Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Nova uvedba reguliranih pogojev za EU gostovanje

Novi pogoji gostovanja v EU/EEA veljajo za vse mobilne uporabnike. Novi pogoji gostovanja v EU/EEA veljajo za vse mobilne uporabnike.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Novi pogoji gostovanja pričnejo veljati 15. 6. 2017.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Poljska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Velja tudi v prekomorskih območjih nekaterih držav: Francoska Gvajana, Gibraltar, Guadeloupe, Kanarski otoki, Martinik, Reunion.

EEA: Vse države EU ter dodatno še: Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

S 15. 6. 2017 boste A1 naročniki in predplačniki govornih paketov v EU/EEA lahko klicali, pošiljali sporočila in uporabljali prenos podatkov po enakih pogojih kot doma. Brez dodatnih stroškov.

Izjema so paketi (kot tudi opcije in tarife) na katerih imate zakupljeno večjo količino prenosa podatkov. Ti bodo imeli določeno mejo, do katere bo uporaba iz zakupljenih količin prenosa podatkov brezplačna. Nad to mejo bomo obračunali pribitek.

Ali bomo na vašem podatkovnem paketu obračunavali pribitek in nad katero mejo, lahko preverite v izbirniku paketov.

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Paketi, ki vključujejo večjo količino zakupa za prenos podatkov doma, bodo v EU/EEA gostovanju vsebovali določeno mejo brezplačne uporabe iz zakupljenih količin. To pomeni, da bo:

 • Do te meje uporaba zakupljenih količin prenosa podatkov iz zakupa za vas brezplačna.
 • Nad to mejo, do porabe celotnega zakupa, se bo obračunal pribitek.

Ali bomo na vašem podatkovnem paketu obračunavali pribitek in nad katero mejo, lahko preverite v izbirniku paketov

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Pribitek se bo obračunaval po reguliranem intervalu 1 kB. Meja, nad katero se pribitek zaračunava, je izračunana na podlagi mesečne naročnine za mobilne telekomunikacijske storitve, ki se plačuje za paket oz. opcijo po enačbi:

Meja (v GB) = 2 x mesečna naročnina za mobilne telekomunikacijske storitve brez DDV / regulirana medoperaterska veleprodajna cena za prenos podatkov v gostovanju.

Regulirana medoperaterska veleprodajna cena brez DDV za en gigabajt (GB) prenosa podatkov v EU/EEA gostovanju znaša: 6,00 € od 1. 1. 2018, 4,50 € od 1. 1. 2019, 3,50 € od 1. 1. 2020, 3,00 € od 1. 1. 2021 in 2,50 € od 1. 1. 2022.

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Od 15. 6. 2017 pribitki (z DDV) za EU/EEA gostovanje znašajo:


Storitev Veljavnost Cena brez DDV Cena z DDV
Odhodni klici (min) v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija: od 15. 6. 2017 0,0320 EUR 0,0390 EUR
Dohodni klici (min):  0,0108 EUR 0,0132 EUR
SMS:  0,0100 EUR 0,0122 EUR
MMS:  od 15. 6. 2017 0,0075 EUR 0,0092 EUR
od 1. 1. 2018 0,0059 EUR 0,0071 EUR
od 1. 1. 2019 0,0044 EUR 0,0054 EUR
od 1. 1. 2020 0,0034 EUR 0,0042 EUR
od 1. 1. 2021 0,0029 EUR 0,0036 EUR
od 1. 1. 2022 0,0024 EUR 0,0030 EUR
Preneseni podatki (GB):  od 15. 6. 2017 7,7000 EUR 9,3940 EUR
od 1. 1. 2018 6,0000 EUR 7,3200 EUR
od 1. 1. 2019 4,5000 EUR 5,4900 EUR
od 1. 1. 2020 3,5000 EUR 4,2700 EUR
od 1. 1. 2021 3,0000 EUR 3,6600 EUR
od 1. 1. 2022 2,5000 EUR 3,0500 EUR

 

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

S 15. 6. 12017 uvajamo naslednje spremembe:

1. V obstoječih paketih ukinjamo zakup za EU/EEA gostovanje, saj boste v EU/EEA gostovanju sedaj lahko uporabljali zakupe iz svojih domačih paketov oz. opcij.

 Paketi, znotraj katerih ukinjamo posebne zakupe in druge pogoje, so: A1 Svobodni M, A1 Svobodni L, A1 ORTO Tripster+, A1 SIMPL GLOBAL, A1 All inclusive, ORTO ELASTIK, Praznični ORTO ELASTIK, ORTO TRIPSTER, ORTO TRIPSTER PLUS, POLETJE, POLETJE NET, NESKONČNI L, PODJETNI NESKONČNI L, PODJETNI NESKONČNI TUJINA. Kaj paketi sedaj vključujejo, lahko preverite v izbirniku paketov

2. Ukinjamo opcije in tarife za gostovanje v EU/EEA, ki trenutno omogočajo zakupe in druge posebne pogoje znotraj EU gostovanja.

Opcije in tarife, ki jih ukinjamo so: Tujina EU 100, Tujina EU 250, Tujina EU 600, Tujina EU 1000, Tujina DATA EU 100, Tujina DATA EU 250, Tujina DATA EU 600, Tujina DATA EU 1000, Tujina 1GIGA, Tarifa EU10.

Če bi želeli na svojem paketu oz. tarifi dokupiti dodatne zakupe za EU gostovanje, lahko to storite z vklopom opcij, ki veljajo za dodatne zakupe v nacionalnem omrežju, saj od 15. 6. 2017 veljajo tudi za EU/EEA gostovanje.

3. Dnevno tarifo EU in Balkan bomo preimenovali v tarifo Srbija in Makedonija in bo odslej veljala le v Srbiji in Makedoniji. Obstoječim uporabnikom tarife EU in Balkan se bo tarifa Srbija in Makedonija 15. 6. 2017 vključila samodejno, uporabniki pa jo lahko kadarkoli izključite na način, kot izhaja iz Posebnih pogojev.

Hkrati ukinjamo Posebne pogoje uporabe tarife "EU in BALKAN" in uvajamo Posebne pogoje uporabe tarife "Srbija in Makedonija".

 Naročniki imate pravico, da do 15. 6. 2017, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopite od naročniške pogodbe, če se s spremembami ne strinjate. Vaša odločitev pa ne vpliva na vaše obstoječe zapadle in neplačane obveznosti ter na vaše obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

Če se odločite za odstop od naročniške pogodbe in ste ob sklenitvi naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pred potekom obdobja vezave izbirate:

 1. ali boste prejeto terminalsko opremo obdržali, A1 pa povrnili znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme,
 2. ali pa vrnete terminalsko opremo v stanju, v kakršnem vam je bila izročena in plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme. V tem primeru vam bomo vrnili kupnino.
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

V ORTO paketih, ki vsebujejo 1 GB za prenos podatkov mesečno v 69 destinacijah, se s 15. 6. iz zakupa izloči EU/EEA območje, za preostalih 33 držav pa zakup 1 GB ostaja na voljo tudi v prihodnje. Podobno se pri paketih A1 Svobodni L, POLETJE in POLETJE net iz zakupov storitev za gostovanje v tujini izloči območje EU/EEA, zakupi pa ostajajo na voljo za uporabo v Srbiji in Makedoniji. V EU/EEA območju boste lahko uporabniki od 15. 6. dalje uporabljali zakupe storitev, kot so na voljo v domačem omrežju.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Če je vaš mobilni paket vključen v Promocijo Kombo in imate neomejen prenos podatkov doma, boste v skladu s pogoji pravične rabe v EU/EEA gostovanju lahko v EU/EEA gostovanju brez pribitkov uporabili le količino prenosa podatkov kot je definirana na mobilnem paketu.

Primer: Če imate v Promociji Kombo vključen mobilni paket A1 Svobodni M in zato neomejen prenos podatkov doma, boste imeli s 15. 6. 2017 v EU/EEA gostovanju brez pribitka na voljo 8 GB prenosa podatkov, ki so vključeni v vaš osnovni mobilni paket. Nad to količino se vam bo obračunal pribitek v višini 9,394 EUR/GB.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Uorabnikom omogočamo uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju po pogojih (tudi cenah), ki jih imate doma. Da je uporaba brezskrbna, morate uporabniki mobilnih storitev predložiti dokazilo o trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

Trajno vez z Republiko Slovenijo imajo vsi, ki bivajo ali so na tem območju pogosto in bistveno prisotni na območju zaradi šolanja, trajnega delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki terja fizično prisotnost (ne glede na državljanstvo).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

V A1 lahko preverjamo ali dokazana trajna vez še velja, ker želimo preprečiti morebitne zlorabe. Največ dvakrat letno vas lahko pozovemo k predložitvi dokazil o aktualnih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

Prek sporočila SMS vas bomo obvestili, naj osebno izkaže trajne vezi. Po prejemu SMS sporočila se morate v 15 dneh oglasiti na prodajnem mestu A1. S seboj prinesite:

 • dokazilo o aktualnih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije in
 • kartico SIM, na katero ste prejeli sporočilo SMS.

Če boste rok zamudili, vam bomo začeli obračunavati pribitke za vse opravljene regulirane storitve v EU/EEA gostovanju, dokler ne boste dokazali trajnih vezi. Pribitki bodo odpravljeni naslednji delovni dan po tem, ko boste dokazali trajne vezi.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Naročniki ste trajno vez izkazali ob sklenitvi naročniškega razmerja.

Predplačniki osebno predložite dokazilo o trajnih vezeh ali se včlanite v SIMPL bonus klub. Predplačniške storitve lahko aktivirate anonimno, zato privzeto obračunamo pribitke v EU/EEA gostovanju, dokler trajnih vezi ne izkažete. Trajno vez lahko izkažejo le osebe stare 15 let in več. Za mlajše morajo trajno vez izkazati skrbniki.

Tako naročnike kot predplačnike lahko pozovemo, da dokažejo ali trajna vez še velja, ker želimo preprečiti morebitne zlorabe. Trajne vezi lahko predplačniški uporabniki in zasebni naročniki izkažete z:

 • Dokazilom o vpisu v redne programe šolskih ali visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji,
 • Dokazilom o delovnem razmerju s krajem opravljanja dela v Republiki Sloveniji,
 • Dokazilom o trajnih pogodbenih razmerjih v Republiki Sloveniji, ki vključujejo znatno stopnjo fizične prisotnosti v primeru samozaposlenih oseb,
 • Dokazilom o trajnih prejemkih iz javnih sredstev vezanih na prisotnost v Republiki Sloveniji ipd.

Poslovni naročniki (zakoniti zastopniki pravne osebe oz. pooblaščene osebe) trajne vezi izkažete z:

 • Izpiskom iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES.
 • Po potrebi z dokazili o dejanskem opravljanju gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji s strani zaposlenih, ki uporabljajo zadevno kartico SIM.

Trajno vez za naročniško razmerje lahko izkažete le nosilci naročniškega razmerja oz. pooblaščene osebe. Uporabniki, ki niste hkrati tudi nosilci naročniškega razmerja oz. pooblaščene osebe, trajnih vezi za zadevno kartico SIM ne morete izkazati. Poleg dokazila morate na prodajnem mestu predložiti tudi zadevno kartico SIM.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Če trajnih vezi z območjem Republike Slovenije ne izkažete, bomo za storitve opravljene v EU/EEA gostovanju k domačim cenam prišteli pribitke za opravljene storitve v višini:

 • 0,03904 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
 • 0,0132 € na minuto dohodnega klica,
 • 0,0122 € na poslani SMS,
 • 0,0054 € na poslani MMS in
 • 5,49 € na GB prenesenih podatkov.

Pribitkov z naslova odsotnosti trajnih vezi in z naslova prekoračitve meje pravične rabe na paketu ne seštevamo, ampak obračunamo le pribitke zaradi odsotnosti trajnih vezi.

Če ne želite plačevati pribitkov za opravljene storitve z naslova odsotnosti dokazanih trajnih vezi, lahko le-te izkažete na prodajnih mestih A1.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Podrobnosti o izkazovanju trajnih vezi najdete v Posebnih pogojih  v členu VIII. Gostovanje kot v domačem omrežju (točke 37 – 40).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij