom in računalnikom.
 • Izključite tudi vso drugo opremo A1 in Elektro TV set, če ga uporabljate.


Za uporabnike storitev A1 priporočamo nakup prenapetostne zaščite, ki bo zaščitila elektronske naprave in poskrbela za brezskrben odhod na dopust. Nakup je možen na prodajnih mestih A1. Podrobnosti si lahko ogledate v spodnjih video vsebinah.

Priklop fiksnih storitev za Ubee modem:Vsebina paketa za priklop fiksnih storitev:Povezava TV vmesnika z modemom:Povezava računalnika z modemom:

Priklop stacionarnega telefona na modem:Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij