Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Prenos lastništva

Prenos lastništva za mobilne in fiksne storitve (televizija, internet, telefonija) lahko uredite na najbližjem prodajnem mestu A1.

Prodajno mesto skupaj obiščeta odstopnik in prevzemnik naročniškega razmerja. Prevzemnik prinese vso potrebno dokumentacijo in dokumente za sklenitev novega naročniškega razmerja, odstopnik pa dokument za identifikacijo. Odstopnik mora imeti poravnane vse odprte obveznosti (zapadle in tudi nezapadle).

Prenos lastništva se obračuna v višini 10,99 € (z DDV) in se zaračuna na prvem računu novega lastnika.
 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Če želite naročniško razmerje za mobilne storitve prenesti s fizične na pravno osebo in obračun naših storitev uveljavljati v svojih poslovnih knjigah, se oglasite na najbližjem prodajnem mestu A1, kjer izpolnite novo Naročniško pogodbo in Izjavo o prenosu naročniškega razmerja. K pogodbi je treba priložiti kopije naslednjih dokumentov:

  • osebni dokument s sliko in podpisom zastopnika ali pooblaščene osebe,
  • izpis iz sodnega registra,
  • izpis iz davčnega registra,
  • matična številka,
  • žig podjetja.

Če želite naročniško razmerje na starejših fiksnih paketih, ki so bili v ponudbi do 20. 4. 2017, prenesti s fizične na pravno osebo, pokličite na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Prenos lastništva mobilne številke

Pri prenosu lastništva mobilne številke s fizične na pravno osebo se za novega lastnika določi obračunsko obdobje, ki se začne na prvi dan v mesecu.

Izjema pri mobilnih storitvah: ko gre za prenos lastništva na fizično osebo, je dodeljeno obračunsko obdobje, ki je prvo po opravljeni spremembi. Posledično ima lahko prevzemnik naročniškega razmerja drugačno obračunsko obdobje kot odstopnik.

Novi lastnik prejme prvi račun, na katerem so zaračunani pogovori in storitve od dne prenosa do konca novega obračunskega obdobja ter prenos lastništva v višini 10,99 €.

Prejšniji lastnik prejme po opravljenem prenosu številke še zadnji račun za odstopljeno številko, na katerem so zaračunani pogovori in storitve do dneva prenosa številke na novega lastnika.



Prenos lastništva stacionarne številke

Prenos lastništva stacionarne številke uredimo v roku 30 dni po prejetju podpisanega obrazca za prenos številke.

Pri prenosu lastništva se ohrani isto obračunsko obdobje, ki se začne na prvi dan v mesecu.

Novi lastnik prejme prvi račun, na katerem so zaračunani pogovori in storitve od dne izvedbe prenosa lastništva do konca novega obračunskega obdobja, sorazmerni del naročnine za mesec, ko je bil prenos opravljen, mesečna naročnina za tekoči mesec in prenos lastništva v višini 10,99 €.

Prejšnjemu lastniku se do datuma izvedbe prenosa lastništva zaračuna mesečna naročnina za mesec, ko je bil prenos opravljen, in morebitna poraba (v naslednjem mesecu se mu sorazmerni del naročnine upošteva kot dobropis).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij