Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Odzivnik

Preusmeritve v odzivnik si nastavite tako, da klice preusmerite na telefonsko številko +38640110000. To lahko uredite:

1. na svojem telefonskem aparatu (v meniju nastavitve in klici),
2. na portalu Moj A1 v meniju Telefon in nastavitve/Preusmeritve klicev,
3. z vnosom ukaznega niza v telefonski aparat:

• če ne morete odgovoriti na klic, vpišite **61*+38640110000*11*30# in izberite tipko za klic,
• če ste nedosegljivi, vpišite **62*+38640110000*11# in izberite tipko za klic,
• če ste zasedeni, vpišite **67*+38640110000*11# in izberite tipko za klic,
• če želite preusmeritev vseh klicev, vpišite **21*+38640110000*11# in izberite tipko za klic.

Pojasnilo: pri ukaznem nizu **61*+386XXXXXXXX*11*30# številka 30 pomeni čas (v sekundah), po katerem se klic preusmeri in ga lahko določite sami (5, 10, 15, 20, 25, 30).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij
 • najdaljši čas posnetka na odzivniku je 300 sekund,
 • pozdravno sporočilo lahko traja največ 45 sekund,
 • poslušano sporočilo ostane shranjeno še 1 dan,
 • neposlušano sporočilo je shranjeno 15 dni.
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

V odzivniku lahko nastavite tri vrste pozdravnih sporočil, ki se bodo predvajala, ko vas bo nekdo klical:

 • če posnamete svoje pozdravno sporočilo, se bo to predvajalo, ko se bo vključil vaš odzivnik. Primer osebnega pozdravnega sporočila: "Pozdravljeni, dobili ste odzivnik Katarine Novak. Prosim, da po pisku pustite sporočilo";
 • če posnamete glasovni podpis, se bo ta predvajal, ko se bo vključil vaš odzivnik, hkrati pa boste poslušatelju omogočili tudi informacijo, od koga je prejel glasovno sporočilo. Primer glasovnega podpisa: "Katarina Novak";.
 • če se odločite, da ne boste imeli osebnega pozdravnega sporočila ali glasovnega podpisa, bodo klicatelji slišali sistemsko pozdravno sporočilo.

   

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

V meniju za prilagoditev nastavitev odzivnika lahko nastavite osebno geslo in jezik, ki je na voljo v slovenščini ali angleščini. Osebno geslo zagotavlja, da imate dostop do svojih sporočil samo vi (kadar kličete odzivnik s fiksnega telefona ali iz tujine). Prednastavljeno osebno geslo je 0000. Spremenite ga lahko med uvodnimi pojasnili ali kadarkoli pozneje (pri čemer je lahko geslo največ štirimestno).

POMEMBNO: Pri določanju osebnega gesla izberite naključni niz številk, ki bi jih bilo težko ugotoviti, in nikakor ne izbirajte kombinacij, kot je vaš rojstni datum ali rojstni datumi vaših družinskih članov. Poleg tega vam ponujamo dodatno zaščito. V primeru petkratne ponovitve napačnega osebnega gesla, bo varnostni sistem lastnika opozoril s sporočilom SMS.

 

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Odzivnik (t. i. telefonski predal) sprejema klice v času, ko je vaš telefon izključen ali se na klic ne oglasite. Z odzivnikom klicatelju omogočite, da vam pusti glasovno sporočilo.

Odzivnik lahko vključite vsi uporabniki A¸1 (naročniki in predplačniki) in vam je lahko na voljo, ko:

 • izključite telefon ali ste zunaj območja signala,
 • se ne morete ali ne želite oglasiti,
 • je vaša telefonska številka zasedena zaradi drugega klica,
 • želite na odzivnik preusmeriti vse klice.
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Da. To ponujata storitvi SMS zgrešeni klic ali odzivnik.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

V Sloveniji se klic na odzivnik obračuna po veljavnih tarifah za klice v omrežju A1. Preverite tudi obračunavanje preusmeritev klicev v primeru gostovanja.

Klic na številko 444, kjer lahko poslušate govorna sporočila, se obračuna kot klic v omrežje A1.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Če ste za svojo telefonsko številko aktivirali preusmeritev oz. vklopili storitev odzivnik za čas nedosegljivosti, bo storitev SMS zgrešeni klic delovala, če vam klicatelj ne bo pustil glasovnega sporočila. V nasprotnem primeru prejmete obvestilo SMS o tem, da ste prejeli sporočilo v odzivnik.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Odzivnik si lahko enostavno nastavite v enem oz. dveh korakih. Postopek za nastavitev odzivnika je enak tako doma kot v tujini, le da se klic iz tujine za nastavitev odzivnika obračuna po ceniku operaterja pri katerem gostujete.

 1. Aktivirate preusmeritev klicev na odzivnik. Klicatelju se bo predvajalo sistemsko pozdravno sporočilo.
 2. Če želite posneti osebno pozdravno sporočilo ali prilagoditi nastavitve odzivnika, pokličite na številko 444.

Ko boste številko 444 poklicali prvič, vam bo posnetek pojasnil kako deluje odzivnik, kako si lahko nastavite osebno pozdravno sporočilo in prilagodite nastavitve odzivnika:
Odzivnik 444 1

Tudi pozneje boste vedno imeli možnost, da nastavite odzivnik po želji s klicem na številko 444:

Odzivnik 444

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

O novem glasovnem sporočilu na vašem odzivniku vas obvestimo s sporočilom SMS.

Primer: Na odzivniku imate 1 novo sporocilo od +38640xxxxxx, prejeto 28.10/15:11. Skupaj neposlusanih sporocil: 3. Vas A1.

Vsebino sporočila lahko preverite:

  Slovenija Tujina
Iz svojega telefonskega aparata Pokličete številko 444 in sledite navodilom Pokličete številko + 386 40 110 000 in sledite navodilom.
Iz stacionarne telefonske številke 1. pokličite številko 040 444 000 Pokličete številko + 386 40 110 000 in sledite navodilom.
2. vnesite svojo naročniško številko 
3. vtipkajte geslo (prednastavljeno je 0000)
4. pritisnite #. 
Odzivnik bo nadalje deloval, kot če bi klicali s svojega mobilnega telefona v Sloveniji.
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Izklop lahko uredite:

 • z vnosom kode ##002# in izbiro tipke za klicanje. Na zaslonu vašega aparata se bo prikazalo sporočilo, da so vse preusmeritve izklopljene,
 • z izbrisom številke preusmeritve v svojem telefonskem aparatu.
   
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij